Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous17.8.2022

LähiTapiola-ryhmän puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2022: Vakuutustoiminnan tulos oli vahva, haasteellinen sijoitusympäristö laski kokonaistulosta

LähiTapiola-ryhmän vakuutustoiminnan tulos säilyi vahvana tammi-kesäkuussa ja ryhmän vakavaraisuus kehittyi positiivisesti. Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys painoi kokonaistulosta. Maksoimme omistaja-asiakkaillemme vahinkovakuutuksen korvauksia alkuvuonna lähes 400 miljoonaa euroa ja henkivakuutuksen korvauksia 193 miljoonaa euroa.

 • Maksutulo vahinkoensivakuutus 837 M€, + 3,9 %

 • Maksutulo henkivakuutus 233 M€, - 4,8 %

 • Hallinnoitavat varat (brutto) 26,7 Mrd€

 • Asiakashyvitykset 66 M€, + 3 %

 • Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde 93,9 %, toimintakulusuhde 30,4 %

 • LähiTapiola-ryhmän liiketulos 72 M€, - 74 %

 • LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos -451 M€, - 188 %

Pääjohtaja Juha Koposen kommentti:

”Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola-ryhmän kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu sekä kohonnut inflaatio johtivat sijoitusten arvon laskuun monissa omaisuusluokissa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja siihen liittyvät laajat pakotteet lisäävät toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoimintaan maailmantalouden epävarmuudella on ollut toistaiseksi kohtuullisen vähäisiä vaikutuksia ja vakuutustoiminnan tulos säilyi vahvana sekä vahinko- että henkivakuuttamisessa. Myös LähiTapiola-ryhmän vakavaraisuus on kehittynyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti.

Keskitymme strategiamme mukaisesti elämänturvan ja asiakashyödyn kasvattamiseen. Kesäkuussa vahvistetun omistajastrategiamme mukaisesti kasvatimme asiakasetuja riskihenkivakuutuksessa. Uusmyynnissä madalsimme riskihenkivakuutuksen vakuutusmaksuja 20 prosentilla ja nykyisille LähiTapiola Henkiyhtiön asiakkaille korotimme vakuutusturvan määrää maksutta 25 prosentilla.

Jatkamme panostuksia niin paikallisiin kuin valtakunnallisiinkin vastuullisuus- ja hyväntekeväisyysaloitteisiin. Tuemme kotimaassa erityisesti mielenterveyden edistämistä ja alkuvuonna tuimme lahjoituksin myös useita yliopistoja. Lisäksi teimme lahjoituksia Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi ja humanitaarisen avun toimittamiseksi sitä eniten tarvitseville.”

LähiTapiola-ryhmän keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022

LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos oli - 451 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö, jonka vuoksi sijoitustoiminnan tulos oli alkuvuodelta negatiivinen, sijoitustuotto käyvin arvoin oli -5,1 prosenttia. Ryhmän liiketulos oli 72 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde vahvistui edelleen ollen tarkastelukauden lopussa 194 prosenttia.

Vahinkovakuutus

LähiTapiola-ryhmän vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 837 miljoonaa euroa ja kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta kertyi 3,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi sekä henkilö- että yritysasiakkaissa ja vakuutuslajeista kasvu oli nopeinta henkilövakuutuksissa, joiden osalta kasvua kertyi 7,5 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukevat LähiTapiola-ryhmän korkea asiakaspysyvyys ja edellisvuotta vauhdikkaampi myynti erityisesti henkilöasiakkaissa. Kesän lähestyessä matkavakuutusten myynti oli erityisen vilkasta.

Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on pitkän ajan keskiarvojen tasolla.

Vahinkovakuutuksen toimintakulut kasvoivat vertailukaudesta 22 miljoonaa euroa. Kasvuun vaikuttavat vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemiarajoitusten purun jälkeen.

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate oli 34 miljoonaa euroa. Kate ennen tasoitusmäärän muutosta muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut.

