Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Maa- ja metsätalous3.2.2023

Metsänomistaja: Tee ainakin nämä verovähennykset, niin hyödyt taloudellisesti

Moni metsänomistaja pitää helmikuuta painajaismaisena kuukautena, koska silloin tulee ajankohtaiseksi täyttää metsäveroilmoitus. Etenkin, jos metsätalouden veroilmoitusta ei ole antanut aiemmin, saattavat tulojen kirjaukset sekä vähennysten tekeminen pohdituttaa. Kun tiedossa on muutamat perusasiat, välttää monta harmia ja hommasta selviää ilman harmaiden hiusten lisääntymistä. Koska metsänhoitokulut ovat verovähennyskelpoisia, kannustaa se osaltaan metsänomistajaa huolehtimaan vihreästä kullastaan mahdollisimman hyvin.Lue lisää

Jotkut metsänomistajat jättävät metsäveroilmoituksensa ammattilaisen hoidettavaksi, mutta metsään liittyvien vähennysten ja muiden tarvittavien tietojen täyttämisestä selviytyy itsekin, mikäli hieman paneutuu asiaan. Jos omistamaansa metsää on viime vuoden aikana hoitanut tai käynyt siellä paikan päällä, kannattaa niistä aiheutuneet kulut vähentää omassa verotuksessa. Siten metsänomistaja voi saada merkittävää taloudellista hyötyä. Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, mikäli edellisvuotena ei ole ollut metsätalouteen liittyviä tuloja tai kuluja.

- Metsän verotus tapahtuu lähes samalla tavalla kuin muunkin sijoituksen verotus. Kuten esimerkiksi sijoitusasunnon vuokraukseen ja ylläpitoon liittyvät kulut ovat verovähennettäviä, ovat myös metsäsijoituksen kulut vähennyskelpoisia, kertoo LähiTapiolan maa- ja metsävakuutusten kehityspäällikkö Jaana Sohlman.

Tärkeintä on pitää kuitit tallessa koko vuoden ajan, hoitaa ilmoituksen tekemisen sitten kuka tahansa.

- Metsätilallinen on muistiinpanovelvollinen, mutta ei kirjanpitovelvollinen. Eli kaikista kuluista ja menoista on pidettävä kirjaa, mutta kirjanpidon ei tarvitse olla kahdenkertaista selventää Sohlman.

Metsään liittyvät hoitokulut verovähennettäviä

Metsänomistaja voi vähentää pääomatuloistaan kaikki metsänhoitoon liittyvät kulut. Sellaisia ovat muun muassa metsänhoitoon liittyvät ulkopuolisten laskuttamat työt ja käytettyjen neuvontapalveluiden kustannukset, metsän kasvatukseen tarvittavat lannoitteet, taimet sekä metsätöihin käytettyjen koneiden ylläpito mahdollisine korjauskuluineen. Myös esimerkiksi metsän arvoa turvaavat vakuutukset sekä työkoneiden vakuutukset ovat verovähennyskelpoisia. Hankintakaupoissa oman työn arvo on verovapaata 125 kuutioon asti.

- Tärkeintä on muistaa, että metsänomistajan kulut vähennetään sinä vuonna, jolloin kulu maksetaan eikä silloin, kun työ tehdään. Vaikka pääomatuloja ei olisi lainkaan, syntynyt tappio vähennetään joko ansiotuloverotuksesta tai pääomatuloista seuraavina vuosina.

Hyvän metsänhoidon yksi nyrkkisäännöistä on, että on tiedettävä, mitä omalle metsälleen kuuluu. Tähän myös verottaja kannustaa, koska matkakulut omalle metsäpalstalle ovat myös verovähennyskelpoisia.

- Niistä on pidettävä ajopäiväkirjaa. Matkakulut maksetaan samalla tavalla kuten palkansaajallekin työpaikan ja kodin väliset matkakulut.

Merkitse metsän myyntitulot oikealle vuodelle

Puukauppoja tehdessään tuloja voi tulla eri vuosille, vaikka kyseessä olisikin yksi kauppa. Puukaupoista maksetaan ensin ennakkoa, ja loppukauppahinta vasta sitten, kun tarkka summa on selvillä. Jos tapahtumat sijoittuvat eri vuosille, merkataan ne verotuksessakin eri vuosille.

Kun metsää myy, verotetaan tuloja pääomatuloina pääasiassa 30 prosentin mukaisesti. Monelle metsänomistajalle metsä tulee lahjana esimerkiksi sukulaisilta. Silloin verotuksessaan voi tietyin ehdoin tehdä metsälahjavähennyksen. Kun metsää ostaa itselleen, verottaja tukee myös sitä.

- Jos pankista ottaa lainaa metsän ostamista varten, on muistettava ilmoittaa lainan tarkoitukseksi pääomatulon hankkiminen. Silloin tieto kulkee suoraan pankista verottajalle. Ilman kyseistä tietoa lainan korot pitää itse muistaa ilmoittaa esitäytetylle veroilmoitukselle. Lisäksi vastikkeella hankitun metsän puunmyyntituloista ostaja on oikeutettu tekemään metsävähennyksen. Tätä vähennystä ei verottaja tee automaattisesti.

Valtaosa metsänomistajista palauttaa veroilmoituksensa tänä vuonna viimeistään 28. helmikuuta verkossa osoitteessa OmaVero.fi.

Vähennä metsäverotuksessasi ainakin nämä:

 • Vakuutusmaksut

 • Matkakulut metsäpalstallesi

 • Ostamasi metsänhoidon asiantuntijapalvelut

 • Metsänhoitokulut, kuten lannoitteet ja taimet

 • Ulkopuolisilla tekijöillä teetetyt työkulut, kuten taimikohonhoito- ja raivauskulut

 • Metsäsijoituslainan korot, myös yhteismetsäosuuden hankintaan otetun lainan

Lue tarkemmin verohallinnon sivuilta.

Näin helpotat metsäverotuksen tekemistä jatkossa

 • Ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka puukauppatuloja ei olisikaan.
  Metsänomistajan kannattaa ilmoittautua alv-verovelvolliseksi, vaikka ei tekisikään puukauppoja joka vuosi. Menoihin sisältyvän arvonlisäveron osuuden saat palautuksena, jos tuloista ei kerry tilitettävää arvonlisäveroa.

 • Pidä kuitit tallessa ja mieluiten aikajärjestyksessä.
  Kaikista tuloista ja menoista kannattaa pitää kirjanpitoa. Erottele ne kulut, jotka vähennät poistomenettelyn kautta. Pidä matkoista ajopäiväkirjaa. Pidä kuitit tuloista ja menoista tallessa joko kansiossa tai sähköisenä. Kuitteja on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä.