Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous22.11.2018

Näin toimii osittainen varhennettu vanhuuseläke – asiantuntijan neljä vinkkiä

Suomalaiset innostuivat osa-aikaeläkkeen korvanneesta osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä eli ovesta. Asiantuntija kehuu uutta eläkemuotoa joustavaksi, mutta muistuttaa, että oven vaikutukset omaan eläkkeeseen ovat yksilöllisiä. Lue, miten osittainen varhennettu vanhuuseläke toimii ja miten se vaikuttaa eläkkeeseen.Lue lisää

Vuonna 2017 voimaantullut eläkeuudistus uudisti myös ennen eläkeikää työtaakkansa keventämiseen tähtäävien suunnitelmia. Osa-aikaeläke jäi historiaan ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke eli ove.

Uusi eläkemuoto on ollut menestys heti alusta lähtien. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio on näkynyt myös työeläkeyhtiö Elossa. Yhteyspäällikkö Mia Itkosen mukaan pelkästään viime vuonna ove-päätöksiä tehtiin lähes 2 400. Vuoden 2016 osa-aikaeläkepäätöksiin verrattuna osittain varhennettuja vanhuuseläkepäätösten määrä oli lähes kolminkertainen. Lokakuun loppuun mennessä Elossa on tehty jo melkein 1 600 ove-päätöstä.

Itkosen mukaan osittainen varhennettu vanhuuseläke on ollut hyvä uudistus. Myös  varhennetusta vanhuuseläkkeestä puhutaan LähiTapiolan eläkkeitä käsittelevässä webinaarissa 29. marraskuuta klo 9. Voit ilmoittautua webinaariin täältä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke joustaa

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on osa-aikaeläkettä selvästi joustavampi. Oven hakemista rajoittaa ainoastaan ikä. Varhennettua vanhuuseläkettä voi saada 61 vuotta täyttänyt.  Vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneillä raja nousee 62 vuoteen. Sen jälkeen ikäraja nousee portaittain.

- Jos ovea vertaa osa-aikaeläkkeeseen, se on huomattavasti helpompi. Osa-aikaeläkkeen saantiin vaikutti viisi edellytystä, joiden piti täyttyä. Esimerkiksi monilla kaupanalan työntekijöillä oli haasteita saada osa-aikaeläkettä, koska heidän viikkotyötuntinsa eivät vastanneet kokoaikatyön määritelmää. Osa-aikaeläkkeen yksi edellytys oli, että kokoaikatyöstä siirtyy osa-aikatyöhön, Itkonen sanoo.

Myös monilla yrittäjillä oli vaikeuksia saada osa-aikaeläkettä, koska heidän eläkevakuutettu työtulonsa ei vastannut kokoaikatyön ja siitä saatavan työtulon määritelmää.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä harkitseva voi valita kahdesta vaihtoehdosta: nostaako hän edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä 25 prosenttia vai 50 prosenttia. Eläketurvakeskuksen mukaan lähes 90 prosenttia varhennettua eläkettä saavista on valinnut 50 prosentin vaihtoehdon.

Eläkkeen saanti ei edellytä, että työntekijä tai yrittäjä vähentäisi työntekoa. Työtä voi jatkaa entiseen malliin tai jos haluaa vähentää työntekoa, työntekijä tulee sopia siitä työnantajansa kanssa. Jos työntekoa ei vähennä ja palkka säilyy entisellään, eläkkeen nosto vaikuttaa verotukseen sitä nostavasti.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyminen kuitenkin leikkaa varsinaista vanhuuseläkettä hieman pienemmäksi. Nostettuun eläkkeen osaan tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista ennen alinta eläkeikää nostettua kuukautta kohden. Varhennusvähennyksen lisäksi eläkettä pienentää elinaikakerroin.

Jos henkilö alkaa nostaa varhennettua vanhuuseläkettä vasta alimman työeläkeikänsä tultua jo täyteen tai hän jatkaa työelämässä, hänen eläkettään korotetaan 0,4 prosentilla jokaista eläkeiän ylityskuukautta kohden.

Oven joustavuutta on myös se, että varhennettua eläkettä nostava voi myöhemmin korottaa nostomäärän 50 prosenttiin, jos aiemmin on valinnut 25 prosentin vaihtoehdon. Toisinpäin muuttaminen ei onnistu.

Itkonen muistuttaa myös, että varhennettua vanhuuseläkettä hakeneella on 90 päivää aikaa pyörtää päätöksensä. Peruutusaika lähtee juoksemaan siitä, kun eläkeyhtiö on tehnyt myöntämispäätöksen. Jo maksettu eläke toki peritään takaisin.

Arvioi, hae ja nauti

Itkosen mielestä osittainen varhennettu vanhuuseläke on hyvä vaihtoehto, jonka avulla voi lipua eläkkeelle asteittain työntekoa keventäen. Hän kuitenkin muistuttaa, että oven vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Siksi jokaisen varhennettua eläkettä harkitsevan kannattaa arvioida varhennetun eläkkeen vaikutukset eläkkeeseensä ja verotukseensa ennen päätöstä.

- Olen aina neuvonut asiakkaitamme, että arviolaskelmat kannattaa tehdä etukäteen. Näin syntyy kokonaiskuva vaikutuksista ja ikäviä yllätyksiä ei satu. Esimerkiksi Elon eläkepalvelussa netissä voi tehdä laskelman, Itkonen sanoo.

- Kun emme tiedä parasta ennen päiväämme, joillekin voi osoittautua fiksuksi päätökseksi, että on hakenut eläkettään maksuun etukäteen. Ovessa on se hyvä elementti, että oven eläkeleikkausta voi kompensoida 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella, jos henkilö jatkaa työelämässä yli alimman eläkeiän.

Pohdi nämä, ennen päätöstäsi jäädä varhennetulle eläkkeelle:

 1. 1.

  Laske ja arvioi. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutuksista omaan eläkkeeseen kannattaa arvioida esimerkiksi pyytämällä apua eläkeyhtiöstäsi.

 2. 2.

  Vähennätkö työntekoa? Mieti, mitä haluat tehdä työnteollesi. Jos haluat vähentää sitä, käy keskustelu työnantajasi kanssa mahdollisuuksista. Työnteonvähennys tietenkin pienentää palkkaasi.

 3. 3.

  Tarkista verotus. Verottajalta kannattaa tarkistaa, miten varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa verotukseesi. Näin saat selville, mitä sinulle todella jää käteen eläkepäätöksesi jälkeen.

 4. 4.

  Nauti. Jos haet varhennettua vanhuuseläkettä ja vähennät samalla myös työntekoa, vapaa-aikasi lisääntyy. Voit ehkä toteuttaa pitkäaikaisia haaveitasi.

Näin varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa

Osittain varhennettu vanhuuseläke leikkaa henkilön eläkettä. Ohessa on esimerkkilaskelma oven vaikutuksista kuvitteellisen Timon eläkkeeseen.

Timo on syntynyt vuoden 1963 tammikuussa ja hän haluaisi jäädä osittain varhennetulle varhaiseläkkeelle täytettyään 61 vuotta vuonna 2024.