Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Terveys24.1.2022

Tietoa koronaviruksesta henkilöasiakkaille

uutinen päivitetty 24.5.2023  Alla oleva ohjeistus ei ole enää ajantasalla. Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, ota yhteys korvauspalveluumme. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

Koronaviruksen aikana suosittelemme asiakkaitamme käyttämään ensisijaisesti digitaalisia asiointikanaviamme. Asiakaspalvelusta ja asioinnista toimistoilla ja verkossa voit lukea lisää täällä.

Jos sinulla ei ole koronaviruksen oireita, testiä ei korvata yksityistapaturma-, sairauskulu- eikä matkavakuutuksesta.

Vaikka sinulla olisi koronan kaltaisia oireita, ei kotona itse tehtävästä koronatestistä aiheutunut kulu ole korvattavaa sairauskulu- eikä matkavakuutuksesta. Koronatesti korvataan vain silloin, kun lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi ja antaa sinulle lähetteen koronatestiin palveluntuottajalle.

Jos sinulla ei ole koronaviruksen oireita, koronatestiä ei korvata yksityistapaturma-, sairauskulu- eikä matkavakuutuksesta.
Matkan peruuntumisesta aiheutuvat kulut korvataan matkavakuutuksesta, jos koronan sairastaminen oireettomana estää matkalle lähdön.

Jos sinulla on ennen matkalle lähtöä koronavirukselle tyypillisiä oireita ja lääkäri arvioi tarpeelliseksi tehdä sinulle koronavirustestin, matkan peruuntuminen korvataan, jos koronaviruksen testitulos ei ole valmis matkan alkamisaikana.

Jos sinulla on matkan aikana tullut oireita ja lääkäri kotimaassa arvioi tarpeelliseksi tehdä sinulle koronavirustestin, korvataan se matkasairauden hoitokuluna. Korvattavuuden edellytyksenä kuitenkin on, että olet hakeutunut hoitoon 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä.

Jos sinulla ei ole ollut sairauden ensioireita matkan aikana, kyseessä ei ole matkasairaus ja matkan jälkeen tehtävää koronavirustestiä ei voida korvata matkavakuutuksesta.

Sairauskuluvakuutus on aina henkilökohtainen. Sairauskuluvakuutus korvaa ainoastaan sellaisen sairauden hoitokuluja, josta vakuutetulla on oireita.

Jos perheenjäsenilläsi ei ole oireita, testiä ei korvata hänen omasta sairauskuluvakuutuksesta.
Jos perheenjäsenilläsi on koronavirukselle tyypillisiä oireita ja lääkäri arvioi tarpeelliseksi tehdä heille koronavirustestin, testi korvataan kunkin omasta sairauskuluvakuutuksesta.

Jos perheenjäsenelläsi on matkalla alkanut koronalle tyypilliset oireet ja lääkäri katsoo tarpeelliseksi tehdä hänelle koronavirustestin, korvataan testi matkasairauden hoitokuluna perheenjäsenen omasta matkavakuutuksesta.

Jos perheenjäsenellesi tehdään koronavirustesti, vaikka hänellä ei ole oireita, testiä ei korvata.

Lääkäri arvioi THL:n kriteerien perusteella, onko koronavirustestin tekeminen tarpeellista. Testin korvaaminen sairauskulu- tai matkavakuutuksesta edellyttää lääkärin lähetteen.

Jos sinulla ei ole koronaviruksen oireita, testiä ei korvata yksityistapaturma-, sairauskulu- eikä matkavakuutuksesta sinulle tehtävän toimenpiteen vuoksi.

Jos matkasi aikana sinulla on ollut koronalle tyypillisiä lieviä oireita ja tämän vuoksi sinulle on tehty koronavirustesti, mutta testitulos ei ole valmis kotimatkan alkaessa, korvataan vahinko matkasairautena. Tällöin matkavakuutuksesta voidaan korvata myös vakuutusehtojen mukaiset välttämättömät matkan keskeytymiskulut eli uudesta kotimatkasta aiheutuneet kulut ovat korvattavia.

Koronaviruksen vasta-ainetestin avulla voidaan selvittää jälkikäteen, onko sairastanut koronan. Vasta-ainetestit eivät ole sairauden hoitokuluja ja tämän vuoksi testiä ei korvata sairauskuluvakuutuksesta.

#TEXT#


Jos matkasi on peruuntumassa koronaviruksen vuoksi, lue vastaukset matkavakuutusta ja matkan peruuntumista koskeviin kysymyksiin.

Matkavakuutuksesta ei korvata koti- tai ulkomaan matkojen peruuntumisia pelkästään koronaviruksen vuoksi. Matkustamiseen liittyvät huolet tai pelot eivät valitettavasti ole korvattavia matkan peruuntumisen syitä.

Matkan siirtoa tai rahojen palautusta kannattaa tiedustella lentoyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Matkavakuutusehdoissa on lueteltu korvattavan matkan peruuntumisen syyt. Pelkästään riskiryhmään kuuluminen ei valitettavasti ole korvattava matkan peruuntumisen syy. Koronavirukseen tai johonkin muuhun sairauteen sairastuminen matkalla korvataan matkasairautena, jos sairauden ensioireet ovat alkaneet matkan aikana.

Matkan peruuntumisesta aiheutuvat kulut korvataan matkavakuutuksesta, jos:

  • sinun tai samalle matkalle lähdössä olevan lähiomaisen sairastuminen koronavirukseen estää matkalle lähtemisen.

  • samassa taloudessa asuva lähiomainen sairastuu koronavirukseen, vaikka hän ei ole lähdössä samalle matkalle.

  • kotimaassa muualla kuin omassa taloudessasi asuva lähiomainen sairastuu poikkeuksellisen vakavasti koronavirukseen ja joutuu sairaalahoitoon.

Edellä mainitut lähiomaiset ovat lueteltu vakuutusehdoissa.

Jos sairastut kotimaassa koronavirukseen ja joudut sen vuoksi eristykseen, korvaamme eristyksen ajalle varatun matkan peruuntumisesta aiheutuvat kulut matkavakuutuksesta.
Jos joudut kotimaassa terveenä karanteeniin, matkan peruuntumisen aiheuttamat kulut eivät valitettavasti ole matkavakuutuksesta korvattavia, ellei kyseessä ole samassa taloudessa asuvan perheenjäsenesi sairastuminen koronavirukseen.

Jos lentoyhtiö, laivayhtiö tai matkanjärjestäjä on perunut matkan kohteeseen, nämä eivät valitettavasti ole matkan peruuntumisena matkavakuutuksesta korvattavia syitä. Voit tiedustella matkan siirtoa tai rahan palautusta lentoyhtiöltä, laivayhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Jos lentoyhtiö joutuu konkurssiin, tämä ei ole matkan peruuntumisena matkavakuutuksesta korvattava syy. Voit tiedustella rahan palautusta lentoyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä. Jos olet maksanut matkasi luottokortilla, kannattaa rahojen mahdollista palautusta selvittää luottoyhtiösi kanssa.

Jos lomasi aikana maan viranomainen kehottaa matkailijoita poistumaan kohteesta ja alkuperäinen kotiinpaluun ajankohta tämän vuoksi muuttuu, eivät tästä aiheutuvat ylimääräiset matkakulut aiemmasta kotiinpaluusta ole matkavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavia. Suosittelemme olemaan yhteydessä lentoyhtiöön tai matkanjärjestäjään.

Esimerkiksi konsertin tai vastaavan tapahtuman peruuntuminen koronaviruksen vuoksi ei ole matkavakuutusehtojen mukaan syy korvata käyttämättä jäänyt palvelu.


Lue, miten matka- tai sairauskuluvakuutus korvaavat koronaoireiden tai sairastumisen sattuessa.

Koronavirukseen tai johonkin muuhun sairauteen sairastuminen matkalla korvataan normaalisti matkasairautena, jos sairauden ensioireet ovat alkaneet matkan aikana.

Jos sinulla tai lapsellasi on koronan oireita ja lääkäri arvioi THL:n kriteerien perusteella tarpeelliseksi tehdä koronavirustestin, korvataan testi sairauskuluvakuutuksesta. Jos oireesi ovat alkaneet matkalla, voidaan koronavirustesti korvata matkavakuutuksesta.

Jos koronavirustartunta todetaan, korvausta tutkimus- ja hoitokuluista sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä ja sairaalan hoitopäivämaksuista voi saada sairauskuluvakuutuksesta tai matkavakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti.

