LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Olemme vuonna 2007 perustettu yritys, jonka konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy ja kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiöt.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa mm. yhtiön strategiasuunnitelman ja toimintaperiaatteet, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Se vahvistaa myös sijoitussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman. Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Jari Eklund
Varapuheenjohtaja Jari Sundström

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Samu Anttila

Johtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Teija Kerminen

johtaja
lakiasiat ja compliance

Pentti Kuusela LähiTapiola

Pentti Kuusela

Toimitusjohtaja

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mirel Leino LähiTapiola

Mirel Leino

Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice)

Malm Juha LähiTapiola

Juha Malm

sijoitusjohtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Tapio Oksanen

johtaja, talous ja rahoitus
Työllisyysrahasto

Ulla Sipilä

toimitusjohtaja
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Jari Sundström LähiTapiola

Jari Sundström

Toimitusjohtaja,
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Kiinteistövarainhoidon hallitus kokoontui 2018 vuoden aikana 10 kertaa ja osallistumisprosentti oli 96,7%. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta sekä kuukausipalkkio 1200 euroa. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.