Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon sijoitusperiaatteet

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen otetaan huomioon LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon arvoketjun jokaisessa vaiheessa aina sijoittajalta kohteen käyttäjään.

Ympäristövastuuseen liittyen LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on julkaissut jo kolmannen ympäristöohjelman, jossa kiinteistön elinkaaren hallinnalla otetaan vastuuta aktiivisena omistajan edustajana niin, että allekirjoitetut periaatteet toteutuvat. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito pyrkii aktiivisesti kehittämään viestintää kohteen ympäristövaikutuksista ja laajentamaan henkilöstönsä osaamista ympäristöasioissa.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment) sisältävät kuusi periaatetta, joiden noudattamiseen ja aktiiviseen edistämiseen allekirjoittajat sitoutuvat. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien lisäksi allekirjoitus velvoittaa yhtiöt yksin ja yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa edistämään periaatteiden hyväksyntää ja käyttöönottoa sijoitusalalla. Allekirjoittajayhtiöt sitoutuvat raportoimaan vuosittain toiminnastaan ja edistyksestään periaatteiden käyttöönotossa. Myös investointikohteilta edellytetään riittävää tiedonantoa näiden näkökohtien vaikutuksista.