Jos sinulla on matkan aikana tullut oireita ja lääkäri arvioi tarpeelliseksi tehdä sinulle koronavirustestin, se korvataan matkustajavakuutuksesta matkasairauden hoitokuluna. Mikäli sinulla on todettu koronavirustartunta, voit saada korvausta myös muista koronan hoitokuluista matkustajavakuutuksesta. Mikäli et sairauden tilan vuoksi voi palata matkalta alkuperäisellä, ennalta maksetulla kulkuyhteydellä, ovat ylimääräiset matka- ja majoituskulut korvattavia matkan keskeytymisen kuluina.

Sairauskuluvakuutuksesta korvataan Suomessa aiheutuneita hoitokuluja, mutta ulkomailla aiheutuneita hoitokuluja ei korvata.

Jos matkasi aikana sairastut ja joudut sen vuoksi karanteeniin, korvataan vahinko matkasairautena. Tällöin voidaan korvata myös sairastumisen ja/tai karanteenin aiheuttamat matkan keskeytymiskulut.
Jos matkasi aikana joudut terveenä karanteeniin, tästä sinulle aiheutuneet ylimääräiset kulut eivät valitettavasti ole matkavakuutuksesta korvattavia.

Matkavakuutus korvaa koronan hoitokuluja, matkan peruuntumisia ja keskeytymisiä sekä matkalta myöhästymisiä vakuutusehtojen mukaisesti. Matkavakuutuksen ei voi ostaa mitään muuta lisäturvaa koronan varalle.

Matkavakuutuksen perusteella ei makseta korvausta ansionmenetyksestä. Voit hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa.

Matkustajavakuutusehtojen mukaan matkan keskeytyminen korvataan, mikäli se on aiheutunut vakuutetun lähiomaisen vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Lähiomaiset on määritelty vakuutusehdoissa. Jos siis esim. aviopuolisosi joutuu koronan vuoksi sairaalahoitoon ja hänen tilansa on vakava, niin tällöin matkan keskeytyminen on myös sinun osaltasi korvattavaa.

Varmista ensin paikallisesta hoitolaitoksesta ottavatko he vastaan potilaita, jolla on epäilys koronaviruksesta ja selvitä kuinka sinun tulee toimia.

Mikäli sinulla on ongelmia hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa matkahätäpalvelunumeroomme +358 800 04531. Numerosta saat myös suomenkielistä palvelua.

Mikäli et ole päässyt palaamaan Suomeen maksamallasi paluumatkalla viimeistään matkavakuutuksen päättymispäivänä matkasairauden, -tapaturman tai matkakohteessa koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi (karanteeni tai maan rajat on suljettu ja lentoja kotimaahan ei lennetä), vakuutus on voimassa ilman lisävakuutusta siihen saakka, kun kotiinpaluu on mahdollinen.


Lue, miten voit peruuttaa matkavakuutuksen, miten toimivat työkyvyttömyys- ja henkivakuutukset koronapandemian aikana sekä yrityksen ottama matkavakuutus.

Määräaikainen matkavakuutus sekä yli kolme kuukautta kestävän matkan vuoksi otettu jatkomatkavakuutus voidaan ennen matkan alkamista irtisanoa, jos et koronapandemian vuoksi lähde ollenkaan aiemmin varaamallesi matkalle. Tässä tilanteessa voimme palauttaa vakuutusmaksun kokonaisuudessaan. Pyynnön vakuutuksen irtisanomisesta voit lähettää viestillä kirjautumalla LähiTapiolan verkkopalveluun.
Jos sinulla on jatkuva matkavakuutus, voit halutessasi irtisanoa vakuutuksen aikaisintaan kuluvasta päivästä. Tällöin voit saada palautusta vakuutusmaksusta jäljellä olevalta vakuutuskaudelta.

Mikäli sinulla on yrityksen ottama matkustaja- tai komennusvakuutus, on mahdollista, että vakuutus sisältää evakuointiturvan. Tarkista vakuutuksen sisältö yrityksen yhteyshenkilöltä.

