Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Hoidamme vastuullisesti sijoittaja-asiakkaidemme kiinteistövarallisuutta. Tarjoamme laadukkaat ja toimivat toimitilat ja asunnot vuokralaisasiakkaidemme tarpeita vastaavasti.

Hallinnoimme noin kolmen miljardin arvoista ja miljoonan neliön suuruista kiinteistökantaa Suomessa.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa mm. yhtiön strategiasuunnitelman ja toimintaperiaatteet, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Se vahvistaa myös sijoitussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman. Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Jari Eklund
Varapuheenjohtaja Juha Malm

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Hanna-Leena Pesonen

dekaani ja professori
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Pentti Kuusela

toimitusjohtaja

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

puh. 044 063 2342

Mirel Leino-Haltia

Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice)

Juha Malm

sijoitusjohtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Tapio Oksanen

johtaja, talous ja rahoitus
Työllisyysrahasto

Ulla Sipilä

toimitusjohtaja
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Teemu Tähtinen

sijoitusjohtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallitukseen kuuluu 8 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Kiinteistövarainhoidon hallitus kokoontui 2020 vuoden aikana 11 kertaa ja osallistumisprosentti oli 94,9 %. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 250 euroa kokoukselta sekä kuukausipalkkio 700 euroa. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.