Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus31.8.2018

Riskit ja kustannukset kasvavat ilmastonmuutoksen vuoksi – vaikutukset suuret vakuutusalalle

Tämän kesän käristyskupoli oli vasta esimakua ilmastonmuutoksesta, joka näkyy ja vaikuttaa maailmalla jo nyt. Lähitulevaisuudessa lämpenevä ilmasto on entistä suurempi riskejä ja kustannuksia synnyttävä tekijä.

Ennen paukkui pakkanen, nyt paukkuvat lämpöennätykset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen talvet voivat lämmetä jo 2060-luvulle tultaessa 2-7 asteella.

Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat vakavia: se vahvistaa muita haitallisia kehityssuuntia, kuten sään ääri-ilmiöitä ja vaikuttaa näin merkittävästi myös ihmisten turvallisuuteen.

Ilmastonmuutos lisää kustannuksia vakuutusyhtiöille

Vakuutusala riskien jakajana on erityisen altis lämpenevän ilmaston aiheuttamille seurauksille. Muun muassa tulvien, myrskyjen ja kuivuuden aiheuttamiin vahinkoihin tulee varautua entistä laajemmin.

- Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden yleisyys, voimakkuus ja kesto muuttuvat. Esimerkiksi myrskyvahingot tulevat kasvamaan, kun syksyn ja talven voimakkaammat tuulet lisäävät omaisuus- ja metsävahinkoja, kertoo LähiTapiolan pääaktuaari Annina Pietinalho.

Sään ääri-ilmiöiden aiheuttama vahinkojen yleistyminen tarkoittaa vakuutusyhtiöiden korvausmenojen kasvua. Vakuutusyhtiöille saattaa tulla äkillisesti korvattavaksi erittäin suuria vahinkoja. Tähän on varauduttu jälleenvakuutusjärjestelmällä, joka on vakuutusyhtiöiden keino siirtää osa korvausvastuusta toiselle vakuutusyhtiölle.

- Ilmastonmuutos kasvattaa riskejä maailmanlaajuisesti ja siten myös jälleenvakuutuskorvauksia sekä jälleenvakuutusmaksuja. Tätä kautta vaikutukset heijastuvat suomalaisiin vakuutusyhtiöihin, vaikka Suomessa katastrofaalisilta vahingoilta säästyttäisiinkin, Pietinalho jatkaa.

Sekä riskit että vahinkojen suuruudet ovat jo nyt kasvaneet maailmanlaajuisesti. Maailman suurin jälleenvakuutusyhtiö Munich RE arvioi, että luonnonkatastrofien aiheuttamat menetykset 1980-luvulta tähän päivään ovat jo noin 3 277 miljardia euroa.

Ilmastonmuutos voi näkyä myös vakuutusmaksujen kasvuna tavallisille ihmisille

Jälleenvakuutustoimintaan vaikuttaa myös se, että ilmastonmuutos tekee luonnonkatastrofien mallinnuksesta ja sitä kautta riskienhallinnasta haastavaa. Moderni yhteiskunta on erittäin vahingoittuvainen luonnonilmiöille, mikä tekee riskienhallinnasta entistä vaikeampaa.

- Väestön määrä on lisääntynyt ja ihmiset sekä omaisuus keskittyneet korkean riskin alueille. Esimerkiksi vesistöjen läheisyyteen rakennetaan, vaikka tulvien esiintyminen yleistyy. Tämä lisää rannikkoalueilla asuvien omaisuusvahinkoja ja autovahinkoja. Kesällä yleistyvä kuivuus ja pahenevat helteet sen sijaan vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, Pietinalho huomauttaa.

Suomen vakuutusyhtiöihin vaikuttavatkin myös ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset maailmalta, kuten ilmastopakolaisuus.

- Heijastevaikutuksina näkyvät Suomessa myös kansainvälisten rahoitus, osake- ja vakuutusmarkkinoiden reagointi kasvaneisiin riskeihin sekä luonnonilmiöiden aiheuttamiin muutoksiin.

Vakuutusyhtiöiden korvausmenojen kasvu, muutokset jälleenvakuutustoiminnassa sekä heijastevaikutukset maailmalta voivat näkyä tulevaisuudessa myös suomalaisten vakuutusmaksujen kasvuna.

Vahinkoihin varautuminen on jatkossa avainasemassa

Vakuutusturvan saaminen luonnonilmiöitä vastaan tulee olemaan suomalaisten perustarve. Ilmastonmuutos vaikuttaakin vakuutusyhtiöiden vakuutustarjontaan: esimerkiksi maatila- ja metsävakuuttaminen on Suomessa merkittävän muutoksen alla.

- Lämpenevä ilmasto vaikuttaa Suomessa erityisesti maanviljelijöiden ja metsänomistajien toimeentuloon. Tänä kesänäkin todistettu kuivuus heikentää viljelyoloja ja tuholaisvauriot voivat lisääntyä. Talvella vahinkoja aiheuttavat routaolojen muuttuminen, joka altistaa puustoa tuulituhoille. Paikallisesti voi kertyä tykkylunta oksille ja latvuksiin niin paljon, että rungot vaurioituvat, kertoo LähiTapiolan kehityspäällikkö Sami Viljanen.

Luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja on vaikea estää täysin ennalta, mutta taloudellisiin menetyksiin voi varautua vakuutusten avulla.

- Esimerkiksi LähiTapiola vakuuttaa rakennuksia luonnonilmiöiden, kuten myrskyjen ja poikkeuksellisten vesistö- ja rankkasadetulvien varalta. Meillä on myös pitkä kokemus metsien luonnonilmiöriskien vakuuttajana. Vakuutamme esimerkiksi metsäpalojen, myrsky- ja lumituhojen tai sieni- ja eläintuhojen varalta.

Satoriskien vakuuttaminen on Suomessa vielä uutta niin maatiloille kuin vakuutusyhtiöillekin. Satovakuutusmarkkina kehittyy tulevaisuudessa edelleen.

- LähiTapiolassa on kolmena edellisenä kasvukautena ollut maatiloille tarjolla vakuutusturvaa kasvavalle sadolle muun muassa raesateiden ja poikkeuksellisten sateiden varalta, Viljanen jatkaa.

Entistä vahvemmassa roolissa tulee olemaan myös vahinkojen ennaltaehkäisy. Tavoitteena on auttaa asiakkaita ennakoimaan riskejä ja pienentämään sitä kautta vahinkoja.

- Esimerkiksi lähestyvästä myrskystä voidaan varoittaa ennalta muun muassa tekstiviestillä ja opastaa suojautumiskeinoissa, Viljanen päättää.

Lue lisää satovakuuttamisesta ja metsävakuuttamisesta LähiTapiolassa.