LähiTapiola Varainhoito Oy

LähiTapiola Varainhoito Oy keskittyy varainhoitoon. Olemme yksi Suomen suurimmista varainhoitajista ja hallinnoimme 10,2 miljardin euron asiakasvarallisuutta (12/2018).

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeaa ja riittävää tietoa yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.

LähiTapiola Varainhoidon tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot:

KPMG Oy Ab on toiminut tilintarkastajana vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. LähiTapiola Varainhoito maksoi KPMG Oy Ab:lle vuonna 2016 LähiTapiola palkkioita yhteensä 12 524 euroa.