Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamo on yksi 19:stä LähiTapiola-ryhmän alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä. Olemme yli 110 000 asiakkaamme omistama elämänturvayhtiö. Palvelemme henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita toimialueellamme seitsemällä toimistolla. Yli 130 elämänturvaajamme ovat apunasi maakunnassa, toimistoilla, verkkopalvelussa, chatissa ja puhelimessa. Palvelemme sinua henkilökohtaisesti itse valitsemassasi palvelukanavassa. Tervetuloa elämänturva-asioille meille!

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

Perustehtävämme on tarjota Vellamon alueen omistaja-asiakkaillemme turvaa elämässä ja liiketoiminnassa. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö - emme ulkopuolisten sijoittajien. Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta.

Käytämme tuloksemme elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

Yhteystiedot

LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Aleksanterinkatu 10
15110 LAHTI
y-tunnus 0282283-3

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Vellamo Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Vellamon hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Vellamon hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Marja Alastalo, maatalousyrittäjä, tuntiopettaja, Oitti
Manu Backman, Yrittäjä, CEO, Kausala
Mirka Ertoila, markkinointiassistentti, Lahti
Sini Forsblom, tiedottaja, Riihimäki
Timo Hannonen, metsäasiantuntija LKV, Hollola
Iisa Heinola, markkinointipäällikkö, Vääksy
Maarit Helkala, maatilayrittäjä, kouluttaja, Kouvola
Timo Jurkkola, huoltoesimies, Kouvola
Sari Jussila, agrologi (AMK), projektipäällikkö, Vierumäki
Lasse Järvinen, tuotejohtaja, HHJ, Lahti
Hannu Kaasinen, yrittäjä, Lahti
Helena Kirtola, fysioterapeutti, Kouvola
Tero Kiviaho, maanviljelijä/metsätalousyrittäjä, Iitti
Kari Koskimaa, maanviljelijä, Orimattila
Antti Mikkola, yrittäjä, Loppi
Anneli Rantamäki, KM, KtaO, PLM, Hyvinkää
Timo Riukka, agrologi, Asikkala
Antti Räsänen, maanviljelijä, Padasjoki
Janne Wall, ensihoidon palvelukoordinaattori, Kouvola (puheenjohtaja)
Jyrki Venemies, luokanopettaja, Iitti
Wille Viittanen, yrittäjä, Lahti
Arto Viljanen, varatuomari, Hattula (varapuheenjohtaja)
Päivi Väinölä, hevostalousagrologi AMK, maatalousyrittäjä, Iitti
Mia Ylä-Outinen, kaupunginvaltuutettu, Kouvola

Hallintoneuvoston palkkiot

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Vellamo noudattaa palkkiosuositusta.

LähiTapiola Vellamon hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Vellamon henkilöstöalennuksiin.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Vellamon toimitusjohtajana toimii Ahti Haataja.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Heikki Erkamo, toimitusjohtaja, Nastola
Markku Koskinen, pormestari, Kärkölä (varapuheenjohtaja)
Emilia Mäki, toimitusjohtaja, Lahti (puheenjohtaja)
Kimmo Määttänen, toimitusjohtaja, Lahti
Jukka Naukkarinen, yrittäjä/maanviljelijä, Kouvola
Tiina Rantala, asianajaja, Lahti
Essi Vainio, hankintapäällikkö, Koria

Hallituksen palkkiot

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Vellamo noudattaa palkkiosuositusta.

LähiTapiola Vellamon hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Vellamon henkilöstöalennuksiin.