Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous13.3.2024

Pelko ajaa herkästi surkeisiin sijoituspäätöksiin – miten pysyä tyynenä, kun markkinoilla rytisee?

Sijoituksia ei tehdä vain järjellä, vaan tunteilla on päätöksissä huomattava merkitys. Tunnereaktioiden ennakoiminen ja tunnistaminen ovat avainasemassa menestyksekkään sijoitusstrategian toteuttamisessa, Seligson & Co:n salkunhoitaja Kare Hallamaa kertoo.Lue lisää sijoittamisesta

Seligson & Con salkunhoitaja Kare Hallamaa ja LähiTapiola Varainhoidon johtaja Jyrki Mäkelä keskustelevat pöytien edessä seisten.
Seligson & Con salkunhoitaja Kare Hallamaa ja LähiTapiola Varainhoidon johtaja Jyrki Mäkelä.

Innostusta, jännitystä, katumusta. Sijoittamiseen liittyy usein voimakkaitakin tunteita, jotka vaikuttavat myös sijoituspäätöksiin.

Yksi nousee kuitenkin päätöksentekoon vaikuttavien tunnereaktioiden joukosta yli muiden: pelko.

– Pelko on yksi vahvimmista toiminnan ajureista. Voimme tehdä mitä erikoisempia asioita vain välttääksemme pelkoa, sanoo Seligson & Co:n salkunhoitaja Kare Hallamaa.

Pelko ajaa etsimään turvaa. Tällöin sijoittaja saattaa tehdä hätiköityjä päätöksiä, jotka eivät välttämättä palvele pitkän aikavälin tavoitteita. Pelko esimerkiksi ajaa sijoittajan herkästi poistumaan markkinoilta väärään aikaan, mikä aiheuttaa merkittäviä tappioita pitkällä aikavälillä.

– Erityisesti markkinoiden myllerryksessä on helppo sortua myymään omaisuuttaan hetkellisen turvallisuuden tunteen toivossa, Hallamaa toteaa.

Hallamaa jakoi näkemyksiään sijoittamisen psykologiasta LähiTapiolan Järki ja tunteet sijoittamisessa -webinaarissa, joka on vapaasti katsottavissa.

Graafi, joka osoittaa tuottohistorian avulla sijoittajapsykologian merkityksen olevan suuri keskimääräisellä sijoittajalla.

Vaikka tunteet usein nähdäänkin rationaalisen ajattelun vastakohtana, on tärkeää ymmärtää, että tunteet ovat olennainen osa inhimillistä kokemusta, ja ne voivat tarjota arvokasta tietoa päätöksentekoprosessissa. Hallamaan mukaan tavoittelemisen arvoisena voidaan pitää tilannetta, jossa tunteet eivät hallitse päätöksiämme vaan saavutetaan piste, jossa tunne ja järki ovat tasapainossa.

"Suunnitelmallisuus tukee silloin, kun epävarmuus iskee"

Epävarmuus voi herätä markkinatilanteiden muutoksista, median otsikoista tai jopa läheisten huolista omien sijoitustensa menetyksestä. Epävakaina aikoina sijoitussuunnitelman merkitys korostuu entisestään.

Hallamaa vakuuttaa, että omaa tilannetta ja tavoitteita tukeva sijoitussuunnitelma on paras lääke turvattomuuden tunteisiin. Hän kehottaa sijoittajia myös tunnistamaan ja ennakoimaan tulevia tunneryöppyjä rationaalisen suunnitelmallisuuden lisäksi.

– Suunnitelmallisuus tukee silloin, kun epävarmuus iskee. Jos ei ole ennalta valmistautunut siihen, että sijoitussalkun arvo saattaa heilahdella prosentuaalisesti suurestikin ja että heilahtelu voi aiheuttaa epämiellyttäviä tunteita, saattaa sijoitussuunnitelman noudattamisesta tulla haastavaa tällaisina hetkinä.

Epävarmuus voi olla myös syynä sijoittamattomuuteen. Epävarmuuden tunne saattaa estää ottamasta ensimmäisiä askelia sijoitusmaailmassa, vaikka halua ja mahdollisuuksia sijoittaa löytyisikin.

–Sijoitussuunnitelmaa laatiessa on hyvä huomioida, että tarjolla on laaja valikoima erilaisia sijoitusinstrumentteja, kuten rahastoja, jotka voivat sopia erityisesti niille, jotka kamppailevat epävarmuuden pelon kanssa, Hallamaa sanoo.

Syvällinen itsetuntemus ja omien tavoitteiden sekä reaktioiden ymmärtäminen ovat olennaisia tekijöitä viisaiden päätösten ja suunnitelmien tekemisessä Huomioidessaan nykyiset ja tulevat tunteet suunnitelman toteuttaminen tehostuu ja tavoitteiden saavuttaminen on todennäköisempää, Hallamaa muistuttaa.