Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta ottaa huomioon ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Kiinteistö, sen arvoketju sekä elinkaari huomioidaan kokonaisuutena sekä kiinteistöinvestoinneissa, että päivittäisessä toiminnassa ja käytössä. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito huolehtii sijoittaja-asiakkaidensa kiinteistövarallisuudesta sekä hallinnoi LähiTapiola-ryhmän ja kiinteistörahastojen omistamaa kiinteistökantaa.

Vastuullisuus on välittämistä

Yhteiskuntavastuumme perustana ovat toimintamme oleelliset vaikutukset alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiimme. Vastuullisuus onkin meille pohjimmiltaan välittämistä – ihmisten ja yhteisöjen turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja menestymisestä. Osallistumme aktiivisesti lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan kehittämiseen, panostamme työyhteisöömme, vähennämme ympäristö- ja ilmastovaikutuksiamme, hallinnoimme riskejä ja kannamme taloudellisen vastuumme.

Avoimesti ja luottamusta rakentaen

Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja ohjaamme vuorovaikutustamme sidosryhmäpolitiikkamme mukaisesti. Tavoitteenamme on luoda avoin ja luottamuksellinen suhde yhtiömme ja sidosryhmiemme välillä, jotta toiminnan kehittäminen mahdollistuu puolin ja toisin aikaan saaden parhaimman mahdollisen lopputuloksen osapuolten välillä.

Kumppanivalinalla on väliä

Noudatamme palveluidemme hankinnassa LähiTapiolan eettistä ohjeistusta. Edellytämme kumppaneiltamme voimassa olevien lakien, säännösten sekä kansainvälisten sitoumusten noudattamista. Kumppaneillamme on liiketoiminnassaan velvollisuus torjua harmaata taloutta sekä ehkäistä pimeän työvoiman käyttöä. Kumppanimme vastaavat omien alihankkijoidensa toiminnasta ja sitoutumisesta edellytettyihini velvollisuuksiin.

Edellytämme tilaajana, että kumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan henkilöstöstään ja kohtelemaan työntekijöitään reilusti, yhdenvertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen kuten me teemme LähiTapiolassa.

Eettisiin ohjeisiin, vastuullisuusperiaatteisiin ja vaatimuksiin sitoutuminen on edellytys kumppanisopimussuhteen alkamiselle. Seuraamme eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten täyttymistä myös sopimussuhteen aikana. Palveluntuottajakumppanimme eivät voi ostaa palveluita tai tehdä hankintoja toimijoilta, joiden eettisyyttä ei voida varmistaa. Tästä syystä heidän edellytetään kuuluvan Tilaajavastuu.fi-palveluun. Hankintaketjumme eheys on säilyttävä läpi koko ketjun.

Laadukkaasti ylläpitäen

Teemme pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä kiinteistöjemme ylläpidon laadun takaamiseksi. Jokaiselle hallinnoimallemme kiinteistölle on laadittu pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaisesti tehdään vuosittaisia ylläpito- ja korjaushankkeita. Tämän lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuutta ja olosuhteita kehitetään kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten tavoitteiden mukaisesti.


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Kumppanuudet ja yhteistyö

LähiTapiola edistää yhdessä kumppaneidensa kanssa ihmisten ja ympäristön turvallisuutta sekä hyvinvointia. Yhteistyökumppaneina on useita valtakunnallisia ja paikallisia toimijoita.

Lue lisää