Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullisuuden johtaminen ja sidosryhmät

Vastuullisuustyömme perusta on asiakasomisteisuus ja aktiivinen roolimme suomalaisessa yhteiskunnassa. LähiTapiola on keskinäinen yhtiöryhmä, jonka omistaa 1,6 miljoonaa omistaja-asiakasta. LähiTapiola-ryhmään kuuluvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiola alueyhtiöissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omistajat.

LähiTapiola-ryhmän tärkein sidosryhmä on omistaja-asiakkaat

Vakuutuksenottajat omistajina luovat perustan ja tarkoituksen olemassaolollemme. Muita tärkeiksi tunnistettuja sidosryhmiämme ovat

  • hallinto

  • henkilöstö

  • strategiset ja muut kumppanit

  • viranomaiset ja poliittiset päättäjät

  • toimiala- ja etujärjestöt

  • tutkimus- ja oppilaitokset

  • kansalaisjärjestöt

  • paikallisyhteisöt sekä

  • media

Tarvitsemme säännöllistä vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, jotta tunnistamme LähiTapiolaan kohdistuvat erilaiset odotukset. Asiakkaat ovat laajasti edustettuina sekä hallinnossamme että toimintamme kehittämisessä. Kysymme asiakkailtamme säännöllisesti palautetta esimerkiksi asiakaspalvelusta ja elämänturvan palveluistamme. Mittaamme asiakaskokemusta suositteluhalukkuutta kuvaavalla NPS-arvosanalla (Net Promoter Score). Alueyhtiömme tarjoavat omistaja-asiakkailleen ja hallinnon jäsenilleen aktiivisesti osallistumisen mahdollisuuksia.

Vastuullisuuden johtaminen

LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallitus päättää ryhmän vastuullisuuden strategisista linjauksista ja seuraa vastuullisuustyön kehitystä säännöllisesti. Muista merkittävistä ryhmätason kysymyksistä päättää yhtiöryhmän johtoryhmä. Vastuullisuuden johtaminen on sisällytetty osaksi ryhmän johtamisjärjestelmää. Vastuullisuuden ohjausryhmä varmistaa vastuullisuuden strategisen ohjauksen ja vastuullisuusohjelman tavoitteiden toimeenpanon. Vastuullisuuden ja yhteiskuntasuhteiden kokonaisuutta ja kehittämistä ohjaa ryhmäpalveluiden vastuullisuus ja viestintä -yksikkö, jonka johtajana toimii vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Hallinnon vastuullisuustyöryhmä mahdollistaa jatkuvan ja säännöllisen vuoropuhelun yhtiöryhmän hallinnon edustajiin.