Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
26.10.2021

Oikeuden hakeminen on kallistunut – vakuutuksella voi turvata asemaansa

Oikeudenkäyntikulut ovat viimeaikaisen tutkimuksen mukaan kasvaneet Suomessa merkittävästi. Vakuutus suojaa suurelta oikeudenkäyntilaskulta, kunhan muistaa huolehtia vakuutussuojan kuntoon oikea-aikaisesti.Tutustu ja osta

Riitaoikeudenkäyntien kustannukset ovat Suomessa voimakkaassa nousussa. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (KRIMO) toteuttaman tutkimuksen mukaan kantajan oikeudenkäyntikulut ovat 2,5-kertaistuneet ja vastaajan lähes kolminkertaistuneet vuodesta 1995 vuoteen 2019.

Oikeusturvaa vakuutuksella

LähiTapiola on huomioinut oikeudenkäyntikulujen kasvun nostamalla oikeusturvavakuutuksen korvauskattoa.

- Oikeusturvavakuutuksen normaali vakuutusmäärä tulee helposti täyteen laajemmissa riita-asioissa kuten kiinteistöriidoissa. Siksi onkin aina vakuutusta ottaessa tai päivitettäessä syytä pohtia vakuutusmäärän nostamista, LähiTapiolan korvauspäällikkö Matti Karimäki huomauttaa.

Vuosikymmenessä kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimukset olivat kasvaneet noin 22 prosenttia ja vastaajan 61 prosenttia. Nykyisillä oikeudenkäyntikuluilla perustason korvauskatto tulee vastaan lähes puolessa riitaoikeudenkäyntitapauksista, sillä KRIMOn tutkimuksen mukaan vuonna 2019 kantajan (mediaani) oikeudenkäyntikuluvaatimus oli 9 213 euroa ja vastaajan 10 246 euroa.

Myös oikeusoppineet pitävät oikeudenkäyntikulujen kasvua jokseenkin ongelmallisena.

- Perustuslaki ja Suomen kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat jokaiselle oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, kun päätetään hänen oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan. Taloudellinen tai yhteiskunnallinen asema eivät saisi estää oikeusturvan saatavuutta. Perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaama oikeus oikeudenkäyntiin menettää merkityksensä, jos ihmiset eivät voi hakea oikeutta oikeudenkäyntien kalleuden takia, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen summaa.

Vakuutuksen tulee olla voimassa ilman katkoksia

Vakuutusturvan katkeamattomasta voimassaolosta on syytä pitää huolta elämän muutostilanteissa. Pahimmillaan voi jäädä jopa ilman korvauksia, joihin muuten olisi oikeutettu. Karuimmillaan tapaukset ilmenevät esimerkiksi asuntokaupoissa, joissa on usein isot rahat kyseessä.

- Ikävä kyllä meillekin tulee vastaan tapauksia, joissa asiakas joutuu turvautumaan lakimiehen apuun asuntokauppojen jälkeen, mutta hänellä ei ole ollut kotivakuutus voimassa kauppahetkellä. Usein kyse on siitä, ettei vakuutus ole ollut voimassa kauppapäivänä tai vakuutusturvassa on ollut katkos esimerkiksi avioeron vuoksi, eikä vakuutuksen yhtäjaksoinen kahden vuoden voimassaoloehto täyty, Karimäki kertoo.

Erotilanteessa kannattaa muistaa hoitaa kotivakuutus kuntoon turvan takaamiseksi.

- Oikeusturvavakuutus kattaa kaikki samassa taloudessa asuvat, joka on tietysti positiivinen asia. Ongelmia aiheutuu kuitenkin erotilanteissa, kun vakuutuksenottaja muuttaa pois yhteisestä taloudesta ja hän vie vakuutuksen mukanaan. Puolisoista toinen jää asumaan vanhaan kotiin, mutta siitä hetkestä, kun hän ei asu vakituisesti vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa, hän ei ole enää vakuutettuna oikeusturvavakuutuksessa. Olisi siis erittäin tärkeää, että näissä tilanteissa otettaisiin heti ilman katkosta oma kotivakuutus. Sama luonnollisesti toisin päin eli jos vakuutettu muuttaa pois vakuutuksenottajan luota, lakkaa vakuutusturva hänen kannaltaan siihen, Karimäki neuvoo.

Hyvä tietää oikeusturvavakuutuksesta:

  • LähiTapiola on nostanut oikeusturvansa korvauskattoa 8 500 eurosta 10 000 euroon. Erikseen hankittavalla lisäturvalla kattoa on mahdollista nostaa. Yksityishenkilöillä yleinen omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 200 euroa.

  • Oikeusturvavakuutus korvaa sekä vakuutuksenottajan että hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien henkilöiden lakimiehen käytöstä riitatilanteissa aiheutuvia kustannuksia.

  • Oikeusturvavakuutuksen sisältävä kotivakuutus on otettava viimeistään samana päivänä, kun asuntokaupat tehdään. Vaihtoehtoisesti vakuutuksen tulee olla ollut voimassa vähintään kaksi vuotta ennen riidan syntymistä.

  • Voimassaoloaikaan luetaan hyväksi myös toisessa yhtiössä ollut kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus, kunhan vakuutusturvassa ei ole katkoksia.

  • LähiTapiolan vuonna 2019 teettämän Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan neljä kymmenestä suomalaisesta ei tiennyt, että uuden kodin kotivakuutuksen on oltava voimassa, kun muuttaa. Nuorista ja opiskelijoista lähes joka toinen ei kysyttäessä tiennyt tätä asiaa.