Henkivakuutus

LähiTapiola Henkiyhtiön liiketulos säilyi edelleen vahvana ja oli 46 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli -119 miljoonaa euroa johtuen sijoitustoiminnan haastavasta markkinatilanteesta. Vakavaraisuus on vahvistunut vuonna 2022 ja vakavaraisuussuhde oli 307 prosenttia.

Kokonaismaksutulo aleni 233 miljoonaan euroon, kun säästämisen maksutulo laski 13,0 prosenttia haastavassa markkinaympäristössä. Painopistealueista riskihenkivakuutuksessa maksutulo kasvoi 4,7 prosenttia ja ryhmäeläkkeessä 8,9 prosenttia. LähiTapiola Henkiyhtiö on riskihenkivakuutuksen markkinajohtaja ja nousi ryhmäeläkkeessä alan toiseksi suurimmaksi vakuuttajaksi.

Varainhoito

LähiTapiola Varainhoito -konsernin toiminta alkoi 1.1.2022, kun LähiTapiola Varainhoito Oy (emoyhtiö), Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy sekä LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy tytäryhtiöineen muodostivat konsernin. Samaan aikaan LähiTapiola-ryhmä keskitti myös sijoitusmyynnin ja asiakaspalvelun organisaation LähiTapiola Varainhoitoon.

LähiTapiola Varainhoito -konsernin liikevaihto oli 27,3 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,5 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman konserniliikearvopoistoja oli 1,0 miljoonaa euroa. Sijoitusmarkkinoiden haasteellinen alkuvuosi näkyi erityisesti sekä osake- että korkosijoitusten arvoissa ja siten palkkiotuotoissa. Vaihtoehtorahastoista saadut palkkiotuotot kasvoivat 28 prosenttia vertailukauteen nähden vaihtoehtorahastopääomien kasvun myötä.

LähiTapiola Varainhoito –konsernin yhtiöiden hallinnoimat varat olivat yhteensä 26,7 miljardia euroa (brutto). Niistä 12,4 miljardia euroa oli omaisuudenhoidossa olevia varoja, 9,5 miljardia euroa rahastopääomia, 1,8 miljardia euroa muita sopimusperusteisesti hoidettavia varoja ja 3,0 miljardia euroa kiinteistökohteita.

Loppuvuonna LähiTapiola Varainhoito-konsernissa keskitytään myyntiorganisaation toiminnan, digitaalisen palvelukokemuksen ja tuotteiston kehittämiseen.

Autorahoitus

LähiTapiola Rahoituksen rahoituskannan kasvu on jatkunut vahvana ja oli kesäkuun lopussa 2,0 miljardia euroa. Tulos ennen veroja oli 10,3 miljoonaa euroa. S&P Global Ratings nosti yhtiön luottoluokituksen BBB:ksi. Jälleenrahoituksen varmistamiseksi yhtiö teki alkukeväästä haastavasta markkinasta huolimatta onnistuneen yli 600 miljoonan euron arvopaperistamistransaktion eurooppalaisille sijoittajille. Korkotason nousu tulee toisella vuosipuoliskolla nostamaan yhtiön jälleenrahoituskustannuksia, mutta yhtiön toiminnan odotetaan edelleen säilyvän kilpailukykyisenä.

Korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola-ryhmä maksoi omistaja-asiakkailleen vahinkovakuutuksen korvauksina tammi-kesäkuussa yhteensä 398 miljoonaa euroa. Lisäksi hyvitimme asiakkaillemme vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 47 miljoonaa euroa sekä vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 18 miljoonaa euroa.

Henkivakuutuksista maksoimme omistaja-asiakkaillemme korvauksia yhteensä 193 miljoonaa euroa.

Nimitykset

 • LähiTapiola-ryhmän vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Eeva Salmenpohja on nimitetty vastaamaan myös LähiTapiola-ryhmän viestinnästä 23.3.2022 alkaen.

 • LähiTapiola-ryhmän henkilöstöjohtajana aloitti Susa Nikula 1.5.2022.

 • LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtajana aloitti Pasi Haarala 1.8.2022.

 • LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtajana aloitti Minna Metsälä 15.8.2022.

Löydät koko LähiTapiola-ryhmän puolivuotiskatsauksen ja avainluvut täältä.