Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä 22.11.2022

Työmatka on usein työpäivän vaarallisinta aikaa – kokosimme keinoja tapaturmien vähentämiseen liukkailla

Työmatkoilla tapahtuu syksyllä ja talvella paljon liukastumisia ja kaatumisia. LähiTapiolan vahinkotilastojen mukaan työmatkalla sattuneet tapaturmat ovat usein vakavampia kuin työpaikalla sattuneet. Kokosimme vinkkejä, kuinka työpaikoilla voidaan lisätä työmatkaturvallisuutta.

Syksyllä pimeyden ja liukkauden lisääntyessä myös työmatkatapaturmat tyypillisesti lisääntyvät. Nimenomaan työmatkoilla – eli kotoa töihin ja takaisin siirryttäessä – sattuu huomattava määrä liukastumis- ja kaatumistapaturmia.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan yli puolet työmatkatapaturmista sattuu jalankulkijoille. Myös polkupyörällä kaatumisia tapahtuu huomattava määrä, ja tilastojen valossa pyörällä työmatkatapaturmia sattuu toiseksi eniten. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan kaikkiaan tapaturmia työmatkoilla sattuu vuosittain noin parikymmentä tuhatta.

- Erittäin liukkaat päivät näkyvät piikkeinä tapaturmatilastoissa, ja nyt alkaa olla riskialttein vuodenaika. Liukastuessa sattuu yleensä nilkkaan, polveen, ranteeseen tai olkapäähän, ja tyypilliset vahingot ovat nyrjähdyksiä, raajojen sijoiltaan menoja tai murtumisia, kertoo LähiTapiolan yritysten henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Heta Rohila .

Työmatkalla sattuu usein vakavampia vammoja kuin työpaikalla

Työmatkalla sattuneita tapaturmia korvataan työnantajan henkilöstölle ottamasta työtapaturmavakuutuksesta. Vakuutus on lakisääteinen, ja se kattaa esimerkiksi työpaikalla ja työmatkalla sattuneita tapaturmia.

LähiTapiolan yritysten vahinkotilastojen mukaan työmatkalla sattuneiden tapaturmien sairauspoissaolot ja kustannukset ovat usein merkittävästi suuremmat kuin työpaikalla sattuneiden tapaturmien.

- Liikenteessä on paljon potentiaalia vakaviin tapaturmiin. Jos henkilö loukkaantuu liikenteessä vakavasti, hän voi joutua jäämään pitkälle sairauslomalle tai jopa kokonaan pois töistä. Tyypillisesti vakuutuksesta maksetut korvaussummat ovat suurimpia silloin, kun tapaturmasta on aiheutunut pysyvää haittaa, kertoo Rohila.

Vakavissa tilanteissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että vahingoittuneen henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja siitä aiheutuu korvattavaa ansionmenetystä.

Liikenneturvan tilastojen mukaan työtapaturma sattuu noin 30 prosenttia todennäköisemmin työmatkalla kuin työpaikalla, kun vahinkojen määrää suhteutetaan käytettyyn aikaan.

- On siis erittäin tärkeää, että organisaatioiden työturvallisuutta kehittäessä huomioidaan myös työmatkaturvallisuuteen liittyvät asiat ja otetaan ne osaksi työpaikan yhteisiä käytäntöjä. Työpaikoilla on useita keinoja työmatkaturvallisuuden lisäämiseksi, jatkaa Rohila.

- Liukkaaseen vuodenaikaan työpaikoilla voidaan esimerkiksi pohtia, voisiko hyvin liukkaina päivinä jäädä tekemään töitä etänä tai voitaisiinko aamupalavereita siirtää alkamaan vähän myöhemmin, jolloin työmatkalla ei tarvitsisi kiirehtiä. Tietenkin myös työpaikan ympäristö on hyvä hiekoittaa niin, ettei liukastumisia sattuisi, sanoo Rohila.

Työmatkatapaturmista keskusteltiin 2.11.2022 LähiTapiolan ja Liikenneturvan järjestämässä Taklaa työmatkatapaturmat -webinaarissa. Voit katsoa webinaarin tallenteen täällä . Tilaisuudessa lanseerattiin myös LähiTapiolan ja Liikenneturvan yhteistyössä kehittämä työkalu, jonka avulla työpaikat voivat arvioida ja kehittää työmatkaturvallisuutta. Lue lisää LähiTapiolan RiskiHelppi-sivustolta.

 1. 1.

  Toimintatavat – Sisällytä työmatkaturvallisuus osaksi työpaikan toimintatapoja sekä työpaikan työsuojelutoimintaa.

 2. 2.

  Tavoitteet – Kirjaa tavoitteet ja toimintatavat esimerkiksi toimintaohjelmaksi tai vuosisuunnitelmaksi.

 3. 3.

  Tietoisuus – Tuloksellisuus edellyttää sitä, että koko henkilöstö on tietoinen tavoitteista ja sitoutuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin.

 4. 4.

  Tilannekuva – Seuraa työmatkaturvallisuuden kehittymistä säännöllisesti ja tiedota siitä henkilöstölle.

 5. 5.

  Tutkinta – Tutki työmatkalla sattuneet läheltä piti -tilanteet ja työmatkatapaturmat ja pyri oppimaan niistä.

 6. 6.

  Turvallisuuskulttuuri – Kehitä työpaikan turvallisuuskulttuuria ja työmatkaturvallisuutta aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa.