Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä4.3.2024

Tekoäly töissä – kuusi vinkkiä työpaikoille

Tekoäly on kuuma puheenaihe monella työpaikalla, myös vakuutusalalla. Miten valjastamme sen osaksi liiketoiminnan kehittämistä, miten otamme sen aidosti osaksi työarkea ja parhaat hyödyt irti? Tärkeää on myös tunnistaa ja huomioida tekoälyyn liittyvät riskit, muistuttaa Mikko Vastela LähiTapiolasta.

Tekoäly löi itsensä läpi kaikkialla maailmassa vuoden 2023 aikana. Monissa yrityksissä on pohdittu viime aikoina kiivaasti, miten tekoälystä saadaan liiketoiminnallista hyötyä. Samalla moni työntekijä vielä opettelee tekoälyn hyödyntämistä ja käyttää sitä lähinnä yksinkertaisiin sisältöhakuihin.

– Tekoäly tulee muuttamaan perustavanlaatuisesti työelämäämme. Sitä voi verrata aikaan, jolloin internet tuli: ei me aluksi nähty sen valtaisaa vaikutusta. Tekoälyn kanssa on nähtävissä samaa, sanoo johtaja Mikko Vastela LähiTapiolan tiedolla johtamisen yksiköstä.

– Monessa organisaatiossa on nyt odottava tunnelma. Suomalaiset eivät ole mitään hötkyilijöitä, vaan ovat tottuneet odottamaan, mihin suuntaan kehitys vie, sanoo YTK:n työelämäpalveluiden johtaja Ilona Kangas.

YTK* kysyi jäseniltään loppuvuodesta 2023, kokevatko he kuuluvansa työelämän voittajiin vai häviäjiin uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja automatisaation muuttaessa työelämää. Lähes 17 000 vastaajasta yli puolet (58 %) uskoi kuuluvansa työelämän muutoksen voittajiin.

– Luottavaisimmin tulevaan suhtauduttiin IT-alalla: 80 % alan vastaajista uskoi kuuluvansa työelämän voittajiin. Finanssialalla ja tutkimus-, kehittämis-, ja konsultointipalveluissa työskentelevistä lähes kolme neljästä koki kuuluvansa voittajiin. Paljonhan nämä ovat mielikuva-asioita, mutta on rohkaisevaa, että suurin osa kokee kuuluvansa voittajiin, Kangas kertoo. – Asenne ratkaisee ja voittajia ovat alasta ja iästä riippumatta ne, jotka haluavat pysyä mukana, sanoo Vastela.

Tehokas työkalu, tietotyöläisen tukiäly

Tekoäly on tehokas työkalu valtavien tietomassojen käsittelyssä ja analysoinnissa.

– Parhaimmillaan se auttaa ihmistä olemaan luovempi, saamaan kattavasti tietoa tiivistetyssä muodossa ja etsimään vastausta kiperiinkin kysymyksiin. Toisaalta se ei ole muuta kuin työkalu, jota on opittava käyttämään, muistuttaa Mikko Vastela.

LähiTapiolassa on kerätty monia, hyviä kokemuksia tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista. Perinteistä tekoälyä on hyödynnetty jo esimerkiksi hinnoittelumoottorissa, poistuma- ja ostopotentiaalimalleissa sekä petosanalytiikassa. Kielimalleihin perustuvaa tekoälyä on käytetty esimerkiksi avoimen asiakaspalautteen analyysissä.

Vakuutusalalla dataa on paljon, mutta onko se muodoltaan ja laadultaan sellaista, jota laajat kielimallit tai muut tekoälyalgoritmit osaavat hyödyntää?

– Irrotettuna prosessista data menettää sisällöstään paljon. Tieto on aina kontekstiin ja aikaan sidonnainen. Vakuutusala on myös hyvin säädelty, ja meidän on varmistettava, että noudatamme sääntelyä. Tämä on luottamusbisnes, ja meidän käyttämien työkalujen täytyy tuottaa varmoja tuloksia, Vastela painottaa.

Asiakaspalvelun tehostaja?

Tekoälyn käyttöön työpaikoilla liittyy myös keskeisesti ratkaistavia tietosuojakysymyksiä. Samalla kun tekoäly jatkuvasti kehittyy, samalla myös tekoälyn avulla toteutetut huijaukset muuttuvat yhä kehittyneemmiksi ja vaikeammin havaittaviksi.

Vastela näkee tekoälyssä kuitenkin paljon potentiaalia esimerkiksi asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiseksi.

– Parhaimmillaan tekoäly mahdollistaa entistä henkilökohtaisempaa ja personoidumpaa palvelua. Ihmisten välinen vuorovaikutus nousee entistä arvokkaampaan rooliin.

Myös Ilona Kangas peräänkuuluttaa luottavaisuutta uuden edessä.

– Tärkeää on, että ihmiset ajattelevat näitä asioita – eivätkä jää pelonvangeiksi. Ihmettelevät, kokeilevat ja kokevat tekoälyn inspiroivan vaikutuksen, Kangas kiteyttää.

* YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä YTK Työelämä ry:hyn, joka on LähiTapiolan asiakas ja tarjoaa jäsenilleen LähiTapiolan vakuutuksia.

Kuusi vinkkiä tekoälyn haltuunottoon työpaikoilla:

 1. 1.

  Tekoäly haltuun yhdessä. Se, että me kaikki itseksemme harjoittelemme tekoälyn käyttöä, ei ole tehokasta. Vaikuttavampaa on edetä käyttötapauskohtaisesti ja laajentaa käyttöä saatujen kokemusten perusteella.

 2. 2.

  Vapauta aikaa olennaiseen. Tähän kannattaa oikeasti käyttää aikaa, eli miettiä, mikä on se tylsin, usein toistuva rutiinitehtävä. Voiko sitä tehostaa tekoälyn avulla? Vaatii sulattelua, miten tekoäly sopii juuri sinulle ja kyseisen yrityksen työhön.

 3. 3.

  Ymmärrä tekoälyn tietoturva. Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai muutakaan arkaluontoista tietoa. Käytetään tekoälyä hyvään, kuten joulukuussa 2023 julkaistussa EU:n tekoälysäädöksessäkin on esitetty.

 4. 4.

  Suhtaudu tekoälyn tuottamiin vastauksiin terveen epäluuloisesti. Hyödynnä tekoälyn tuottamia vastauksia ideoinnin tukena, älä käytä kyseenalaistamatta.

 5. 5.

  Muista vastuullisuus ja valitse bisnescaset tarkasti. Tekoälyn vastuullisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota rakennettaessa tekoälypohjaisia prosesseja. Mihin kaikkeen on kestävää käyttää energiaa?

 6. 6.

  Hyödynnä maksuttomat koulutukset. Hyvää koulutusmateriaalia on saatavilla valtavasti. Tässä pari poimintaa:
  The Elements of AI - Tekoälyn perusteet
  • YTK Työelämän jäsenillä on käytössä Eduhousen laaja verkkokoulutuskirjasto