Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä21.2.2022

”Yrittäjän menestyminen on kiinni siitä, kuinka halukas on oppimaan uutta”

Suomen Yrittäjien valmentajat kannustavat yrittäjiä kirkastamaan itselleen tavoitteensa ja etenemään niitä kohti pienin askelin. Yrittäjien koordinoima ja LähiTapiolan mahdollistama Yrittäjät-akatemia tarjoaa tänä vuonna maksuttomia kursseja ja koulutuksia yrittäjille.

Onkohan siitä minulle oikeasti mitään hyötyä, pohtii moni yrittäjä etsiessään itselleen sopivaa koulutusta.

– Koulutuksia valittaessa olemme painottaneet nimenomaan sitä, että niiden pitää olla konkreettisia ja sisällön sellaista, että yrittäjä voi viedä heti oppejaan käytäntöön, painottavat Yrittäjät-akatemian valmentajat Maarit Halmela ja Hanna Heikkilä.

Yrittäjät-akatemia koostuu maksuttomista kursseista, koulutuksista, webinaareista ja muista tilaisuuksista, jotka on suunniteltu nimenomaan yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tarpeisiin. Kun yrittäjä on ilmoittautunut akatemiaan, hänellä on mahdollisuus vastata osaamistarvekyselyyn. Sen jälkeen voi tehdä vielä lyhyet vastuullisuus- ja digitaalisuustestit. Näiden avulla on helpompi hahmottaa omaa osaamista ja pohtia sitä, millä mallilla oma yrittäjyys on ja miten voisi kehittyä erityisesti digitaalisuuden ja vastuullisuuden saralla.

Kyselyn ja testien jälkeen opiskelijat voivat osallistua vertaisstarttityöpajaan.

– On tärkeää heti alkuun selkiyttää itselleen kokonaiskuva ja tunnistaa ne tarpeet, joihin koulutuksilla voisi vastata. Eikä välttämättä aina ole edes helppo hahmottaa sitä, mikä on se konkreettinen tarve, johon haluaa lisäkoulutusta, Halmela selittää.

Vertaisstarttityöpajassa valmentajat tsemppaavat ja kertovat muun muassa siitä, mitä opiskelu yrittäjänä vaatii.

– Puhumme motivaatiosta ja sen ylläpitämisestä. Käymme myös läpi kurssitarjontaa ja opiskeluihin liittyviä käytännön asioita. Jokainen pääsee keskustelemaan toisten kanssa osaamistarpeistaan pienryhmissä, Heikkilä kertoo.

Digiä ja vastuullisuusoppeja

Yrittäjät-akatemia on Suomen yrittäjien koordinoima yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunniteltu koulutusten kokonaisuus, johon voi ilmoittautua kuka tahansa yrittäjä. Akatemian koulutukset ja kurssit ovat maksuttomia. LähiTapiola on rahoittanut akatemiaa.

Kun akatemian kurssitarjontaa suunniteltiin, yrittäjät toivoivat selkeästi eniten digitaalisuutta ja vastuullisuutta. Siksi ne on valittu koulutustarjonnan keihäänkärjiksi. Digitaalisuuden ja vastuullisuuden huomioiminen tuo kilpailuetua, valmentajat uskovat.

– Kumpaakaan teemaa ei enää nykypäivänä pääse karkuun. Digitaalisuus on kaikkialla. Ja esimerkiksi vastuullisuus on ehdottoman kiinteä osa yritystoimintaa. Kursseilla käydään läpi muun muassa sitä, miten omassa toiminnassa voidaan huomioida niin ympäristö, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu, Halmela sanoo.

Se joka kehittää muita paremmin, menestyy

Yrittäjä saattaa usein olla melko yksin. Tämä on korona-aikana korostunut, kun monet kohtaamiset ovat siirtyneet ruutujen taakse tai peruuntuneet. Monilta saattaa puuttua sopiva liiketoiminnan sparrailukumppani. Kun eri alojen yrittäjät kokoontuvat saman teeman äärelle yhteen, tarjoutuu oiva mahdollisuus katsoa asioita aivan toisesta kulmasta.

