Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous14.6.2022

Nämä viisi asiaa jäävät henkivakuutuksessa usein huomiotta - näin turvaat läheisesi talouden ikävimmän sattuessa

Suomalaisten henkiturvissa on paljon parannettavaa, kertoo Etlan tutkimus. LähiTapiola Henkiyhtiön myyntijohtaja Eeli Hulmi sanoo, etteivät suomalaisten henkiturvat useinkaan riitä kattamaan perheiden todellisia vastuita. LähiTapiola Henkiyhtiö listasi henkivakuutusten viisi yleisintä virhettä.Lue lisää asiakasedusta

Suomalaisista keskimäärin noin kahdeksalla prosentilla on jonkinlainen riskihenkivakuutus, ilmenee Etlan toukokuussa julkistamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan työikäisissä on enemmän henkivakuutettuja kuin muissa ikäryhmissä. Myös henkilön tuloilla on positiivinen vaikutus henkivakuutuksen ottamiseen.

Lähes yhtä tärkeää vakuutuksen ottamisen kanssa on, että henkivakuutuksen turva on mitoitettu oikein. Etlan tutkimuksen mukaan niillä, joilla henkivakuutus on, sen keskimääräinen suuruus on 73 000 euroa.

- Suomessa sosiaaliturva tarjoaa perheille taloudellista turvaa, jos perheen toinen elättäjä menehtyy. Mutta turva ei useinkaan riitä takaamaan perheissä toimeentuloa ja etenkään taloudellisista vastuista selviytymistä. Siksi henkiturvalle ja sen oikealle mitoittamiselle on suuri tarve, LähiTapiola Henkiyhtiön myyntijohtaja Eeli Hulmi sanoo.

Lue täältä, miten suomalaiset luottavat perhe-eläkkeen riittävyyteen.

Monille perheen toisen elättäjän menettämisen kokeneille perheille tulee suurena yllätyksenä, kuinka paljon perheen toisen tuloja tuovan menetys vaikuttaa perheen toimeentuloon. Etlan tutkijoiden laskelmien mukaan keskimäärin Suomessa henkilöille, joilla on tuloja ja jotka asuvat vähintään kahden hengen talouksissa vakuutusvaje on keskimäärin 65 000 – 70 000 euroa. Tutkijoiden mukaan vaje olisi katettavissa vapaaehtoisilla riskihenkivakuutuksilla.

- Tämä antaa hyvän rungon henkivakuutuksen tarpeen haarukoimiseksi mutta on hyvä tunnistaa että tarpeet ovat aina perhekohtaisia, Hulmi toteaa.

-Kulloinkin tarvittava turvan tarve elää myös ajassa, ja kun esimerkiksi perhekoko kasvaa, velkatilanne päivittyy tai tuloissa tapahtuu muutosta on hyvä tarkistella nykyisen turvan vastaavuus aina silloiseen elämäntilanteeseen. Henkivakuutuksen päivittämistä aina aika ajoin ei pitäisikään liikaa lykätä vaan aina elämäntilanteen muuttuessa varmistaa vaikka asiantuntijan nykyturvan riittävyys – tai vaikka tehdä siitä rutiinitoimenpide jonka tekee 1-2 vuoden välein.

Viisi virhettä, jotka henkivakuutuksesta jäävät vaille huomiota

 1. 1.

  Henkivakuutus on ylipäänsä jäänyt tekemättä. Henkivakuutus on aina ajankohtainen ja tarpeen etenkin, kun on lapsia tai lainaa. Turva kannattaa laittaa kuntoon ennen kuin jotain ikävää tapahtuu. Turvaa on syytä tarkistaa määräajoin. Elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat henkivakuutuksen tarpeeseen

 2. 2.

  Edunsaaja on tarkistamatta. Henkivakuutukselle valitaan edunsaaja, eli henkilö, jolle vakuutuskorvaus maksettaisiin. Edunsaajan valinta kannattaa miettiä tarkkaan, jotta vakuutus turvaa juuri heitä, keiden vuoksi se on otettu. Elämäntilanteen muuttuessa on hyvä tarkistaa, että henkivakuutuksen edunsaaja on edelleen ajan tasalla.

