Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Maa- ja metsätalous28.7.2021

Putsaamaton kuivuri on paloriski – seitsemän vinkkiä ennen kuivaamista

Suomessa syttyy kymmeniä kuivuripaloja vuodessa. Palojen syttymissyy löytyy usein kuivurin putsaamattomasta pannusta ja poistoilmakanavasta. Myös jyrsijöiden katkomat sähköjohdot ovat usein syynä tulipaloon. Kokosimme ohjeet paloriskin pienentämiseksi.

Kuuma kesä on nopeuttanut viljojen ja muiden viljelykasvien valmistumista. Monin paikoin Etelä-Suomea aloitellaan jo viljojen puinteja.

Joka vuosi Suomessa syttyy kuivauskauden aikana kymmeniä tulipaloja. Pelastuslaitoksen tilastojen mukaan 2010 –luvun alkupuolella kuivuripaloja oli keskimäärin 40 paloa. Viime vuosina palot ovat onneksi hieman laskeneet, kiitos viljelijöiden panoksesta ennakoivaan huoltoon.

Vuonna 2020 kuivuripaloja oli enää 12 ja läheltä piti –tilanteita 17 kappaletta.

-Valitettavasti vieläkin monissa paloissa syynä on ollut huoltamaton lämmityslaite, siivoamaton pannu ja putsaamattomat ilmakanavat. Jotkut palot ovat alkaneet rikkoutuneista sähköjohdoista, joita jyrsijät ovat päässeet vioittamaan. Näihin ongelmiin on kuitenkin ratkaisuna perinteiset siivous- ja huoltotoimet. Lisäksi huollettu kuivuri säästää polttoainetta, LähiTapiola Loimi-Hämeen riskienhallinta-asiantuntija Jouni Savolainen sanoo.

Savolainen muistuttaa, että kuivurin yleisellä siisteydellä pystytään parhaiten huolehtimaan jyrsijäongelmasta. Kuivuri on syytä puhdistaa kuivauskauden päätteeksi irtojyvistä ja muusta jyrsijöille kelpaavasta ravinnosta kuivurin sisältä ja helukasa kuivurin ulkopuolelta kannattaa viedä mahdollisimman nopeasti pois kuivauskauden päätyttyä.

Kuivuripalot tuhoavat vuosittain itse kuivureiden lisäksi suuret määrät varastoitua viljaa ja muuta omaisuutta. Kuivurin läheisyydessä saattaa olla myös muita rakennuksia, joihin levitessään palo tuhoaa rakennusten lisäksi koneita ja varastoja.

Kuivurit pitää nuohota vuosittainen, kaksi sammutinta kuivurissa

Kuivauskauden jäljiltä kuivurin sisälle jää jyviä ja viljapölyä, mikä vetää puoleensa tuholaisia. Kuivauskauden ulkopuolella laitteisto kerää helposti sisälle kuivurin ulkopuolista roskaa tai mehiläisiä kiinnostaa rakentaa pesä pannun sisälle. Jopa kuolleita lintuja on löytynyt palon syynä.

Kuivurit pitää nuohota vuosittain ammattilaisen toimesta.

Ennen kuivauskautta öljypolttimen säädöt on syytä tarkistaa valtuutetun huoltomiehen toimesta, että palotapahtuma puhdas ja tarkoituksen mukainen, esim. väärin säädetty poltin saattaa savuttaa tai palotapahtuma ei tapahdu tulipesässä vaan lämmönvaihdin osassa rikkoen pannun sisäosat. Hakepannujen ja kaasupolttimien osalta noudatettava valmistajan ohjeita huoltotoimissa.

-Kuivurin hoidon laiminlyönti alentaa korvausta ja räikeissä tapauksissa voi olla jopa este korvauksen saannille, Savolainen muistuttaa.
Vakuutusehtojen mukaisesti kuivureissa tulisi olla nykyisi vähintään kaksi teholuokaltaan 43A183BC-teholuokan käsisammutinta, joista toinen on sijoitettava pannuhuoneen läheisyyteen.

UNDER CONSTRUCTION: new embedded component: ContentfulNewsroomVideo
rich text node: {"data":{"target":{"sys":{"id":"b607129d-b5ef-46fa-aecb-527b124633bc","type":"Link","linkType":"Entry"}}},"content":[],"nodeType":"embedded-entry-block"}
reference entry: {"id":"b1de17a8-a1a8-53f7-a000-98b113e78ddd","videoUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=_mUDweAhlwE","altText":null,"contentful_id":"b607129d-b5ef-46fa-aecb-527b124633bc","internalName":"2807 Video kuivurin nuohous","internal":{"type":"ContentfulNewsroomVideo"}}


Tarkista ainakin nämä ennen kuivauskauden alkua:

  • Kutsu nuohooja. Pannu nuohottava nuohoojan toimesta ennen kuivatuskautta.

  • Putsaa pannu. Pannun tulipesän ulkopuolinen tila pannun sisällä pitää puhdistaa. Siivoa ruosteet, mehiläisten pesät ja kaikki muu mahdollinen ulkoa tullut irtomateriaali.

  • Varmista lämminilmaputki. Varmista pannun ja kuivurin välinen lämminilmaputki, että se on puhdas. Varsinkin isojyväiset siemenet valuvat helposti pannuun päin, täyttäen putken. Vanhemmissa kuivureissa ei välttämättä ole tarkastusluukkua. Onneksi kuivurivalmistajat ovat lupautuneet olemaan käytettävissä tarkastusluukun teossa. Lämminilmaputki on syytä tarkistaa myös kuivauskauden aikana.

  • Varmista kuivurin ilmakanavat. Puhdista lämpimän ilman tulokanava ja jäähtyneen ilman poistokanava tarkastusluukkujen kautta. Nämä ovat syytä tarkistaa myös kuivauskauden aikana.

  • Siivoa pannuhuoneen ympäristö. Niitä heinät pannuhuoneen ympäriltä. Poista pannuhuoneen lähellä olevat risukot ja puut. Varmista myös imuaukon suojaverkon puhtaus.

  • Huolla muu kuivurilaitteisto. Tee huoltotoimenpiteet kuivuritoimittajan ohjeiden mukaisesti.

  • Tee koekäyttö. Siivousten päätteeksi tee kuivurivalmistajan ohjeen mukainen koekäyttö tyhjällä kuivurilla, jotta kaikki ylimääräinen materiaali saadaan varmasti pois kuivurista ja varmistetaan varolaitteiden toiminta.

UNDER CONSTRUCTION: new embedded component: ContentfulNewsroomVideo
rich text node: {"data":{"target":{"sys":{"id":"1b771fb2-35fb-4ba4-892d-f5e41d187f64","type":"Link","linkType":"Entry"}}},"content":[],"nodeType":"embedded-entry-block"}
reference entry: {"id":"7ab180ab-7cc5-5306-b387-a7d1720e952d","videoUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=xAev30iToz8","altText":null,"contentful_id":"1b771fb2-35fb-4ba4-892d-f5e41d187f64","internalName":"2807 Video muista nämä ennen puimakautta","internal":{"type":"ContentfulNewsroomVideo"}}