Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous18.10.2018

Näin valitset henkivakuutuksen oikein – muista nämä kuusi vinkkiä

Henkivakuutuksella varaudut omiin ja läheistesi suurimpiin henkilöriskeihin. Lue neuvot, mitä vakuutuksen valinnassa kannattaa huomioida.Tutustu lisää

Velka, työura, avioliitto, lapset, avioero, eläkepäivät. Usein elämäntilanteessa tapahtuvat isot muutokset saavat suomalaiset miettimään läheistensä tai itsensä taloudellista selviytymistä, jos itselle kävisi jotain ikävää.

Perinteisesti henkivakuutuksella on turvattu läheisten taloutta, jos henkilö itse kuolee. Yhä useammin henkivakuutuksella turvataan myös omaa tai perheen toimeentuloa, jos henkilö esimerkiksi  sairauden vuoksi joutuu työkyvyttömäksi. LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan vakava sairaus on yleisin riski, johon suomalaiset ovat varautuneet.

Henkivakuutus ei ole kuitenkaan mikään jokaiselle samanlainen pakettiratkaisu, vaan se räätälöidään henkilölle sopivaksi elämäntilanteen mukaan. LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön myyntijohtaja Eeli Hulmi sanookin, että usein asiakkaille tulee yllätyksenä, kuinka paljon vakuutusta voi räätälöidä.

- Henkivakuutus on osa henkilöturvan kokonaisuutta, joka koostuu kolmesta osasta. Yksi on läheisten turvaaminen, jos jotain tapahtuu. Toinen on oman ja perheen toimeentulon turvaaminen ja kolmas on hyvän hoidon saaminen joka tilanteessa, Hulmi listaa.

- Tänä päivänä myytävät henkivakuutukset ovat usein sellaisia, joissa otetaan huomioon elämäntilanne laajasti. Turvaa rakentaessa pitäisi pystyä huomioimaan vaikutuksiltaan suurimmat riskit, joita asiakas ehkä itse ei pystyisi kantamaan. Henkilöturvan puolella ne ovat kuolema, työkyvyttömyys ja vakava sairastuminen. Henkiturva olisi rakennettava niiden kautta.

Yksinkertainen kaava auttaa alkuun

Henkivakuutuksen korvaussumman mitoittamiseen on olemassa yksinkertainen peruskaava: henkilön velat + yhden vuoden tulot + 20 000 euroa per alaikäinen lapsi. Hulmi kuitenkin muistuttaa, että kaava ei ota huomioon henkilön kaikkia tarpeita. Mitoituksessa olisi huomioitava esimerkiksi työnantajan tarjoama turva ja sosiaaliturva. Siksi turvan tasoa mietittäessä apuna olisi hyvä käyttää ammattilaista. Esimerkiksi LähiTapiolassa henkilölle tehdään yksilöllinen elämänturvakartoitus, joka ottaa huomioon henkilön koko elämäntilanteen.

Muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat henkivakuutukseen. Siksi vakuutusta ei pidä ottaa osta ja unohda –periaatteella. Hulmin mielestä henkivakuutuksen ottajan kannattaisi tarkastaa vakuutuksensa kattavuus noin parin vuoden välein ja vähintään siinä tilanteessa, kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia. Asuntolainan ottaminen, opiskeluista työelämään siirtyminen, naimisiin meno, lapsen syntymä tai eläkkeelle jääminen ovat esimerkkejä isoista muutoksista.

Huomioi nämä henkivakuutuksesta

Myyntijohtaja Eeli Hulmi antaa kuusi vinkkiä, jotka kannattaa huomioida henkivakuutusta mietittäessä.

 1. 1.

  Läheiset. Keiden toimeentulo olisi turvattava, jos itse kuolee tai joutuu työkyvyttömäksi tai toisinpäin keiden kuolema tai työkyvyttömyys vaikuttaisi omaan toimeentulooni niin, että minulla ja lapsillani olisi vaikea selviytyä.

 2. 2.

  Velka. Henkivakuutuksen mitoittamiseen vaikuttaa se, kuinka paljon henkilöllä on velkaa. Kuoleman sattuessa läheisten tulisi selviytyä velanhoidosta, kun kuolleen tuloja ei enää ole. Sama koskee työkyvyttömyyttä.

 3. 3.

  Tulot. Oma tulotaso vaikuttaa henkivakuutuksen tarpeeseen sekä sen suuruuteen ja sitä kautta myös maksettavan henkivakuutusmaksun suuruuteen.

 4. 4.

  Muu turva. Esimerkiksi työnantajan tarjoama turva tai yhteiskunnan tarjoama sosiaaliturva kannattaa huomioida henkivakuutusta hankittaessa. Kannattaa miettiä, mihin riskeihin haluaa varautua, mihin riskeihin muut ovat varautuneet puolestasi ja mitä riskejä kannat itse.

 5. 5.

  Ajankohta. Henkivakuutus on aina ajankohtainen. Turva kannattaa laittaa kuntoon ennen kuin jotain ikävää tapahtuu. Turvaa on syytä tarkistaa määräajoin. Elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat henkivakuutuksen tarpeeseen.

 6. 6.

  Älä unohda säästämistä. Hyvä nyrkkisääntö on, että vaikutuksiltaan isot riskit kannattaa vakuuttaa ja pienempiin voi rakentaa puskuria myös säästöillä. Pitkäjänteisellä säästämisellä turvataan toimeentuloa nyt ja tulevaisuudessa ja on hyvää talouden suunnittelua.