Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana (AIFM) hallinnoimilleen kiinteistö-, pääoma-, velkapääoma-, osake- ja korkorahastoille

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa mm. yhtiön strategiasuunnitelman ja toimintaperiaatteet, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Se vahvistaa myös sijoitussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman. Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Jari Eklund

Varapuheenjohtaja Samu Anttila

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Samu Anttila

Johtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Teija Kerminen

johtaja
lakiasiat ja compliance

Pentti Kuusela

Toimitusjohtaja

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mirel Leino

Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice)

Juha Malm

sijoitusjohtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Tapio Oksanen

johtaja, talous ja rahoitus
Työllisyysrahasto

Ulla Sipilä

toimitusjohtaja
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö