Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy hallinnoi LähiTapiola-ryhmän ja kiinteistörahastojen omistamaa kiinteistökantaa. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on toiminnassaan sitoutunut vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet.

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n tavoitteena on olla Suomen vastuullisin kiinteistövarainhoitaja. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on tehnyt pitkäjänteistä työtä vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan kehittämiseksi jo kahden vuosikymmenen ajan. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 26.1.2010 ja olemme raportoineet vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti vuodesta 2011 alkaen.

Käytämme toimintamme kehittämiseen ja arviointiin EFQM Excellence -laatumallin mukaista työkalua. EFQM –laatumalli on ollut LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon käytössä vuodesta 2012 alkaen. Saavutimme vuoden 2018 laatuarvioinnissa viisi tähteä, joka kertoo toiminnan ja tulosten erinomaisesta tasosta sekä toiminnan systemaattisesta sekä tuloksellisesta kehittämisestä usean vuoden ajan.

Haluamme kehittää liiketoimintamme raportoinnin avoimuutta ja vertailtavuutta aktiivisesti. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito osallistui kansainvälisesti tunnettuun kiinteistöalan vastuullisuusraportointiin GRESB:iin ensimmäistä kertaa vuonna 2018. GRESB-vastuullisuusraportoinnin avulla voimme kehittää vastuullisuustyötämme alan kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Kehitämme hallinnoitavamme kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä jatkuvasti. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on sitoutunut kiinteistöalan toimijoiden energiatehokkuussopimuksien mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sopimuskaudelle 2017-2025. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on osallistunut kiinteistö- ja rakennusalan energiatehokkuuden kehittämiseen heti ensimmäisestä KRESS-sopimuskaudesta 1999 alkaen.


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää