Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pohjoinen

LähiTapiola Pohjoinen on 100 % asiakkaidensa omistama, kokonaisvaltaista elämänturvaa tarjoava vahinkovakuutusyhtiö. Tarjoamme palveluja henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaillemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Olemme yksi LähiTapiola-ryhmän 19 itsenäisestä alueyhtiöstä.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Pohjoinen tarjoaa asiakkailleen palveluita turvallisuuden, terveyden ja talouden saralla. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

LähiTapiola Pohjoinen on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhteystiedot

LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kirkkokatu 9
90100 OULU
y-tunnus 2235550-7

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Pohjoinen Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Pohjoisen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Pohjoisen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Pohjoinen noudattaa palkkiosuositusta soveltaen.

LähiTapiola Pohjoisen hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Pohjoisen henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Tuomo Tamminen, puheenjohtaja, maanviljelijä, Raahe
Silja Mikkola, varapuheenjohtaja, Kannus
Maija Aalto, sairaanhoitaja, Kempele
Ville Bräysy, opintopäällikkö, Tyrnävä

Paula Haapakoski, sairaala-apteekkari, Ylivieska
Auri Haataja, Pudasjärvi
Merja Hammar, tapahtumasihteeri, Raahe
Timo Heikkilä, Toholampi
Hanna Honkamäkilä, kansainvälisten asioiden päällikkö, Kiiminki
Sakari Huikuri, toimitusjohtaja, Oulu
Tapio Iinatti, vankilanapulaisjohtaja, Oulu
Jari Isotalus agrologi, maaseutuasiamies, Alavieska
Antti Koistinen, projektipäällikkö, Utajärvi
Jukka Koivuoja, Kalajoki
Jouni Koskinen, Kaustinen
Sirpa Laitinen, järjestöagrologi, Kärsämäki
Jouni Laukka, toimitusjohtaja, Nivala
Markku Lumiaho, maanviljelijä, Raahe
Vesa Nuolioja, johtaja, Oulu
Kari Ojala, maanviljelijä, Kalajoki
Juhani Pihlajamaa, työnjohtaja, Nivala
Marko Puhto, toimitusjohtaja, Sievi
Harri Rautio, myyjä, Kempele
Antti Sahipakka, Perho
Jarmo Sillanpää, Halsua
Matti Träskelin, Oulu
Susanna Tuikka, Lestijärvi
Pentti Vaara, rakennusinsinööri, Oulu
Piia Vähäsalo, yrittäjä, Raahe
Jukka Vänttilä, lehtori, Haukipudas
Teemu Hostikka, vastaava tuottaja, yrittäjä, Muonio
Piia Ruhkala, toimitusjohtaja, yrittäjä, Kalajoki

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 700 € ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 250 €. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 450 € hallintoneuvoston kokoukselta. Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 2–4 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Ville Bräysy
Hanna Honkamäkilä
Jukka Koivuoja
Silja Mikkola
Tuomo Tamminen

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtajana toimii Veli Rajakangas.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Kimmo Hyvärinen, puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Virpi Martikainen, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja
Jussi Patopuro, toimitusjohtaja
Kati Peltomaa, sijoitusjohtaja
Essi Kiuru, hallintojohtaja
Tiina Haanpää, toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 750 €, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 750 € ja hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 550 €. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenen kokouspalkkio on 750 € hallituksen kokoukselta. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 11 kertaa vuodessa.

Johto

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Pohjoisen liiketoiminnasta ja korvaustoiminnasta vastaavat toimitusjohtajan lisäksi:

Henkilöasiakasliiketoiminta, liiketoimintajohtaja Markus Seppänen
Yritysasiakas- ja maatilaliiketoiminta, liiketoimintajohtaja Vesa Riihimäki
Korvaustoiminta ja riskienhallinta, korvausjohtaja Kirsi Harri
Talous, hallinto ja sijoitustoiminta, hallintojohtaja Arto Turunen
Markkinointi, viestintä ja vastuullisuus, markkinointi- ja viestintäjohtaja Liisa Humalamäki
Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Hannu Ikonen