Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana (AIFM) hallinnoimilleen kiinteistö-, pääoma-, velkapääoma-, osake- ja korkorahastoille

Kestävä sijoittaminen LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana hallinnoimilleen kiinteistö-, pääoma-, velkapääoma-, osake- ja korkorahastoille. Ydintehtävämme on tavoitella sijoittajillemme parasta mahdollista tuotto-riskisuhdetta ja katsomme, että se voidaan saavuttaa vastuullisilla valinnoilla ja toimintatavoilla.

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy on ulkoistanut osake- ja korkorahastojen salkunhoidon LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. He noudattavat toiminnassaan yhtiökohtaisia kestävän sijoittamisen periaatteitaan.

Kestävyysriskit

Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joiden toteutumisella saattaisi olla kielteinen olennainen vaikutus sijoituksen arvoon. Kestävyysriskien vaikutukset tuottoon voivat olla merkittävät, jos sijoituskohde on laiminlyönyt riskienhallinnan ja varautumisen riskeihin. Hallitsemalla kestävyysriskejä sijoituskohdevalinnassa ja sijoitussalkun rakentamisessa voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto-riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä.

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteiden toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Rahastovalinnassa (pääoma-, velkapääoma- sekä Tähtivarainhoitorahastot) ja kiinteistösijoituksissa ei tällä hetkellä huomioida haitallisia kestävyysvaikutuksia, koska näistä ei ole saatavissa riittävän luotettavasti kestävyystekijöihin vaikuttavia tietoja. Pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla.

Suoria osake- ja yrityslainasijoituksia tekevien rahastojen salkunhoidossa huomioidaan pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. Valtionlainasijoituksia tekevien rahastojen osalta näitä ei tällä hetkellä huomioida. Lisätietoa näistä on luettavissa LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteissa.