Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta ottaa huomioon ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Kiinteistö, sen arvoketju sekä elinkaari huomioidaan kokonaisuutena sekä kiinteistöinvestoinneissa, että päivittäisessä toiminnassa ja käytössä. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito huolehtii sijoittaja-asiakkaidensa kiinteistövarallisuudesta sekä hallinnoi LähiTapiola-ryhmän ja kiinteistörahastojen omistamaa kiinteistökantaa.

Vastuullisuus LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa

Systemaattisen ja pitkäjänteisen työmme tuloksena vastuullisuus on meille arjen rutiineja ja käytännön tekoja. Vastuullisuus on mukana arvoketjumme jokaisessa vaiheessa niin sijoitusprosesseissamme kuin vuokralaisasiakkaidemme huolenpitomalleissa. Ympäristö- ja energiasäästöt tarkoittavat parempaa tuottoa sijoittaja-asiakkaillemme sekä parempia olosuhteita vuokralaisasiakkaillemme.

Visiomme on olla Suomen vastuullisin kiinteistövarainhoitaja.

Vastuullisuuttamme ohjaavat viitekehykset

Olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2010 ja raportoineet niiden mukaisesti vuodesta 2011 lähtien. Nämä toimintaamme ohjaavat ulkoiset periaatteet huomioivat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kestävyystekijät (ESG).

Olemme vahvistaneet oman vastuullisen sijoittamisen politiikan vuonna 2018 ja päivittäneet sitä vuonna 2021 Kestävän kiinteistösijoittamisen periaatteiksi. Sisäiset periaatteemme ohjaavat kiinteistösijoittamistamme- ja johtamistamme ja määrittelevät vastuullisuusperiaatteemme huomioiden ESG-kestävyystekijät sijoituspäätöksissämme. Tutustu Kestävän kiinteistösijoittamisen periaatteisiimme (pdf).

Olemme vuodesta 2018 lähtien osallistuneet kansainvälisesti tunnettuun vastuullisuuskyselyyn (GRESB), joka mittaa ja vertaa monipuolisesti kiinteistöalan toimijoiden vastuullisuutta ja tekee siitä läpinäkyvämpää. GRESB toimii työkaluna vastuullisuustyöllemme ja auttaa kehittämään liiketoimintamme avoimuutta ja vertailtavuutta aktiivisesti. GRESB:in avulla pystymme myös arvioimaan sekä ulkoisten, että sisäisten vastuullisuusperiaatteidemme toteutumista päivittäisessä työssämme.

Kehitämme kiinteistökantamme energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä jatkuvasti. Olemme sitoutuneet kiinteistöalan toimijoiden energiatehokkuussopimuksen mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sopimuskaudella 2017-2025. Olemme olleet mukana kyseisessä energiatehokkuussopimuksessa sen ensimmäisestä, vuoden 1999 sopimuskaudesta lähtien.

Allekirjoitimme vuoden 2021 lopussa kansainvälisen World Green Building Councilin Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, jonka myötä olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden kiinteistöjen energiankäytön osalta vuoteen 2025 mennessä ja rakentamisen päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Lue vuonna 2022 laaditun hiilineutraaliustiekartan tavoitteidemme saavuttamiseksi tästä (pdf).


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Kumppanuudet ja yhteistyö

LähiTapiola edistää yhdessä kumppaneidensa kanssa ihmisten ja ympäristön turvallisuutta sekä hyvinvointia. Yhteistyökumppaneina on useita valtakunnallisia ja paikallisia toimijoita.

Lue lisää