Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Länsi-Lapin tulvatilanne hipoo historiallisia rajoja – kymmeniä kiinteistöjä tulva-alueella

22.5.2023 - Lappi - Turvallisuus

Länsi-Lapin ensin rauhalliselta vaikuttanut tulvatilanne muuttui nopeasti vajaa viikko sitten. Veden nousu Tornio-Muonionjoella on ollut nopeaa viime päivät ja kiinteistöjä on tulva-alueella kymmeniä aina Kolarista Tornioon saakka. Pellossa vesi on kääntynyt laskuun, Torniossa tulvahuipun arvellaan olevan tänään maanantaina. Kokosimme neuvot tulvavahinkojen torjumisesta ja toiminnasta tulvatilanteessa.

Länsi-Lapin tulvatilanteessa viikonvaihteessa tapahtuneet nopeat muutokset ovat olleet ankara muistutus kevättulviin varautumisesta - se kannattaa joka kevät, on tulvaennuste millainen tahansa. Nopeat ja huonosti ennakoitavat sääolosuhteet, esimerkiksi rankat saderintamat, voivat vaikuttaa radikaalisti tulvatilanteen kehittymiseen kääntäen tilanteen täysin päälaelleen. LähiTapiolasta neuvotaan tarkistamaan oman kiinteistön tulvariski Tulvakeskuksen karttapalvelusta. Sen lisäksi kannattaa seurata ajantasaista viranomaistiedotusta tulvavesistä.

Vahinkoja on tärkeää ehkäistä kaikin keinoin, omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Luovuttaa ei kannata siinäkään tapauksessa, vaikka vesi olisi jo päässyt kiinteistöön, myös lisävahinkoja kannattaa torjua parhaansa mukaan, mikäli se on mahdollista. Omaisuuden tuhoutuminen osittain tai jopa kokonaan on valitettava takaisku lompakolle etenkin, jos vahingot olisi olleet ehkäistävissä.

-Kotivakuutusten ehtojen mukaan vain poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin, LähiTapiola Lapin korvausjohtaja Janne Koskela kertoo.

-Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. Siksi tulvavahinkojen korvattavuus selviää aina vasta viiveellä, Koskela lisää.

Pienilläkin teoilla on merkitystä

Tulviin varautumisessa korostuvat toimenpiteet, joilla suojataan omaisuutta ja vähennetään tulvavesien aiheuttamia vahinkoja.

-Jo niinkin pienillä teoilla voi suojata omaisuuttaan, kuin säilyttää aina kellarivarastoissa tavarat lattiatasojen sijasta hyllyillä tai vastaavilla tasoilla. Kaikki arvokas omaisuus ja haitalliset aineet tulee siirtää kokonaan pois kellareista, Koskela vinkkaa.

-Kellarin tulvimisen varalta, kannattaa varmistaa myös viemärin takaiskuventtiilin kunto ja varata sen lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino, Koskela jatkaa.

Jos tiedossa on tavanomaista isompi kevättulva, tontista riippuen rakennusta voi pyrkiä suojaamaan pengertämällä tai hiekkasäkein ja avata pintavesien kulkureitit pois tontilta. Vahvalla rakennusmuovilla voidaan suojata rakennuksia tukemalla se paikoilleen hiekan avulla.

-Oman tontin salaojien ja rumpuaukkojen tukkimisen mahdollisuudet kannattaa selvittää ennakoivasti. Tarpeen tullen voidaan estää tulvaveden pääseminen rumpuaukkojen, esimerkiksi tienpenkereen ali tontille, Koskela kertoo.

Tulvat voivat vahingoittaa myös autoja

Pysäköitynä olleille ajoneuvoille veden pinnan kohoamisesta aiheutuneita vahinkoja korvataan kaskovakuutuksen luonnonilmiövakuutuksesta ja osittain myös kolarointivakuutuksesta. Veden vuoksi liikennekelvottomaksi muuttuneiden ajoneuvojen siirrättäminen lähimmälle korjaamolle korvataan autopalveluvakuutuksista.

Tulva- ja sulamisvedestä tielle kertyneet vesilammikot voivat yllättää kuljettajan syvyydellään. Veteen ajosta aiheutunut tekninen vika ei pääsääntöisesti ole vakuutuksesta korvattavaa.

-Vesilammikoihin ajaminen voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion, kun moottori imee imuilman sijasta vettä. Myös auton sähkölaitteet voivat vaurioitua, LähiTapiola Lapin vahinkotarkastaja Petri Halttu muistuttaa.

Auton vaurioitumisen uhan lisäksi tulvan valtaamilla tieosuuksilla ajaminen on jo riski itsessään, koska auto voi ajautua ojaan, jos kuljettaja ei näe veden läpi missä tie kulkee.

Toimi näin tulvatilanteessa:

  • Jos rakennuksiin nousee vesi, tärkeintä on estää lisävahinkojen syntyminen. Katkaise pääkatkaisimesta sähköt ja pyri rajaamaan mahdollisuuksien mukaan veden leviäminen. Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit. Seuraa viranomaisten ohjeita.
  • Vesi- ja vuotovahinkojen korjaaminen on aloitettava mahdollisimman pian vahingon havaitsemisesta. Näin voidaan estää ja rajoittaa lisävahinkoja sekä pelastaa vahingoittumatonta omaisuutta. Vaurioitunut omaisuus kannattaa kuvata ennen korjaustöiden aloittamista.
  • Vahinkojen minimointiin ja lisävahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat omaisuuden omistajan ja haltijan vastuulla. Taloyhtiössä ilmoita vahingosta heti isännöitsijälle ja huoltoliikkeelle.
  • Vältä autoilua veden valtaamilla alueilla. Pääsääntönä vakuutuskorvauksissa on, että ajoneuvon veteen ajamisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kaskovakuutuksista.

Ilmoita vakuutusyhtiölle:

  • Kaikkien asiakkaiden kannattaa tarvittaessa tehdä vahinkoilmoitus tulvan aiheuttamista omaisuusvahingoista. Vahingoittunut omaisuus kannattaa kuvata. Älä hävitä vahingoittunutta omaisuutta ilman vakuutusyhtiön lupaa.
  • Kun veden pinta on kääntynyt laskuun, tilaamme kosteuskartoituksen. Kartoituksen perusteella saadaan tieto, miten jatkotoimenpiteiden osalta edetään.
  • Kotivakuutusten ehtojen mukaan vain poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. Siksi tulvavahinkojen korvattavuus selviää aina vasta viiveellä.
  • Ilmoita vahingosta verkkopalvelussa tai puhelimitse 016 554 3600.

Lisätietoja:

Janne Koskela, korvausjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 563 5051, janne.koskela@lahitapiola.fi

Petri Halttu, vahinkotarkastaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 743 4176, petri.halttu@lahitapiola.fi