 3. 3.

  Turvan määrässä on korjausvelkaa. Henkivakuutuksella turvataan läheisten taloutta oman menehtymisen varalta ja tärkeää sen mitoittamisessa on huomioida omia ja perheen taloudellisia vastuita. Lapsen syntymä ja asunnon osto ovat tyypillisiä tilanteita, jolloin on hyvä tarkastella, että henkivakuutuksen kattavuus on edelleen riittävä.

 4. 4.

  Muistitko turvata vain pankin saatavat, vai huomioitko elämäntilanteesi ja vastuusi kokonaisuutena? Henkivakuutus mitoitetaan juuri sinun ja perheesi kokonaisvaltainen tilanne huomioiden. Pankkien tarjoamien lainaturvien tarkoituksena on tyypillisesti kattaa nimenomaan lainan takaisinmaksua. LähiTapiolassa vakuutusturvaa kartoittaessa otetaan huomioon, että lainan lisäksi myös muu elämäntilanteesi on kokonaisuutena turvattu.

 5. 5.

  Kuoleman rinnalla muut avainriskit ovat jääneet tarkistamatta. Henkivakuutuksen ja läheisten taloudellisen turvan varmistamisen lisäksi on hyvä huolehtia taloudellisesta turvasta myös elämän muissa yllättävissä tilanteissä. Henkilövakuutuksilla on mahdollista turvata omaa ja läheisten toimeentuloa työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalle sekä Nopea hoitoon pääsy, laadukas hoito ja etälääkäripalvelut vakuutuksenottajille

Mitoita henkivakuutus perheesi tarpeisiin

Henkilöiden talouden kantokykyä voi ajatella portaittain. Lue lisää täältä.
Henkivakuuttaminen on osa sitä porrasta, jolle oman turvaverkon haluaa asettaa ikävien terveys- tai kuolemantapausten sattuessa.

Henkivakuutuksen suuruuteen vaikuttaa keskimäärin kolme tekijää: vastuut, käytettävissä olevat tulot sekä säästöt ja nykyturva.

Ota huomioon mitoituksessa nämä kuusi tekijää

 1. 1.

  Läheiset. Keiden toimeentulo olisi turvattava, jos itse kuolee tai joutuu työkyvyttömäksi tai toisinpäin keiden kuolema tai työkyvyttömyys vaikuttaisi omaan toimeentulooni niin, että minulla ja lapsillani olisi vaikea selviytyä.

 2. 2.

  Velka. Henkivakuutuksen mitoittamiseen vaikuttaa se, kuinka paljon henkilöllä on velkaa. Kuoleman sattuessa läheisten tulisi selviytyä velanhoidosta, kun kuolleen tuloja ei enää ole. Sama koskee työkyvyttömyyttä.

 3. 3.

  Tulot. Oma tulotaso vaikuttaa henkivakuutuksen tarpeeseen sekä sen suuruuteen ja sitä kautta myös maksettavan henkivakuutusmaksun suuruuteen.

 4. 4.

  Muu turva. Esimerkiksi työnantajan tarjoama turva tai yhteiskunnan tarjoama sosiaaliturva kannattaa huomioida henkivakuutusta hankittaessa. Kannattaa miettiä, mihin riskeihin haluaa varautua, mihin riskeihin muut ovat varautuneet puolestasi ja mitä riskejä kannat itse.

 5. 5.

  Ajankohta. Henkivakuutus on aina ajankohtainen. Turva kannattaa laittaa kuntoon ennen kuin jotain ikävää tapahtuu. Turvaa on syytä tarkistaa määräajoin. Elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat henkivakuutuksen tarpeeseen.

 6. 6.

  Älä unohda säästämistä. Hyvä nyrkkisääntö on, että vaikutuksiltaan isot riskit kannattaa vakuuttaa ja pienempiin voi rakentaa puskuria myös säästöillä. Pitkäjänteisellä säästämisellä turvataan toimeentuloa nyt ja tulevaisuudessa ja on hyvää talouden suunnittelua