Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous29.11.2021

Kuka kantaa taakan asuntolainastasi, jos menehdyt? Enemmistö suomalaisista valitsee henkivakuutuksen tai säästöt

Asuntovelallisista enemmistö on miettinyt, miten turvata asuntolainan takaisinmaksu velallisen kuollessa. LähiTapiolan kyselyn mukaan suosituin tapa turvata takaisinmaksu on joko ottamalla henkivakuutus tai kartuttamalla riittävästi muita säästöjä.Lue lisää

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista asuntovelallisista on pohtinut asuntolainansa takaisinmaksumahdollisuuksia velallisen kuollessa. Kyselyn perusteella suosituin vaihtoehto on varautua tilanteeseen erillisellä henkivakuutuksella. Lähes yhtä suosittua on turvata takaisinmaksu omilla säästöillä tai sijoituksilla.

Tyypillisesti pankkien kautta saatava lainaturva on kolmanneksi suosituin vaihtoehto. Sen sijaan joka kolmas velallinen sanoo, ettei ole varautunut menehtymisen varalta mitenkään.

- Suhteessa suomalaisten keskivelkoihin varautumattomien osuus tuntuu suurelta. Ilman minkäänlaista vakuutusturvaa pahimmillaan oma koti voidaan joutua myymään lainoista selviämiseksi ja arjen kuluista selviäminen voi olla hankalaa, ellei jopa mahdotonta, Veera Lammi LähiTapiola Henkiyhtiöstä kertoo.

- Vakuutuksen olemassaolo itsessään ei välttämättä tarkoita, että se tuo riittävän turvan omaan tilanteeseen nähden. Oman turvan riittävyys kannattaa säännöllisesti käydä läpi asiantuntijan kanssa ja tarkistaa ainakin elämäntilanteen muuttuessa.

Kuvassa suomalaisten vastaukset kysymykseen, miten olet varautunut asuntolainasi takaisinmaksuun, jos menehdyt

LähiTapiolan Arjen katsaus –kysely on toteuttanut Kantar TNS. Kysely on tehty tammikuussa 2021 ja lainan takaisinmaksuun on vastannut 322 henkilöä eri puolilta Suomea.

Asuntovelallisen turva kuolemantapauksessa

Miten lainan takaisinmaksu kannattaisi turvata? Vastaus on yksilöllinen ja usein vastaukseen vaikuttaa laajemminkin henkilön elämäntilanne. Takaisinmaksun turvaamisessa esimerkiksi henkivakuutuksella tai lainaturvalla on eroja. Oleellista on arvioida oma tilanne ja löytää siihen parhaiten sopiva ratkaisu.

- Tyypillisesti lainan noston yhteydessä ostettu lainaturva on loppujen lopuksi henkivakuutus, jonka euromääräinen turva on yleensä kytketty lainan määrään ja jossa korvauksensaaja on yleensä lainan myöntänyt pankki. Asuntovelalliselle voidaan rakentaa turvaa myös vakuutusyhtiössä henkilökohtaisen henkivakuutuksen kautta korostaa Lammi

Henkivakuutuksen hyöty asuntovelalliselle on vapaus määrittää vakuutuksen käyttäytyminen ja käyttökohteet: edunsaajamääräyksellä voidaan kohdentaa turva suoraan omaisille, vakuutusmäärässä voidaan huomioida asuntolainan lisäksi muut omaisten tarpeet, ja vakuutusmäärän ei tarvitse pudota automaattisesti lainan määrän kanssa.

 1. 1.

  Mitä haluat turvata vakuutuksella? Riittääkö, että vakuutus kattaa asuntolainan vai onko tarpeen kattaa myös muita vastuita, kuten normaaleja arjen menoja, liikkumista tai lapsen harrastamista ja hoitoa.

 2. 2.

  Voiko vakuutukseen liittää muita turvia kuolemanvaraturvan lisäksi? Tarvitsetko turvaa myös esimerkiksi työkyvyttömyyden tai vakavan sairastumisen varalle?

 3. 3.

  Kenelle vakuutuskorvaus maksetaan? Voiko korvauksen käytöstä päättää vapaasti vai tuleeko se käyttää esimerkiksi lainan lyhentämiseen.

 4. 4.

  Vastaako vakuutusmäärä tarvettasi ja tilannettasi? Pysyykö vakuutusmäärä samana vai aleneeko se? Voiko vakuutusmäärää muuttaa myöhemmin esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa.

 5. 5.

  Mitä terveydentilatietoja vakuutuksen hakeminen edellyttää? Voiko vakuutuksen saada heikentyneestä terveydentilasta huolimatta? Jos esimerkiksi lainan kohde vaihtuu tai tarvitaan lisää turvaa, tarvitaanko uutta terveysselvitystä?

 6. 6.

  Tuoko vakuutus turvaa niin kauan kuin sitä tarvitset? Jatkuuko vakuutusturva niin kauan kuin sinulla on taloudellisia vastuita, joita haluat turvata?

 7. 7.

  Voiko vakuutuksen päättää milloin haluaa? Seuraako irtisanomisesta vaikutuksia muuhun asiakkuuteen, esimerkiksi muiden vakuutusten tai lainan hintaan?

 8. 8.

  Miten korvausta verotetaan? Riippuen siitä kenelle korvaus maksetaan, korvauksen verotuksessa on eroja. Selvitä miten maksettavaa korvausta verotettaisiin. Esimerkiksi lähiomaisille maksettava henkivakuutuskorvaus on perintöveron alaista ja muille veronalaista pääomatuloa. Huomioithan, että verotus voi muuttua.