Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

”Osta ja unohda” – lue ekonomistin vinkit, kuinka sijoittaja voi rentoutua

24.8.2023 - Talous

Epävarmuus ja kurssien heilunta kuuluvat sijoitusmarkkinoille. Miten sijoittaja voi hakea mielenrauhaa pitkäjänteiseen säästämiseen? LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro antaa neljä vinkkiä hajauttamiseen.

Ei tuottoa ilman riskiä.

Jos säilyttää varansa visusti pankkitilillään, inflaatio syö rahojen reaaliarvon pitkällä aikavälillä. Jos taas sijoittaa rahat, ne kasvavat pikkuhiljaa korkoa korolle.

– Sijoittamisessa on vain hyväksyttävä, että kurssit heiluvat päivittäin. Hyvä ohjenuora pitkän sijoitushorisontin säästämiseen on Osta ja unohda -strategia, sanoo LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro.

Hän viittaa Osta ja pidä -sijoitusstrategiaan, jonka mukaan sijoittaja hankkii osakkeita ja pitää ne itsellään suhteellisen pitkään. Silloin osakekurssien suuntaa ei kannata tuijotella päivittäin – varsinkaan markkinamyrskyjen aikaan. Mielenrauha säilyy helpommin, jos hetkeksi unohtaa sijoitustensa tuoton seurannan.

Epävarmassa markkinatilanteessa pelkokertoimet ovat nousseet. Ensin oli korona, sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, inflaatio ja korkojen nousu.

– Riski on aina läsnä markkinoilla. Ja mitä enemmän sijoituksissa on riskiä, sitä enemmän niiden kurssi voi laskea. Toisaalta, mitä suurempi riski, sitä suuremmat tuottomahdollisuudet ovat pitkällä aikavälillä, Nummiaro jatkaa.

Hän kehottaa katsomaan markkinoiden historiaan ja muistuttaa, että kriiseistä on aina lopulta toivuttu.

Kurssien vuoristorata hirvittää? Pitkäjänteinen hajautus auttaa

Mitä tavallisen sijoittajan siis kannattaa tehdä nykyisessä markkinatilanteessa?

Nummiaro vastaa, että kaikki riippuu siitä, millainen riskitaso sopii omaan sijoitushorisonttiin ja mielenlaatuun. Joka tapauksessa paras keino riskien hallintaan on hänen mukaansa edelleen hajauttaminen.

Hyvin tehty sijoitussuunnitelma, joka sisältää tehokkaan hajautuksen eri omaisuuslajeihin, auttaa. Se kantaa markkinoilla, joilla tarvitaan enemmän kärsivällisyyttä kuin nopeita liikkeitä.

– Pitkäjänteisen hajauttamisen ansiosta voi hengähtää – ja jopa rentoutua – kurssien vuoristoradassa.

Lue Nummiaron neljä vinkkiä hajauttamiseen.

1. Rahastoissa hajautus on taattu

Hajauttamisen tarpeellisuutta perustellaan yleensä seuraavasti: Kenelläkään ei ole kristallipalloa – parasta sijoituskohdetta ei voi tietää etukäteen. Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Onnistunut hajautus on sijoittajan ilmainen lounas.

Hajauttamisen hyöty on siinä, että jos jonkun sijoituksen arvo laskee, niin ei käy kaikille. Yhden sijoituksen tuotto voi kattaa toisen tappion. Hajauttamalla voi siis pienentää sijoitustensa riskiä, minkä vuoksi se kannattaa aloittaa heti.

Esimerkiksi rahastoissa hajautus on taattu. Jo yhdessä rahastossa sijoituskohteita voi olla kymmeniä, indeksirahastoissa vielä enemmän. Rahastoihin sijoittamalla ei myöskään tarvitse itse tehdä kaikkia valintoja.

Muiden joukossa LähiTapiolan yhdistelmärahastoissa on jo valmiiksi määritellyt riskitasot: ne voivat olla joko osake- tai korkopainotteisia.

2. Vähäriskiset korkosijoitukset salkun tasapainottajiksi

Korkeariskisiä osakkeita tasapainottavat erityisen hyvin vähäriskiset korkosijoitukset, joiden hajautusvoima on jälleen noussut korkojen nousun myötä.

– Korkojen noston vaikutus näkyy viiveellä, sanotaan kahden vuoden sisällä. Sen seurauksena joko voidaan ajautua jonkinasteiseen taantumaan tai voi tapahtua jokin finanssionnettomuus, kuten maaliskuussa Yhdysvaltain pankkikriisi. Se kuitenkin koteloitui, Nummiaro kertaa.

