Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Elämänturva14.2.2024

LähiTapiola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Ennätysvuonna elämänturvaa tarvittiin enemmän kuin koskaan

LähiTapiolan asema vahvana ja vakavaraisena elämänturvayhtiönä puhutteli epävarmana aikana. Riskitietoisuuden kasvu ja huoli hoitoon pääsystä lisäsivät vakuutusten kysyntää. LähiTapiola-ryhmän liiketulos kasvoi 494 miljoonaan ja kokonaistulos 628 miljoonaan. Maksoimme vahinkovakuutuksesta asiakkaille 928 miljoonaa korvauksia.

LähiTapiolan pääkonttorin aula Espoon Tapiolassa.

Avainlukuja, LähiTapiola-ryhmä, 1–12/2023 (1–12/2022)

  • Maksutulo, vahinkoensivakuutus, milj. euroa: 1 408 (1 308)

  • Maksutulo, riskihenkivakuutus, milj. euroa: 137 (127)

  • Säästämisen nettomyynti, milj. euroa: 301 (-5)

  • Hallinnoidut varat, brutto, mrd. euroa: 28,9 (26,5)

  • Asiakashyvitykset, milj. euroa: 149 (135)

  • Asiakasmäärä vuoden lopussa, tuhatta: 1 792 (1 588)

  • Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %: 85,7 (90,6)

  • Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, %: 30,8 (30,2)

  • Liiketulos, milj. euroa: 494 (194)

  • Kokonaistulos, milj. euroa: 628 (-470)

Pääjohtaja Juha Koposen kommentti:

”Muutosten vuosi 2023 sai suomalaiset varautumaan niin pahan päivän kuin pahimman varalle. Riskit ja epävarmuudet hallitsivat toimintaympäristöä sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi vuoden alussa hyvinvointialueille, ja muutos toi yhä selvemmin esiin säröt hoito- ja hoivajärjestelmässä. Hoitojonojen noustessa otsikoihin moni suomalainen haki mielenrauhaa omaehtoisesta varautumisesta. Hintojen ja korkojen nousu kuritti kotitalouksia ja kiristi yritysten rahahanoja. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kaikesta huolimatta hyvä: maailman osakemarkkinat kasvoivat yli 20 prosenttia. Suomen pörssi ui valitettavasti vastavirtaan ja jäi pakkaselle.

LähiTapiolan tehtävä on tarjota suomalaisille oikeaa ja riittävää terveyden, talouden ja omaisuuden turvaa. Näistä vuonna 2023 painottuivat erityisesti terveys ja talous. Huoli julkisen terveydenhuollon ongelmista ja hoitoon pääsystä näkyi selvästi: vapaaehtoisten henkilövakuutustemme myynti kasvoi 15,2 prosenttia. Yhä useampi turvasi itsensä myös vakavan sairauden varalle, jonka myynti kohosi yli 50 prosenttia. Riskihenkivakuutuksen myynti kasvoi sekin 10,2 prosenttia edellisvuodesta.

Keskinäisenä yhtiöryhmänä olemme olemassa asiakkaitamme varten: omistajatahtomme mukaan keskitymme asiakashyödyn jatkuvaan kasvattamiseen. Vuonna 2023 maksoimme asiakashyvityksiä 149 miljoonaa euroa, yli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Henkivakuutusasiakkaamme saivat hyvityksiä myös asiakasedun muodossa. Viime vuonna edun sai joko 25 prosentin korotuksena vakuutusturvan määrään tai 20 prosentin alennuksena vakuutusmaksuun, asiakkaan sopimuksesta riippuen.

Suomalaisten talouteen vuonna 2023 vaikuttivat kuluttajahintojen nousu ja ostovoiman lasku vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tavallista isommat palkankorotukset vuoden toisella neljänneksellä käänsivät ostovoiman nousuun, joka jatkui myös loppuvuonna. Entistä useampi halusi tuottoa säästöön jääneille varoille, ja pitkäjänteinen työ LähiTapiolan sijoittamisen palveluiden tunnettuuden eteen palkittiin. Onnistuimme laajentamaan vahvaa asemaamme LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden sekä muiden institutionaalisten sijoittajien varainhoitajana aiempaa voimakkaammin myös yksityisasiakkaisiin. Kaikkinensa hallinnoidut varamme kasvoivat 9 prosenttia ja hoidamme nyt 28,9 miljardin euron varallisuutta.

Korkojen nopea nousu tiesi tasokorjausta kiinteistömarkkinoille, mutta toisaalta aktivoi korkosijoittajat. Korkomarkkina on vakuutusyhtiöiden vankkaa osaamisaluetta, ja saimme viime vuonna hoidettavaksemme enemmän korkovaroja kuin koskaan. LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden omat korkosijoitukset tuottivat viime vuonna lähes 8 prosenttia. Ryhmän vakuutusyhtiöiden listatuissa osakesijoituksissa tuotto kohosi jopa 12 prosenttiin.

