Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Jari Kumpulainen Talous 6.1.2022

Megatrendeistä mielenkiintoisin – ilmastonmuutos ja sen huomiointi sijoitussuunnitelmassa

LähiTapiola Investment Summit 2021:ssä käytiin mielenkiintoista keskustelua ilmastonmuutoksen huomioimisesta sijoitussuunnitelmassa.

Maailmalla valitsee kolme megatrendiä: väestörakenteen muutos, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. LähiTapiola Varainhoidon Investment Summitin paneelikeskustelu kääntyi väistämättä näistä megatrendeistä kiinnostavimpaan: ilmastonmuutokseen. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa talousmarkkinoihin ja miten se olisi järkevä ottaa huomioon sijoitussuunnitelmassa?

Megatrendeistä kaksi, väestörakenteen muutos ja digitalisaatio, ovat helpommin mallinnettavissa. Ilmastonmuutos on kuitenkin kolmesta haastavin, sillä ilmastonmuutokselle ei ole yhtä ratkaisua. Siksi olemme analysoineet jo vuosia ilmastonmuutoksen kokonaisvaltaista huomiointia sijoitussuunnitelmassa ja -strategiassa. Sijoitussuunnitelmassa asiaa on hyvä miettiä monelta kantilta; miten ohjata varoja enemmän kohti vihreään siirtymään, asettaako koko salkulla hiilineutraaliustavoitteen ja miten toteuttaa vertailuindeksien valinta.

Mielenkiintoisin megatrendi – here’s how we do it

Ilmastonmuutoksessa kaikista mielenkiintoisinta sekä haasteellisinta on pohtia mitä asioita ja miten kyseisiä asioita pitäisi huomioida pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmassa, sekä sijoitusjakaumassa. Sitä olemme viime ajat LähiTapiola Varainhoidossa tutkineet. Ilmastonmuutos megatrendi ei ole helpoimmasta päästä, mutta lähtökohtaisesti mallinnuksen avulla ilmastonmuutoksen huomioiminen ei ole pelkää riskien hallintaa vaan myös lisätuottoa mahdollistava ilmiö, esimerkiksi vihreiden investointien kautta. Sijoitusmarkkinoilla kyse on kummastakin.

Mallinnuksen avulla voidaan nähdä uhkatilanteet pitkä aikavälin sijoitussuunnitelman osalta, mutta voidaan hyvin tunnistaa myöskin mahdollisuudet tilanteista, joissa voidaan saada lisäarvoa sijoitukselle. Mallinnuksen avulla nähdään esimerkiksi millä maailmanosilla on mahdollisuus sopeutua ilmastonmuutokseen paremmin kuin toiset, ainakin lyhyellä aikavälillä. Valitettavasti voimme arvioida, että pitkällä aikavälillä kärsivät kaikki.

Ilmastonmuutos on pitkän aikavälin megatrendi, joka kastelee jo nilkkojamme syksyn vesisateissa ja kuivattaa auringonpaahteen myötä meille suomalaisille niin tärkeän maatalouden kasvualustat, pellot. Ilmastonmuutos on aidosti käsissämme, halusimme tai emme. Olisiko aika siis tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutusta sijoitustoimintaan vielä, kun asia on käsissämme vai vasta sitten kun se on jo sylissämme

Megatrendi on vain pitkän aikavälin tarkasteluun?

Onko ilmastonmuutoksen huomiointi järkevää vain pitkäaikaisia sijoitustoimintaa varten? Mitä hyötyä on huomioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia lyhyellä aikavälillä? LähiTapiola Varainhoito on aktiivinen omistaja, joten ohjaamme kohdeyhtiöitä kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja kohti kestävämpää kehitystä. Tämä toteutetaan sijoituskohteiden kanssa käytävän aktiivisen dialogin ja yhtiökokouksissa vaikuttamisen kautta. Näin toivomme, että tuemme yritystoiminnan kehitystä oikeaan suuntaan tulevaisuutta varten jo tänään.

Esimerkiksi vuoden 2021 aikana osallistuimme globaalisti 866 yhtiökokoukseen, joissa edustimme asiakkaitamme aktiivisen omistajanohjauksen periaatteidemme mukaisesti. Yhtiökokouksissa käsiteltyjen asioiden osalta raportoimme julkisesti äänestyskäyttäytymisemme verkkosivuillamme. Vuoden 2021 osalta äänestyskäyttäytymisemme voit tarkastella täältä .

Tulos per osake erottelee yritykset jatkossakin kilpailijoistaan ja on edelleen tärkeä tarkastelukohta

Ilmastonmuutos ja kestävän rahoituksen sääntely tulevat selkeämmin erottelemaan hyvin asiansa hoitaneet ja tulevaisuuteen varautuneet yhtiöt heikommin asiansa hoitaneista yhtiöistä myös, ja erityisesti, tuloksellisesti.

Loppujen lopuksi sijoittajalle merkittävin tekijä on tuloslaskelman viimeinen rivi, tulos per osake. Tuloslaskelman alimpaan riviin vaikuttavat tulevaisuudessa kasvavassa määrässä kestävän kehityksen osalta esimerkiksi riskit mahdollisista sääntelyn lisäkustannuksista ja investointitarpeet operatiiviseen liiketoimintaan suhteessa kilpailijoihinsa, jotka ovat kestävän kehityksen asiat operatiivisessa toiminnassa jo huomioineet.

Tärkeää on toki tarkastella yhtiötä yritysanalyysin ja kestävyysanalyysin osalta historiallisesti sekä nykyhetkeä. Erityisen tärkeää on kuitenkin tarkastella sijoituskohteita tulevaisuuden sijoituspotentiaalin suhteen, myös kestävyyden kannalta.

Vahvan katselusuosituksen omaavan paneelikeskustelun voit katsoa täältä .

Jari Kumpulainen
Asiakkuusjohtaja, instituutioasiakkaat
LähiTapiola Varainhoito Oy