Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on yksi LähiTapiola-ryhmän 19:sta alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä. Olemme lähes 90 000 asiakkaamme omistama elämänturvayhtiö. Palvelemme henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita 17 toimipisteessä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Yli 120 asiantuntijaamme ovat apunasi paikan päällä, toimistolla, verkossa ja puhelimitse. Tervetuloa!

Esittely

Perustehtävämme on tarjota eteläpohjalaisille omistaja-asiakkaillemme turvaa elämässä ja liiketoiminnassa. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö - emme ulkopuolisten sijoittajien. Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden eteläpohjalaisten toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta.

Käytämme tuloksemme Etelä-Pohjanmaan elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

Yhteystiedot

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kauppakatu 5
60100 SEINÄJOKI
y-tunnus 0178281-7

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita. Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa noudattaa palkkiosuositusta.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan henkilöstöalennuksiin.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Lehtimäki Esko, koulutusjohtaja, Teuva. hallintoneuvoston pj
Yli-Kesäniemi Juha, yrittäjä, Lehtimäki. hallintoneuvoston vpj
Eloranta Esa, lehtori, metsätalous insinööri, Ähtäri
Haavisto Minna, maatalousyrittäjä, Jurva
Hanhimäki Marianne, maanviljelijä, Härmä
Hellinen Jari, myyjä, Taipalus
Iivari Teijo, peruskoulun opettaja, Tervajoki
Ikola Ville, hallituksen puheenjohtaja, Lapua
Järvilehto Maarit, luokanopettaja, maitotilayrittäjä, Ikkeläjärvi
Karhu Johannes, kiinteistöjohtaja, Seinäjoki
Keisala Juha-Pekka, yrittäjä, Soini
Kiviluoto Miia, yrittäjä, talousvalmentaja, KTM, Isokyrö
Kolonen Eeva, kanttori, filosofian maisteri, Alajärvi
Koskimäki Janne, maanviljelijä, Evijärvi
Kurikka-Oja Paula, maatalousyrittäjä, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Mantila
Latvala Sanna, palveluneuvoja, Jalasjärvi
Laukkonen Jari, maanviljelijä, Kortesjärvi
Laurila Tarja, rakennusinsinööri amk, Ala-Seppä
Luoma Jouni
Mäntylä Minna, sairaanhoitaja, Voltti
Peräsaari Marko, maaseutuyrittäjä, Karijoki
Pihlaja Timo, mv, maatalousteknikko, Nummijärvi
Raitala Aki, yrittäjä, YTM, Seinäjoki
Riihioja Hannu, asianajaja, varatuomari, Hyllykallio
Suojaranta Juhani, agronomi, lehtori/mv, Alastaipale
Tuuri Timo, fysioterapeutti, ekonomi, Ilmajoki
Valkonen Antti, yrittäjä, MKT, tekn yo, Hyllykallio
Varamäki Elina, vararehtori, dosentti, Seinäjoki
Varsamäki Tuomo, maaseutupäällikkö, amk agrologi, Kauhajoki
Vasalampi Ilpo, yrittäjä, amk ins., Vimpeli
Vuolle Sari, myyntipäällikkö, Alavus

Nimitysvaliokunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitysvaliokunta. Valiokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitysvaliokunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitysvaliokunnan jäsenet

Marianne Hanhimäki
Esko Lehtimäki
Hannu Riihioja
Juha Yli-Kesäniemi

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtajana toimii Kari Niemelä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Yrjö Ojaniemi, puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Lapua
Ossi Tuomela, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja, Seinäjoki
Maija Ala-Nikkola, varatuomari, yrittäjä, Kurikka
Jukka Joensuu, tuotepäällikkö, agrologi, Luoma-aho
Jouni Mäenpää, toimitusjohtaja, projektipäällikkö, ins. amk, Kauhava
Hannu Mäkelä, toimitusjohtaja, LKV, Kauhajoki
Johanna Ratia, toimitusjohtaja, Kauhava
Raimo Sarajärvi, toimitusjohtaja, Seinäjoki