Suomalaisille sattuneiden vahinkojen määrä jatkoi koronapandemian jälkeistä kasvuaan. Eniten yleistyivät kasko-, eläin-, sairaus- ja vapaa-ajan tapaturmavahingot, joiden määrä kohosi yli 10 prosenttia edellisvuodesta. Hintojen nousu, vahinkojen yleistyminen ja Kela-korvausten poistuminen näkyivät maksetuissa vahinkovakuutuksen korvauksissa, jotka kasvoivat 13,7 prosenttia. Kaikkinensa maksoimme asiakkaille vahinkovakuutuksesta korvauksia 928 miljoonalla eurolla.

LähiTapiolan maine vahvana, vakavaraisena ja paikallisena elämänturvayhtiönä puhutteli epävarmana aikana. Kokonaistuloksemme kohosi 628 miljoonaan euroon, vahinkoensivakuutuksen maksutulo kasvoi 7,7 prosenttia ja vakavaraisuusasteemme oli vuoden lopussa 204 prosenttia. Ajoneuvovakuuttamisessa markkinaosuutemme nousi viidettä vuotta peräkkäin ja vahvistimme entisestään johtavaa markkina-asemaamme.

Satsasimme vuoden mittaan parempaan digitaaliseen asiakaskokemukseen. Strategiamme mukaisesti tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme toimialan paras palvelu sekä henkilökohtaisesti, paikallisesti että digitaalisesti. Muutos asiakaskäyttäytymisessä ja digitaalisten palvelujen painottuminen ovat keskeinen osa LähiTapiolan kasvustrategiaa. Investoimme pitkällä aikavälillä useita satoja miljoonia euroja perusjärjestelmiemme uudistamiseen, jolla tähtäämme yhä parempaan asiakaskokemukseen. Uudistumista vauhdittamaan ostimme myös maaliskuussa enemmistöosuuden POP Vakuutuksena tunnetusta Suomen Vahinkovakuutuksesta. Osin yrityskaupan myötä asiakasmäärämme kasvoi 13 prosentilla ja on nyt lähes 1,8miljoonaa. Samoin vakuutusten verkkomyyntimme kasvoi 86 prosenttia edellisvuodesta.

Kiinnostus LähiTapiolaan työnantajana kasvoi viime vuonna selvästi. Maine hyvänä työnantajana ei synny ilman hyvää johtamista, jonka tueksi jalkautimme vuonna 2023 ryhmän yhteiset johtamislupaukset. Roolimme arvopohjaisesti johdettuna, vastuullisena yhtiönä näkyi myös siinä, miten vuonna 2023 ryhmän yhtiöt tukivat monia yhteisöjä noin 3,2 miljoonalla eurolla. Kiteytimme vastuullisuustyömme strategiset tavoitteet vastuullisuusohjelmaan, jonka toteuttamiseen tulevina vuosina tarvitaan kaikkia työntekijöitämme.

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä haastavat LähiTapiolaa ja koko vakuutusalaa kehittämään tuotteitaan ja palvelujaan. Sään ääri-ilmiöt, kuten kesän laajat metsäpalot Kreikassa, ovat nostaneet jälleenvakuutusten hintoja. Kotimaassa tulva-, myrsky- ja tuholaisvahingot ovat lisääntyneet, ja määrän arvioidaan kasvavan. Liikenteen sähköistyminen muuttaa monin tavoin ajoneuvojen vakuuttamista, ja kulunut kylmä talvi on tuonut esiin monia sähköistyvän liikenteen lapsentauteja. Vihreä siirtymä tuo mukanaan myös kysymyksiä siitä, miten arvioimme uusiin energiantuotantomuotoihin, esimerkiksi vetytuotantolaitoksiin tai merituulivoimaan, liittyviä riskejä ja toisaalta miten suhtaudumme niihin sijoituskohteina. Samalla kohtaamme uudenlaisia vahinkoja, kuten aurinkopaneelien asennusvirheistä johtuvia vuotoja ja paloja.

Katsottaessa eteenpäin suomalaisten huoli tulevaisuudesta on monella tapaa perusteltu. 2020-luku tulee merkitsemään sekä Suomelle että suomalaisille usean pitkäaikaisen riskin realisoitumista, mikä lisää vaadetta muutoksille niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin suomalaisten omankin varautumisen suhteen. Maamme valtiontalouden kääntäminen kestävälle uralle on useiden hallituskausien mittainen työ, ja Suomen kotitalouksien varallisuus on jäänyt merkittävästi muista Pohjoismaista jälkeen. Suunnanmuutos kohti taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta vaatii pitkäjänteistä työtä ja rohkeutta uudistua. LähiTapiola-ryhmä on osaltaan esimerkki siitä, miten perinteinen, sinivalkoinen yhtiö pyrkii kohtaamaan kiihtyvän muutosvauhdin maailman trendit ja mahdollisuudet – panostaen merkittävästi vaikeaan, mutta välttämättömään uudistumiseen, joka luo arvoa niin omistaja-asiakkaillemme kuin koko yhteiskunnalle.”

Lue LähiTapiola-ryhmän tilinpäätöskatsaus ja liiketoimintokohtaisia tietoja täältä.