Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Elämänturva 15.2.2024

Yhä useampi suomalainen kokee julkisen terveydenhuollon riittämättömäksi – pääjohtaja Koponen ennustaa LähiTapiolan vuosituloksessakin näkyvän yksityisen terveysvakuuttamisen trendin jatkuvan

Mielikuvat suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä ovat kolmessa vuodessa muuttuneet aiempaa negatiivisemmiksi, selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksista, joissa vertailtiin vuoden 2021 ja 2024 mielikuvia. Erityisesti kokemus terveydenhuollon riittämättömyydestä on kasvanut. Reilu kolmannes suomalaisista on kyselyn mukaan jo hankkinut tai harkitsee yksityisen terveysvakuutuksen ottamista.

Pöydällä lepäävästä kädestä mitataan pulssia pulssimittarilla.

– Näemme yhteiskunnassa tapahtuneen muutoksen vahvasti liiketoiminnassamme ja LähiTapiolan vuosituloksessa. Huoli julkisen terveydenhuollon ongelmista ja hoitoon pääsystä nosti vapaaehtoisten henkilövakuutustemme myyntiä yli 15 prosentilla, ja esimerkiksi sairauskuluvakuutuksiamme myytiin viime vuonna 16 prosenttia aiempaa enemmän. Yhä useampi turvasi itsensä myös vakavan sairauden varalle. Tuotteen myynti kohosi yli 50 prosenttia, sanoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koponen .

Vuonna 2021 vielä 53 prosenttia LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastanneista näki suomalaisen sosiaaliturvan positiivisena tai erittäin positiivisena. Kolmessa vuodessa heidän osuutensa on laskenut 42 prosenttiin. Joka neljännen mielikuvat ovat nyt negatiiviset tai erittäin negatiiviset, kun vielä kolme vuotta sitten näin ajatteli vain 14 prosenttia.

Naisten ja miesten mielikuvat eivät käytännössä eroa toisistaan. Sen sijaan kokemus omasta taloudellisesta pärjäämisestä vaikuttaa huomattavasti näkemyksiin sosiaaliturvasta. Omasta mielestään erinomaisesti toimeen tulevista 55 prosentilla on myönteinen mielikuva. Toisen ääripään muodostavista, aina tinkimään joutuvista, sama käsitys on 36 prosentilla.

Kyselyihin vastasi molempina vuosina yli 1 000 suomalaista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian*.

Luottamus terveydenhuollon peruspalveluiden riittävyyteen hiipunut

Vuonna 2021 valtaenemmistö uskoi yhteiskunnan tarjoaman lakisääteisen turvan riittävän omalla kohdallaan erikoissairaanhoidossa (66 prosenttia) ja terveydenhuollon peruspalveluissa (65 prosenttia). Vuonna 2024 enää niukka enemmistö uskoo näin.

Joka viides suomalainen on kyselyn mukaan jo hankkinut tai harkitsee yksityisen terveysvakuutuksen ottamista julkisen keskustelun herättelemänä. 16 prosentilla vastaajista oli jo ennestään yksityinen terveysvakuutus.

– Vakuutusperustainen palvelujärjestelmä pohjautuu julkisen ja yksityisen yhteistyöhön, ja tässä työnjaossa on käynnissä uusjako. Yksityistä sektoria tarvitaan yhä enemmän julkisen tueksi. Myös liiketoiminnastamme näemme, että suomalaiset hakevat täydentäviä, vapaaehtoisia vakuutuksia parantamaan julkisten terveyspalveluiden tarjontaa. LähiTapiolan tehtävä tarjota suomalaisille oikeaa ja riittävää terveyden, talouden ja omaisuuden turvaa on erittäin ajankohtainen, Koponen sanoo.

* Vuoden 2021 vastaajat edustavat 15-74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1 027 henkilöä 15.1 – 21.1.2021 välisenä aikana. Vuoden 2024 kyselyssä vastaajat edustavat 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1 092 henkilöä 12. – 19.1.2024 välisenä aikana. Haastattelut kerättiin Kantar Forumissa. Kyseessä on Verianin käyttämä vastaajapaneeli, jonka tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,0 prosenttiyksikköä.