Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Varainhoito Oy

LähiTapiola Varainhoito Oy keskittyy varainhoitoon. Olemme yksi Suomen suurimmista varainhoitajista ja varainhoitokonsernimme hallinnoi 26,7 miljardin euron asiakasvarallisuutta.

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeaa ja riittävää tietoa yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.

LähiTapiola Varainhoidon tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot:

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät
on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.