Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa kattaa pitkän matkan itäistä rajaa. Maantieteellisesti alue on suuri, mutta palvelemme asiakkaitamme kattavasti toimialueen viidellä toimistolla sekä puhelimessa ja verkossa. Olemme alueen vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja sekä yksi LähiTapiola-ryhmän 19 itsenäisestä alueyhtiöstä. Meillä on 39 000 omistaja-asiakasta, joita palvelee 50 alan ammattilaista.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa tarjoaa omistaja-asiakkailleen turvaa elämässä ja liiketoiminnassa. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta. Käytämme tuloksemme elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Itsenäisenä alueyhtiönä olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhteystiedot

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kauppakatu 16
87100 KAJAANI
y-tunnus 0210339-6

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Kainuu-Koillismaa noudattaa palkkiosuositusta. LähiTapiola Kainuu-Koillismaan hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Kainuu-Koillismaan henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Jari Haapaniemi, puheenjohtaja, yrittäjä, Kajaani
Riikka Huotari, varapuheenjohtaja, opettaja, Sotkamo
Markku Karjalainen, toiminnanjohtaja, Paltamo
Tommi Karjalainen, yrittäjä, Kuusamo
Elisa Leinonen-Korkiamäki, rikosylikonstaapeli, Paltamo
Virva Saastamoinen, yrittäjä, Paltamo
Jukka Kärnä, toimitusjohtaja, Kajaani
Jarkko Mettala, toimitusjohtaja, Kajaani
Jaana Kari, kehittäjä (KAO), Kajaani
Katja Kemppainen, toiminnanjohtaja, Puolanka
Anu Kilponen, yrittäjä, Kuhmo
Kati Käsmä, liiketoimintajohtaja, Taivalkoski
Terho Pekkala, viestintäpäällikkö, Kajaani
Ilkka Parviainen, myyntipällikkö, Kajaani
Mari Möttönen, kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Paltamo
Markku Suutari, maanviljelijä, Ristijärvi
Mika Haataja, yrittäjä, Kuusamo
Sarianna Koivumäki, ravintolayrittäjä, Suomussalmi
Lassi Keränen, maatalousyrittäjä, Hyrynsalmi
Anu Niskanen, hallinnon assistentti, Kajaani
Sanna Tammelander, yrittäjä, Kajaani

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Heikki Kanniainen
Jari Haapaniemi
Riikka Huotari
Mika Haataja

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtajana toimii Olli Kokkonen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen kokoonpano

Ari Piirainen, puheenjohtaja, yrittäjä, Kajaani
Maria Virranniemi, varapuheenjohtaja, strategiajohtaja, Kuusamo
Reijo Härkönen, ryhmäpäällikkö, Kajaani
Kaisa Valkama-Kettunen, yrittäjä, Kuusamo
Heikki Kanniainen, elinkeinopäällikkö, Puolanka
Mari Selin, sivistysjohtaja, Kajaani