Halmela toteaa, että yrittäjänä menestyminen onkin pitkälti kiinni siitä, miten halukas on oppimaan uutta ja kuinka hyvin itse onnistuu sopeutumaan muutokseen.

– Peräänkuulutan kaikilta yrittäjiltä muutosjoustavuutta ja motivaatiota uuden oppimiseen. Jos niihin riittää energiaa, ollaan jo hyvällä mallilla. Se, joka kehittää muita paremmin, menestyy, Halmela sanoo.

– Kaikki lähtee omasta intohimosta omaan työhönsä yrittäjänä. Intohimo on voimavara ja motivaattori, jonka turvin voi kehittää ja kehittyä. On myös tärkeää vaalia muita itselle voimavaroja tuovia asioita ettei solahda omaan kuplaan. Esimerkiksi sosiaaliset kontaktit ja liikunta voivat olla sellaisia, Heikkilä lisää.

Yrittäjällä ei ole aikaa hukattavanaan

Valmentajat tunnistavat itsekin yrittäjinä sen, että aika on usein kortilla. Yrittäjä haluaa mieluiten varmistua etukäteen siitä, että johonkin käytetty aika tai raha kannattaa ja tuo euroja takaisin – mieluiten myynnin kasvuna.

– Yrittäjän täytyy itse osata tunnistaa se, missä on osaamisvajetta. Toisaalta voi olla haastavaa löytää juuri omaa osaamista täydentävää koulutusta. Kolmas haaste on se, että miten voi olla varma saamastaan hyödystä. Nyt tämä kaikki on tehty helpoksi, koska tarjolla on valmis, maksuton kattaus yrittäjille suunnattuja koulutuksia, Halmela sanoo.

– Kehotan jokaista valitsemaan itselleen oman selkeän tavoitteen ja etenemään sitä kohti pienin askelin, me tuemme siinä, Heikkilä toteaa.

 • Yrittäjät-akatemian kautta saat maksutonta koulutusta nimenomaan yrittäjille suunnatuissa teemoissa  vuoden 2022 aikana – ota ajasta kaikki se hyöty irti, mitä voit saada!

 • Verkostoidu ja osallistu rohkeasti yhteisiin työpajoihin. Niistä voi versota paljon enemmän kuin itse osaa edes kuvitella.

 • Pidä kiinni omasta tavoitteestasi, pidä tavoite selkeänä mielessä ja muistuta itseäsi siitä aika ajoin. Etene sitä kohti.

 • Tee realistinen suunnitelma itsellesi, älä yritä opiskella kaikkea. Ota pieniä askelia, yksi asia kerrallaan.

 • Valmentajat ovat apuna ja tukena koko ajan: ei tarvitse pelätä, osaanko tai pärjäänkö oppimisalustalla ja verkostoissa.

 • Osallistu mahdollisuuksiesi mukaan myös akatemian lähikoulutuspäiviin, joissa voi verkostoitua ja saada lisää inspiraatiota itselle. Vain pelkkiin lähipäiviinkin voi osallistua.

 • Kattavan, ajantasaisen ja nimenomaan yrittäjille suunnatun maksuttoman koulutustarjonnan helposti käytettävällä Claned-oppimisalustalla, ilmoittaudu Yrittäjien sivuilla täällä.

 • Syvennät taitojasi ja osaamistasi erityisesti digitaalisuuden ja vastuullisuuden teemoissa

 • Koulutustarjonta täydentyy koko ajan, tarjolla on sekä lyhyempiä että pidempiä koulutuksia

 • Koulutukset koostuvat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattikoulujen ja yritysten tarjoamista kursseista, koulutuksista ja opintokokonaisuuksista

 • Verkostoitumista, yhteiset aamukahvit, lähikoulutuspäivät ja muut vapaamuotoiset tapaamiset ja sparraukset ovat sinua varten

 • Valmentajat ovat apuna kaikessa opintoihin liittyvässä koko ajan