Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus20.5.2022

Moni pohtii nyt sähköauton hankintaa – kysyimme suomalaisilta, kuinka he järjestäisivät auton latauksen

Ladattavien autojen määrä on kasvanut moninkertaiseksi viime vuosina ja tuhannet pohtivat sähköauton hankintaa. Kysyimme suomalaisilta, kuinka he ajattelivat järjestää auton latauksen. Lataamisessa mietityttävät tällä hetkellä esimerkiksi julkisen latausverkoston kehitys ja sähkön hinta. Lue alta vinkit turvalliseen lataamiseen esimerkiksi kotona.Vertaile ja osta

Ladattavien autojen määrä kasvaa vauhdilla, vaikka niiden osuus koko autokannasta on vielä verrattain pieni. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Suomen teillä liikkui maaliskuun 2022 lopussa noin 110 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa, joista noin joka neljäs oli täyssähköauto ja loput ladattavia hybridejä. Moni pohtii seuraavan autohankinnan kohdalla sähkökäyttöiseen autoon siirtymistä.

- Viime vuosina merkittävin siirtymä ladattaviin autoihin on tullut bensiiniautoista. Jos siirtyy polttomoottoriautosta niin sanottuun töpseliautoon, muuttuu muutama perustekijä arjessa. Sähköllä ajaessa ei mennäkään enää silloin tällöin tankille, vaan autoa voidaan ladata aina sen paikalla seisoessa. Valtaosan ajastahan useimmat henkilöautot seisovat paikallaan, joten silloin niitä voidaan ladata esimerkiksi kotona tai työpaikalla, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä tiedusteltiin, kuinka suomalaiset arvelisivat nyt järjestävänsä auton latauksen, jos olisivat hankkimassa ladattavaa autoa. Merkittävä osa vastaajista (39 %) arvioi käyttävänsä ainakin silloin tällöin julkisia latauspisteitä, kuten kauppojen yhteydessä ja huoltoasemilla olevia pikalatausasemia. Kotona joka neljäs arvelee lataavansa perinteisestä kotitalous- eli niin sanotusta suko-pistorasiasta ja 15 prosenttia vastaajista voimavirtapistorasiasta. Noin joka viides vastaaja hankkisi kotiin erityisen sähköauton latauslaitteen.

Kuvassa on avattu hieman tarkemmin Arjen katsaus -kyselyn tuloksia siitä, kuinka suomalaiset arvelevat järjestävänsä auton latauksen. Esimerkiksi 15 prosenttia vastaajista uskoo lataavansa autoa työpaikalla.

- Sähköautoissa on vielä monille paljon vierasta, sillä kyselyn mukaan noin joka kolmas ei vielä osaa sanoa, kuinka lataisi autoa. Sähkö- tai hybridiautoon siirtyessä kannattaakin miettiä tarkkaan etukäteen, miten lataaminen on järjestettävissä omassa asuinympäristössä ja arjessa. Hankalia paikkoja sähköauton lataamiseen saattavat olla esimerkiksi kaupunkikeskustat ja kerrostalot, mutta niissäkin on jo alettu panostaa latausmahdollisuuksiin, kertoo Alaviiri.

Kyselyn mukaan noin joka kymmenennen vastaajan taloyhtiössä on nyt mahdollistettu auton lataaminen.

Kallistunut sähkö ja lataustekniikan monimutkaisuus mietityttävät

Alkuvuonna nähty polttoaineiden ja yleensä energiahintojen nousu voi saada monet miettimään sähkökäyttöiseen autoon siirtymistä. Ladattavaan autoon vaihtaminen ei kuitenkaan yleensä käy kädenkäänteessä, vaan vaatii esimerkiksi jonkin verran teknisiin asioihin perehtymistä. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä tiedusteltiin myös, mitkä asiat nyt mietityttävät tai huolestuttavat autojen lataamisessa.

Vastausvaihtoehdoista päällimmäiseksi nousevat julkiseen latausverkostoon liittyvät asiat. Noin kaksi kolmesta vastaajasta (62 %) epäilee julkisten latauspisteiden riittävyyttä eli sitä, kuinka pitkäksi välimatkat voivat muodostua ja onko latauspaikoille esimerkiksi tarve jonottaa. Vähintäänkin noin joka kolmatta mietityttävät myös julkisissa latauspisteissä lataamisen hinta, julkisten latauspisteiden toimintavarmuus ja latausverkoston sekavuus.

- Julkisen latausverkoston merkitys korostuu julkisessa keskustelussa, mikä voi osin ohjata ihmisiä myös vähän harhaan. Useimmille kotona tai työpaikalla lataaminen muodostaa kuitenkin auton käytön perustan, ja esimerkiksi huoltoasemilla olevia pikalatauspaikkoja saatetaan käyttää lähinnä pitkien matkojen yhteydessä. Toki monille esimerkiksi kaupassa asioinnin yhteydessä lataaminen voi olla järkevä vaihtoehto.