LähiTapiolan työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan päivärahaa valitun omavastuuajan jälkeen sairauden tai vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä eli sairauslomasta. Omavastuuaika on yleensä vähintään 21 vuorokautta. Jos vakuutettu itse sairastuu koronavirukseen ja sairausloma kestää yli valitun omavastuuajan, korvaus maksetaan normaalisti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lääkärintodistus sairauslomasta. Jos vakuutettu joutuu karanteeniin ilman sairastumista, ei työkyvyttömyyspäivärahaa makseta.

Henkivakuutuksen korvauksenmaksuun ei liity rajoitusta koronaviruksesta ja korvaukset maksetaan vakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Pääsääntöisesti vakuutuksista ei makseta korvausta menetetyistä ansoista lapsen sairastumisen vuoksi. Lapsen vakavan sairauden turvasta maksetaan päivärahakorvausta, jos sairastuminen on vaatinut sairaalahoitoa. Korvauksenmaksun edellytyksenä on yli 12 tuntia kestänyt sairaalahoito. Korvaus maksetaan tällöin sairaalassaolopäiviltä ja sen jälkeiseltä lapsen sairausloma-ajalta. Lapsen sairausloma-ajalla tarkoitetaan lääkärin määräämää jatkohoitoa, jonka aikana lapsi ei ole kykeneväinen osallistumaan normaaliin päivittäiseen toimintaan kuten käymään koulussa tai päiväkodissa.

Koronarokotuksella ei ole vaikutusta kuolemanvaravakuutuksen korvattavuuteen. Sopimukseen sisältyy vakuutusturvaa voimassaolevan vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen mukaisesti.


Jos koronarokotus aiheuttaa sairauden, jonka vuoksi vakuutettu tulee työkyvyttömäksi, työkyvyttömyysvakuutuksesta korvataan työkyvyttömyyspäiväraha omavastuun ylittäviltä osin voimassaolevan vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen mukaisesti.

Jos koronarokotus aiheuttaa sairauden, jonka vuoksi vakuutettu tulee pysyvästi työkyvyttömäksi, pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksesta korvataan aiheutunut pysyvä työkyvyttömyys voimassaolevan vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen mukaisesti.


Sattuiko ajoneuvovahinko? Lue, miten toimia.

Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian ja kätevimmin se hoituu verkkopalvelussamme. Voit sopia vahinkotarkastuksesta kumppanikorjaamomme kanssa, yhteystiedot löydät verkkopalvelun kumppanihausta vahinkoilmoitusta tehdessä. Jos sinulla on ajokelpoinen auto, voit jatkaa vahinkotarkastuksen jälkeen ajoa ja hoitaa varsinaisen korjauksen myöhemmin. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton, selvitä korjaamon kanssa väliaikaiskorjauksen mahdollisuutta. LähiTapiolan vahinkotarkastaja on myös tarvittaessa yhteydessä korjaamoon.

Jos tarvitset sijaisautoa, voit soittaa vahinkoilmoituksen tekemisen jälkeen korvauspalveluumme. Löydät puhelinnumeron verkkosivuiltamme kohdasta Ilmoita vahingosta.

Auton korjauttamisella ei ole kiirettä sen jälkeen, kun vahinkoilmoitus on tehty, mutta auto olisi hyvä käyttää kumppanikorjaamollamme vahinkotarkastuksessa mahdollisimman pian vahingon sattumisen jälkeen. Joillain kumppaneillamme tarkastus voi onnistua toimittamalla korjaamolle valokuvia tai siten, että korjaamon edustaja käy katsomassa autoa paikan päällä. Ole yhteydessä kumppanikorjaamoomme sopiaksesi vahinkotarkastuksesta. Yhteystiedot löydät verkkopalvelustamme vahinkoilmoitusta tehdessäsi.

Suosittelemme tekemään vahinkoilmoituksen verkkopalvelussamme. Saat tarkemmat vahinkotarkastusta ja sijaisauton toimittamista koskevat ohjeet kumppaneiltamme.


Kuinka haen korvausta?

Korvaushakemuksen voi tehdä osoitteessa: www.lahitapiola.fi/henkilo/hae-korvausta tai kun kyseessä on yrityksen ottama vakuutus: www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta. Jos tarvitsemme lisätietoja korvauskäsittelyämme varten, olemme sinuun yhteydessä.

Tietoa koronaviruksesta, sen ennaltaehkäisystä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin saat sivuilta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Matkustustiedotteet - Ulkoministeriö.