Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus13.1.2023

Tällaisilla talvirenkailla suomalaiset ajavat – ”Mikään rengas ei pidä, jos se on huonossa kunnossa”

Selvä enemmistö suomalaisista suosii talvella nastarenkaita, mutta pääkaupunkiseudulla kitkat ovat yleistyneet ja käytössä joka neljännellä, selviää LähiTapiolan kyselystä. Yli puolet autoilijoista pitää rengasvalinnassa tärkeänä myös ympäristö- ja terveystekijöitä. Näkemykset nastarenkaiden kieltoalueista sen sijaan jakaantuvat. Lue jutusta turvallisuusvinkkejä talvirenkaisiin!Vertaile ja osta

Kitkat vai nastat? Tämä kysymys kirvoittaa usein autoilijoilta nopean vastauksen, ja se voi liittyä niin omiin ajokokemuksiin ja ajoympäristöön kuin esimerkiksi tutuilta ja julkisuudesta kuultuihin näkemyksiin. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä selvitettiin, millaisilla renkailla suomalaiset talvella ajavat ja miten esimerkiksi turvallisuus- ja ympäristötekijät näkyvät rengasvalinnassa.

Kyselyn perusteella nastarenkaat ovat edelleen suomalaisten selvät talvisuosikit, vaikka kitkojen käyttö on lisääntynyt 2000-luvulla. Autoilijoista lähes 70 prosenttia kertoo käyttävänsä lähes aina nastarenkaita, kun taas kitkat ovat lähes aina käytössä 16 prosentilla. Viisi prosenttia vastaajista kertoo käyttävänsä talvella kumpiakin rengastyyppejä (esim. kaksi autoa taloudessa). Lisäksi pieni joukko vastaajista on valinnut autoonsa ympärivuotiset renkaat, jolloin renkaidenvaihtoa ei tarvita – ja muutama yksittäinen vastaaja kertoo jopa ajavansa läpi vuoden kesärenkailla.

Kitkarenkaiden suosio on odotetusti suurinta lauhemman talven Etelä-Suomessa. Pääkaupunkiseudulla kitkarenkaita kertoo käyttävänsä talvella lähes aina 27 prosenttia autoilijoista, kun taas maaseutumaisissa kunnissa asuvista tai itä- ja pohjoissuomalaisista näin tekee harvempi kuin joka kymmenes.

- Nastarenkaita on perinteisesti pidetty turvallisempina talvirenkaina, ja ne pärjäävätkin yleensä hyvin rengastesteissä. Nastarenkaat pitävät tyypillisesti paremmin jäällä, kun taas kitkojen pito-ominaisuudet voivat olla parhaimmillaan lumisella tiellä. Se pitää tietenkin muistaa, että mikään talvirengas ei pidä hyvin, jos se ei ole kunnossa. Esimerkiksi yli viisi vuotta käytetty tai paljon ajettu rengas on voinut menettää paljon urasyvyyttä ja pito-ominaisuuksiaan, kertoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Turvallisuuden lisäksi myös ympäristö- ja terveysvaikutukset mietityttävät

Arjen katsaus -kyselyssä selvitettiin myös, mitä suomalaiset ajattelevat talvirenkaiden turvallisuudesta ja esimerkiksi ympäristövaikutuksista. Nastarenkaita pitää kaikista parhaina renkaina talviolosuhteissa valtaenemmistö (76 %) autoilijoista, kun taas kitkoista näin sanoo joka viides. Vastaukset peilaavat osin sitä, millä renkailla vastaajat itse ajavat. Yli puolet kaikista kyselyyn osallistuneista on kuitenkin myös sitä mieltä, ettei ole väliä, minkä tyyppiset renkaat ovat, kunhan ne ovat turvalliset talviolosuhteissa.

- Kitkarenkaat voivat toimia hyvin esimerkiksi painavassa autossa, jossa on kuljettajan apuna myös turvallisuustekniikkaa, kuten ajonvakautus- ja luistonestojärjestelmä. Se kitkoilla ajaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että märällä jäällä ne pitävät yleensä huonosti. Kitkoilla ajaessa korostuukin ennakoiva ajotapa, mutta ei sitä tietenkään voi unohtaa myöskään nastoilla ajaessa. Ylipäätään liikenteessä pitää aina talvisin muistaa varata enemmän aikaa jarrutuksiin, sanoo Alaviiri.

Monet ajavat mieluummin kitkarenkailla, koska nastat pitävät enemmän ääntä ja kuluttavat tienpintaa. LähiTapiolan kyselyssä selvitettiin myös, pitävätkö suomalaiset renkaiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia tärkeinä tekijöinä talvirenkaiden valinnassa. Yli 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että myös nämä renkaiden vaikutukset, kuten osuus katupölyn ja melun syntymiseen sekä tiestön kulumiseen, tulisi ottaa huomioon renkaiden valinnassa.

Lainmuutos mahdollisti nastarenkaiden kieltoalueet – autoilijoiden näkemykset jakaantuvat

Vuonna 2020 voimaan tullut tieliikennelaki mahdollisti tienpitäjille sen, että ne voivat rajoittaa nastarenkailla ajoa tietyillä katuosuuksilla. Tiettävästi ensimmäinen tällainen nastarenkaiden kieltoalue tuli syksyllä 2022 voimaan Helsingin keskustassa. Vilkkaasti liikennöity Lönnrotinkatu on kolmivuotisen kokeilun ajan osin suljettu nastarenkailla ajavilta. Kaupunki pyrkii kokeilulla muun muassa parantamaan keskustan ilmanlaatua ja vähentämään liikennemelua. Nastat rouhivat tienpinnasta pienhiukkasia, mikä osaltaan aiheuttaa katupölyä.

Arjen katsaus -kyselyn mukaan autoilijoiden näkemykset nastarenkaiden kieltoalueista yleisesti jakautuvat. 44 prosentin mielestä on hyvä, että esimerkiksi kaupungit voivat kieltää nastoilla ajon talvella tietyillä katuosuuksilla. Käytännössä yhtä moni (45 %) on kuitenkin asiasta päinvastaista mieltä. Runsaat kymmenen prosenttia vastaajista ei osaa kertoa omaa kantaansa. Odotetusti myönteisemmin mahdollisiin nastarengaskieltoalueisiin suhtautuvat kitkoilla ajavat.

- Yleisesti keskustelussa kitka- ja nastarenkaista – ja ylipäätään talvirenkaista – olisi hyvä muistaa se, että ne kehittyvät koko ajan. Sekä nastat että kitkat ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmenten aikana, kun renkaiden materiaalit ja valmistusteknologia ovat kehittyneet ja renkaiden ominaisuuksia voidaan tutkia enemmän. Nykyiset kitkat pitävät tiessä paljon paremmin ja nastat kuluttavat sitä vähemmän kuin vaikka 2000-luvun alun renkaat. Autoilija saattaisi yllättyä, jos hän ei ole pitkään aikaan ajanut toisella rengastyypillä, sanoo Alaviiri.

  • Talvirenkaita pitää lain mukaan käyttää 1.11. ja 31.3. välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita saa käyttää muunakin talviaikana sään tai kelin niin vaatiessa. Nykyinen lainsäädäntö painottaa talvirenkaiden käytössä keliperusteisuutta, mikä korostaa autoilijan vastuuta.

  • Tee rengasvalinta auton, ajotarpeesi, liikkumasi ympäristön ja myös oman ajotyylisi mukaan. Nastoilla ja kitkoilla on ajaessa vähän erilaiset ominaisuudet.

  • Henkilöauton talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien tulee olla vähintään 3,0 millimetriä syvät. Loskaisella tai lumisella kelillä tai muuten vaikeissa ajo-olosuhteissa urien syvyys olisi kuitenkin hyvä olla vähintään 5 millimetriä.

  • Tärkeitä turvallisuustekijöitä renkaissa ovat myös nastojen kunto, oikea rengaspaine ja renkaiden ikä. Tarkasta renkaiden kunto tarkemmin vähintään niiden vaihdon yhteydessä.

  • Muista, että esimerkiksi keskieurooppalaiset kitkarenkaat eivät toimi Suomen olosuhteissa. Suosi kotimaassa kunnon talvioloihin tehtyjä renkaita.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 7.–13.10.2022 kaikkiaan 1020 suomalaista. Vastaajat edustavat Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kysymyksiin auton renkaista vastasi noin 850 henkilöä, jotka joko omistavat auton, joilla on auto käytössä tai jotka ovat ajaneet autoa viimeisen 12 kuukauden aikana. Kyselyn toteutti Kantar Public ja tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston tasolla on noin 3,1 prosenttiyksikköä.