Euroalueen taloutta ennakoiva ostopäällikköindeksi puolestaan on tullut alaspäin.

– Todennäköisesti Eurooppa on loppuvuonna lievässä taantumassa, niin kuin Suomi oli jo viime vuoden lopulla.

Nummiaro arvioi, että keskuspankkien koronnostot ovatkin pian päättymässä. Jos Euroopassa ajaudutaan taantumaan, yritysten tulokset ja sitä kautta osakekurssit laskevat. Silloin keskuspankit keventävät rahapolitiikkaansa eli laskevat korkoja.

– Kun korkoja lasketaan, riskittömät korkosijoitukset tulevat pärjäämään hyvin. Korkosijoitusten tuottomahdollisuudet voivat pienentää koko sijoitussalkun tappioita.

Tästä syystä salkussa kannattaa olla sijoituskohteita, jotka pärjäävät hyvin, kun korkean volatiliteetin osakkeet voivat huonosti.

3. Sijoituksia eri aikoina, eri maihin ja eri toimialoihin

Kaikkia sijoituksia ei kannata tehdä ajallisesti samana hetkenä.

– Ajallinen hajautus on erinomaista riskienhallintaa. Se onnistuu helposti esimerkiksi säännöllisellä kuukausisäästämisellä, koska silloin ostohetket hajautuvat eri ajankohdille. Parhaimmillaan osto voi osua myös alennusmyynteihin, Nummiaro sanoo.

Lisäksi kannattaa hajauttaa maantieteellisesti, toimialoittain ja teemallisesti. Ei kannata ostaa kaikkia osakkeitaan vain yhdeltä itselle tutulta toimialalta. Jos toimialalla alkaa mennä huonosti, kaikki sijoitukset laskevat samaan aikaan.

Esimerkiksi tekoälytrendi on nostanut monia yhdysvaltalaisia yhtiöitä, mutta silti kaikkea varallisuutta ei kannata sijoittaa pelkästään niihin. Samaan aikaan esimerkiksi Suomessa asuntojen hinnat ovat laskeneet, mikä voi tarjota hyvän sauman asuntosijoittamiseen.

Maailman osakemarkkinat liikkuvat löyhästi käsi kädessä, mutta aluekohtaisia eroja on olemassa. Esimerkiksi Kiinan kiinteistömarkkinoilla on pitkään muhinut asuntopommi ylivelkaisten kiinteistöyhtiöiden velanoton vuoksi.

– Kiinan osakemarkkinoilta ei tänä vuonna olekaan herunut tuottoa, mutta hajautukset Kreikan ja Argentiinan markkinoille puolestaan ovat tuottaneet lähes 40 prosenttia, Nummiaro vertaa.

Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilla puolestaan uskotaan tällä hetkellä Soft landing -skenaarioon, jonka mukaan inflaatio onnistutaan taltuttamaan ilman taantumaa.

4. Kun sijoitushorisontti on pitkä, on varaa odottaa laskun jälkeen nousua

Kun hajauttaa, sijoituksiin voi poimia myös korkeariskisiä rahastoja tai osakkeita, joiden tuotto voi olla parempi. Nummiaro muistuttaa, että hajautus on tutkitusti tehokas tapa vähentää tuottoon liittyvää riskiä – ilman, että tuotto-odotus laskee.

– Hajautus mahdollistaa suuremman riskinoton ja sitä kautta paremman tuoton, Nummiaro sanoo.

Esimerkiksi LähiTapiolan laajasti hajautetut salkut sisältävät eri omaisuuslajeja, jolloin on epätodennäköistä, että kaikki sijoituskohteet tekisivät tappiota samaan aikaan. Tällöin arvonkehitys on mahdollisimman tasaista, eli sijoittamiseen aina kuuluvat ajoittaiset laskut pysyvät aisoissa.

Kun sijoitushorisontti on pitkä, mahdollisten laskujen jälkeen on myös varaa odottaa nousua.

Hajauttamalla sijoittaja siis pääsee hyvin todennäköisesti nauttimaan pitkän aikavälin markkinatuotosta.

Tutustu tästä sijoittamiseen LähiTapiolassa.

Artikkeli on julkaistu myös kaupallisena sisältönä HS Visiossa.

Tässä esitettyjä tietoja ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä tietoja ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää