Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia mielenterveyden häiriöiden vaikutuksista vakuuttamiseen

27.5.2022 - Terveys

Vakuutusten avulla meistä jokainen voi varautua taloudellisesti elämässä vastaan tuleviin yllätyksiin. Terveysasioissa yhteiskunta vastaa monista riskeistä ja tarjoaa kattavan, kaikille kuuluvan julkisen terveydenhuollon. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla voidaan täydentää yhteiskunnan turvaverkkoa.

Vakuuttamisessa iso joukko vakuutuksenottajia jakaa yhdessä riskit ja siirtää ne vakuutusyhtiön kannettavaksi. Vakuutusyhtiö määrittää vakuutusehdoissaan mahdollisimman selkeästi vahingot, jotka vakuutus korvaa vahinkotilanteessa ja samalla myös ne vahingot, joita vakuutus ei korvaa.

Vakuutukset korvaavat yllättäviä ja äkillisiä vahinkoja, kuten tulipaloja, tapaturmia tai sairastumisia. Vakuutusyhtiö maksaa korvaukset vakuutuksenottajille vakuutusmaksuilla kerätyillä yhteisillä varoilla.

Vakavaraisuudestaan huolehtimalla, selkeillä vakuutusehdoilla ja asiakkaisiin liittyvällä riskien valinnalla vakuutusyhtiö huolehtii, että se voi kaikissa tilanteissa maksaa asiakkaille ehtojen mukaiset korvaukset.

a. Mielenterveyden häiriöt ovat kasvussa Suomessa. Mielenterveyteen liittyen asiakkaita mietityttää erityisesti se, miten vakuutusta haettaessa tieto mielenterveyden häiriöistä vaikuttaa terveyteen ja esimerkiksi lasten vakuutuksiin liittyvien vakuutusten myöntämiseen.

b. Tutustu tästä LähiTapiolan asiakaslupauksiin mielenterveyden häiriöihin ja vakuuttamiseen liittyen.


a. Terveyteen liittyvissä vakuutuksissa vakuutettavan henkilön terveydentila kartoitetaan terveysselvityksellä. Terveysselvityksessä kysytään monipuolisesti terveydentilaan liittyviä tietoja aiemmista sairauksista – myös mielenterveyden häiriöistä.

b. Terveysselvityksellä kerättävillä tiedoilla määritellään missä laajuudessa haettava vakuutus voidaan myöntää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jo todetut sairaudet rajataan pois vakuutuksen turvan piiristä.

c. LähiTapiolan terveysselvityksissä kysytään mielenterveyden häiriöistä yleisellä tasolla. Asiakkaan kertoessa mielenterveyteen liittyvistä häiriöistä, häneltä pyydetään lisätietoja. Lisätietopyynnöllä pyritään selvittämään yksilöllisesti mm. oireiden vakavuus, toistuvuus ja mahdollinen hoitonäkymä. LähiTapiolassa jokainen vakuutushakemus käsitellään yksilöllisenä kokonaisuutena vastuunvalintapolitiikkamme mukaisesti.

d. Lisätietopyyntö on normaali osa terveysselvitystä ja niitä tehdään kaikista sairauksista. Se ei tarkoita, että vakuutushakemus oltaisiin hylkäämässä.a. Lähtökohtana on, että vakuutukset myönnetään aina, kun mahdollista. Henkilön terveydentilaa tarkastellaan aina kokonaisuutena ja yksilöllisesti, eivätkä mielenterveysongelmat automaattisesti estä terveyteen liittyvän vakuutuksen saamista.


a. Viestimme on, että aina kannattaa hakeutua hoitoon tarpeen mukaan. Vakuutusyhtiön näkökulmasta hoidossa oleva tai hoidettu mielenterveysongelma on pienempi riski kuin hoitamaton sairaus. Hoitamaton sairaus tai epäselvät oireet, joita ei ole vielä tutkittu, taas voivat olla este vakuutuksen myöntämiselle. Terapiassa käyminen ei itsessään ole syy vakuutuksen myöntämättä jättämiselle.

b. Määrällisesti yleisimmät mielenterveyden häiriöt liittyvät elämäntilanteisiin ja mielenterveyden hetkelliseen kuormittumiseen esimerkiksi työelämässä. Suurin osa mielenterveyden häiriöistä ei ole este vakuutusten myöntämiselle, vaan moni vakuutus voidaan usein myöntää rajoitusehdoin, sen sijaan että hakija jäisi kokonaan ilman vakuutusturvaa.


a. Vakuutuksen saamiseen voivat vaikuttaa todetut sairaudet ja hoitoa vaatineet oireet. Siten myös tieto sairauden hoitamiseksi käynnissä olevasta terapiasta voi vaikuttaa terveyteen liittyvän vakuutuksen saamiseen tai vakuutusturvan kattavuuteen. Terapian syy on siis merkityksellinen vakuutuksen saamisen kannalta, ei itsessään terapiassa käynti. Ohimenneillä, satunnaisista tai yllättävistä elämäntilanteista johtuvilla oirejaksoilla (esim. surureaktio, kriisireaktio) ei ole yleensä merkitystä vakuutuksen saamiseen.

a. Hoitamattomat vakavat mielenterveyden häiriöt tai esimerkiksi juuri alkaneet oireet (jolloin ei ole vielä tietoa hoitonäkymistä) voivat muodostaa esteen terveyteen liittyvän vakuutuksen myöntämiselle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vakuutusta voisi hakea myöhemmin uudelleen. Jos vakuutusta voi hakea myöhemmin uudelleen, kerromme koska se on mahdollista.

a. LähiTapiolassa jokainen vakuutushakemus käsitellään yksilöllisenä kokonaisuutena vastuunvalintapolitiikkamme mukaisesti. Vastuunvalintaohjeistuksessa määritellään, millä ehdoilla vakuutusyhtiö vakuuttaa esimerkiksi terveyteen liittyviä riskejä.

b. Vastuunvalintaohjeistukset pohjautuvat lääketieteelliseen näyttöön sekä vakuutusmatemaattiseen ja tilastoihin perustuvaan tietoon eri sairauksien ja vammojen merkityksestä vakuutusyhtiön riskin arvioinnissa. Vastuunvalintaohjeistusten tarkat yhtiökohtaiset määrittelyt ovat liikesalaisuuksia ja niissä olevien erojen vuoksi myös eri yhtiöiden väleillä on eroja vakuutusten sisällöissä.

c. Mielenterveyden häiriöiden, kuten muidenkin sairauksien kohdalla arvioidaan terveysselvityksessä saatujen tietojen perusteella vakuutetun oireita, oireiden toistuvuutta ja hoitotilannetta. Määrällisesti yleisimmät mielenterveyden häiriöt liittyvät elämäntilanteisiin ja mielenterveyden hetkelliseen kuormittumiseen esimerkiksi työelämässä. Suurin osa mielenterveyden häiriöistä ei ole este vakuutusten myöntämiselle, vaan vakuutus voidaan usein myöntää rajoitusehdoin.

d. Yksilöllisen käsittelyn ja lisätietopyyntöjen ansiosta useammille voidaan myöntää vakuutus sen sijaan, että vakuutushakemus evättäisiin.


a. Sairauskuluvakuutukset korvaavat kunkin vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan eri sairauksien hoitoa. Terveyteen liittyvissä vakuutuksissa aiempi sairaushistoria vaikuttaa vakuutuksen ehtoihin ja vakuutusta hakiessa tiedossa olleet sairaudet rajataan pois korvausten piiristä.

b. Tyypillisesti LähiTapiolan terveyteen liittyvissä vakuutuksissa mielenterveyden häiriöiden hoitokertojen määrää on rajoitettu tai terapiakäyntejä ei korvata. Tällä hetkellä tarjoamamme sairauskuluvakuutus kattaa ilman erillistä lisämaksua viisi psykoterapiakertaa. Sairauskuluvakuutusten korvauspiiriä on jouduttu rajaamaan erityisesti paljon kustannuksia aiheuttavien hoitojen osalta, jotta hinnat voidaan pitää kohtuullisina kaikille asiakkailla.

c. Omien selvitystemme mukaan monet asiakkaat ovat kiinnostuneita laajemmin myös esimerkiksi terapiakäyntejä korvaavista vakuutuksista, mutta vain harvat olisivat valmiita ottamaan niitä niiden korkeamman hinnan vuoksi.


a. Tutustu saamaasi päätökseen ja perusteluihin. Jos sinulla on perusteluista kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

b.Esimerkiksi juuri alkaneet mielenterveyden oireet, jolloin ei ole vielä tietoa hoitonäkymistä, voivat muodostaa esteen terveyteen liittyvän vakuutuksen myöntämiselle. Vakuutusta voi hakea myöhemmin uudelleen. Jos vakuutusta voi hakea myöhemmin uudelleen, kerromme koska se on mahdollista.

c. Jos kokee tulleensa väärin kohdelluksi, kannattaa asiassa olla yhteydessä LähiTapiolaan tai vaihtoehtoisesti vakuutus- ja rahoitusneuvonnan palveluja tarjoavaan Fineen.