Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Itä

LähiTapiola Idän toimialue yltää Ylä-Savosta Pohjois-Karjalaan aina itärajalle saakka. Olemme yli 80 000 asiakkaamme omistama paikallinen elämänturvayhtiö. Palvelemme henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita toimialueellamme 10 toimipisteessä. Yli 100 elämänturvaajaamme ovat apunasi paikan päällä, verkossa ja puhelimitse.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

Perustehtävämme on tarjota omistaja-asiakkaillemme turvaa elämässä ja liiketoiminnassa. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö - emme ulkopuolisten sijoittajien. Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden itäsuomalaisten toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta.

Käytämme tuloksemme alueemme elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

Yhteystiedot

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Riistakatu 11
74100 Iisalmi
y-tunnus 2246442-0

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Idän hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Idän hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Itä noudattaa palkkiosuositusta. LähiTapiola Idän hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Idän henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Ryhänen Jukka, puheenjohtaja, yrittäjä, Iisalmi

Eugenio Henna, työterveyspsykologi, Kitee
Kettunen Timo, varapuheenjohtaja, yrittäjä, Hammaslahti
Harinen Tero, yrittäjä, Rääkkylä
Heikkinen Mikko, maatalousyrittäjä, Syvärinpää
Hentunen Antti, yrittäjä, Lehmo
Kastarinen Veli Pekka, maatalousyrittäjä, Myllyniemi
Korhonen Petri, toimitusjohtaja, Mäntylahti
Koski Laura, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, Kiuruvesi
Kosonen Jari, yritysasiamies, Muuruvesi
Kurki Matti, hallituksen puheenjohtaja (Kurki Constulting), Joensuu
Laakkonen Sami, strategiajohtaja, Joensuu
Lappi Kari, yrittäjä, Lapinlahti
Netti Riikka, sairaanhoitaja, Iisalmi
Neuvonen Lasse, suunnittelujohtaja, Joensuu
Oinonen Nina, yrittäjä, Lieksa
Pasanen Vilho, toiminnanjohtaja, Joensuu
Piiparinen Jyrki, asianajaja/toimitusjohtaja, Joensuu
Puhakka Päivi, yksikönjohtaja, Niittylahti
Puumalainen Jukka, maatalousyrittäjä, Katajaranta
Rautiainen Iida, yksikönjohtaja, Sonkajärvi
Rautiainen Tapio, myymäläpäällikkö, Nurmes
Rautio Markku, ylitarkastaja, Iisalmi
Rieppo Mika, tietohallintoesimies, Polvijärvi
Ruotsalainen Ari, toimitusjohtaja, Kiuruvesi
Sahlman Jaana, yrittäjä, Tahkovuori
Vatanen Timo, maanviljelijä/metsätalousyrittäjä, Tuupovaara

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 4 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Jukka Ryhänen, puheenjohtaja
Petri Korhonen
Vilho Pasanen
Laura Koski
Timo Kettunen
Päivi Puhakka

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Idän toimitusjohtajana toimii Ilkka Herva.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Keinänen Anssi, puheenjohtaja, professori, Ylämylly
Pykäläinen Mariaana, varapuheenjohtaja, yrittäjä, Rääkkylä
Stedt Antero, maanviljelijä/yrittäjä, Suhmura
Partanen Kati, lehtori, Iisalmi
Piipponen Harri, kauppias, Iisalmi
Selin Mari, sivistysjohtaja, Kajaani
Laurila Iiri, toimitusjohtaja, Joensuu