Kuva kertoo, mikä suomalaisia kyselyn mukaan nyt mietityttää sähköauton lataamisessa. Päällimmäiseksi nousevat julkiseen latausverkostoon liittyvät asiat sekä sähkön hinta.

Sähkön hinta ja sen vaikutus ajamisen kustannuksiin mietityttivät keväällä toteutetussa kyselyssä noin puolta vastaajista (47 %). Noin joka neljäs taas kokee lataustekniikan monimutkaiseksi.

- Latausteknisiin asioihin tutustuminen voi tuntua alkuun vähän viidakolta. Tarjolla on monenlaisia latauslaitteita ja latureita, ja myös julkisilla latauspaikoilla on monia toimijoita ja sovelluksia. Olennaista olisi löytää ne lataustavat, jotka toimivat omassa arjessa, sanoo Alaviiri.

Kyselyn mukaan joka viides on huolissaan auton lataamisen paloturvallisuudesta. LähiTapiolan projektijohtaja ja paloinsinööri Antti Määttänen kertoo, että sähköauton lataamiseen liittyvät tulipalot ovat hyvin harvinaisia, mutta siellä missä liikkuu sähköä, on aina pieni paloriski.

- Niin kotitalous- kuin voimavirtapistorasiasta lataaminen voi olla kotona ihan toimiva ratkaisu, kunhan muistaa turvallisuusnäkökulman. Ennen lataamisen aloittamista on tärkeää varmistaa, että rakennuksen sähköjärjestelmä yleensä kestää auton lataamisen ja pistorasiat ja sähkökytkennät ovat kunnossa. Kutsu asiantuntija tarkastamaan kokonaisuus. Parasta olisi, että sähkömies asentaisi kiinteän latauslaitteen, mikäli kotona lataaminen ei ole vain satunnaista, sanoo Määttänen.

Täyssähkö- ja hybridiautoa voi ladata kotona ja esimerkiksi mökillä pääsääntöisesti kahdella tavalla:

  • Lataaminen tavallisesta kotitalouspistorasiasta (ns. suko) tai voimavirtapistorasiasta: Auton mukana tulee yleensä suko-latauskaapeli, jolla voi hidasladata autoa. Sähköteknisen alan asiantuntijat suosittelevat, että tavallista pistorasiaa käytettäisiin vain tilapäiseen lataukseen ja latausvirta rajataan 8 ampeeriin. Voimavirtapistorasia voi vaatia erillisen adapterin tai latauskaapelin.

  • Lataaminen erillisellä, kiinteästi asennetulla latauslaitteella: Sähköauton lataamiseen suunniteltu, turvallinen ja kestävä ratkaisu. Mahdollistaa kotona nopeamman lataamisen ja esimerkiksi kuorman hallinnan. Maksaa asennuksineen noin 1000–2500 euroa.

Näin voit lisätä latausturvallisuutta kotona:

  • Varmista rakennuksen sähköjärjestelmän kunto ja sähköliittymän riittävyys ennen auton lataamisen aloittamista. Anna asiantuntijan arvioida kokonaisuus.

  • Jos lataat suko- tai voimavirtapistorasiasta, varmista sen kunto. Suuressa tai pitkäaikaisessa kuormituksessa johtimiin, liitoksiin tai liittimiin voi liittyä ylikuumenemisen ja oikosulun riski. Varmista, että vikavirtasuojaus ja sulakkeet toimivat.

  • Suosi autovalmistajan toimittamaa laturia. Jos käytät muuta laturia, varmista sen sopivuus ja turvallisuus. Käytä laitteita ohjeiden mukaan, seuraa niiden kuntoa ja huollata ne tarvittaessa.

  • Älä koskaan käytä lataamisessa jatkojohtoja. Älä vedä lataussähköä sisätiloista ulos esimerkiksi oven tai ikkunan kautta.

  • Jos latauskaapeli roikkuu ilmassa, tue sitä, jottei se vaurioidu. Paino voi vaurioittaa laturin johtoa ja liittimiä.

  • Jos lataat autotallissa, pidä palovaroitin toimintakunnossa. Jos pistorasia tai esimerkiksi laturi kuumenee ladatessa tai sulakkeita palaa, lopeta heti lataaminen. Pyydä ammattilainen tarkistamaan sähkölaitteisto.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 5.–10.3.2022 välisenä aikana kaikkiaan 1 063 suomalaista. He edustavat manner-Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Kantar TNS ja tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.