Kiinteistövarainhoito

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy ja kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiöt. Vuonna 2007 perustettu LähiTapiola Kiinteistövarainhoito hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa mm. yhtiön strategiasuunnitelman ja toimintaperiaatteet, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Se vahvistaa myös sijoitussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman. Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Jari Eklund
Varapuheenjohtaja Jari Sundström

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Jari Sundström LähiTapiola

Jari Sundström

Toimitusjohtaja,
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Olli Aakula

toimitusjohtaja

LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Samu Anttila

Johtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Tapio Oksanen

varatoimitusjohtaja
Työttömyysvakuutusrahasto

Paula Pöntynen

ekonomi, hallituksen puheenjohtaja Ekosuunta

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Kiinteistövarainhoidon hallitus kokoontui 2017 vuoden aikana 9 kertaa ja osallistumisprosentti oli 96,3%. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta sekä kuukausipalkkio 1200 euroa. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.