Kiinteistövarainhoito

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy ja kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiöt. Vuonna 2007 perustettu LähiTapiola Kiinteistövarainhoito hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon varsinainen tilintarkastaja

KPMG Oy Ab, KHT yhteistö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Haavisto, KHT.