Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Uusimaa

Olemme reilun 80 000 asiakkaamme omistama paikallinen elämänturvayhtiö. Palvelemme henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita lähes 290 000 asukkaan toimialueellamme 8 toimipisteessä. Yli 110 elämänturvaajaamme ovat apunasi paikan päällä, verkossa ja puhelimitse.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

Perustehtävämme on tarjota toimialueen omistaja-asiakkaillemme turvaa elämässä ja liiketoiminnassa. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö - emme ulkopuolisten sijoittajien. Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta.

Käytämme tuloksemme elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

Yhteystiedot

LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Piispankatu 30
06100 Porvoo
y-tunnus 0224469-0

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Uusimaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Uusimaan hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Uusimaan hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Kailari Olavi, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Porvoo
Oksanen Otto, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Porvoo
Antikainen Leena, talousasiantuntija, Askola
Blom Urho, toimitusjohtaja, Kirkkonummi
Dahlqvist Susanne, toimitusjohtaja, Porvoo
Fredriksson Tage, maanviljelijä, Loviisa
Gustafsson Jimmy, yrittäjä, Porvoo
Holsti Jaakko, MTK Uusimaa toiminnanjohtaja, Porvoo
Koli Mika, avainasiakaspäällikkö, Kirkkonummi
Kukko Benjam, toimitusjohtaja, Kirkkonummi
Lindén Maria, yrittäjä, Tuusula
Mellin Nina, henkilöstöjohtaja, Sipoo
Niiranen Laura, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, Vantaa
Raatikainen Johanna, yrittäjä, Tuusula
Sihvonen Dan, yrittäjä Porvoo
Toivonen Kallepekka, maanviljelijä, Nurmijärvi
Tuominen Jaana, markkinointisihteeri, Porvoo
Vainio Risto, rautakauppias, Mäntsälä
Valkama Carola, , Espoo
Valtonen Martin, toimitusjohtaja, Kirkkonummi
Vappula Ari, maanviljelijä, Pukkila
Vänttinen Leila, toimitusjohtaja, Espoo

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Olavi Kailari
Susanna Dahlqvist
Otto Oksanen
Jaana Tuominen

Sihteerinä toimii Erik Valros

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Uusimaan toimitusjohtajana toimii Erik Valros.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Timo Haapaniemi, puheenjohtaja, Kirkkonummi
Thomas Antas, varapuheenjohtaja, Lapinjärvi
Ritva Pihlaja, Sipoo
Outi Siitonen, Nurmijärvi
Anne Simolinna, Pukkila
Nina Simosas, Porvoo