Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 15.4.2024

Riski kiinteän polttoaineen lämpökeskuspalolle on suurin keväisin – omalla toiminnalla voi vaikuttaa vahinkoriskiin

Kiinteän polttoaineen lämpökeskusten tulipaloja on tutkimuksen mukaan eniten Etelä-Pohjanmaalla. Nämä lämmitysjärjestelmät ovat yleisiä erityisesti maatiloilla. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksiin liittyviä rakennuspaloja syttyy eniten huhti- ja toukokuussa. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa koostivat yhdessä turvallisuusoppaan lämpökeskuspalojen ennalta ehkäisemiseksi.

Pelastuspäällikkö Jani Välimaa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta on tutkinut opinnäytetyössään kiinteän polttoaineen lämpökeskuksiin liittyviä tulipaloja vuosina 2017–2021. Tutkimuksen mukaan kiinteän polttoaineen lämpökeskuksiin liittyviä rakennuspaloja syttyy eniten huhti- ja toukokuussa. Myös rakennuspalovaarojen määrähuippu osuu kevätkuukausille.

– Tämän voidaan arvioida johtuvan keväällä tapahtuvasta äkillisestä kelien lämpenemisestä sekä lämpötilan suuresta vuorokausikohtaisesta vaihtelusta yön ja päivän välillä, ja näistä seuraavasta lämmöntarpeen laskemisesta. Lämmöntarpeen äkillinen lasku kelien lämmetessä pakkaskauden jälkeen voi johtaa kiinteän polttoaineen lämmitysjärjestelmässä takapaloon, mikäli takapalon estämiseen liittyvät turvajärjestelmät eivät ole kunnossa, kertoo Välimaa.

– Määrällisesti eniten kiinteän polttoaineen lämpökeskusiin liittyviä hälytyksiä Suomessa oli tutkimusjaksolla Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella, yhteensä 127. Tästä ei saa kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, että järjestelmät olisivat Etelä-Pohjanmaalla erityisen huonosti rakennettuja, hoidettuja tai ylläpidettyjä. Huomattavan suurta eroa muihin pelastuslaitoksiin selittävät osaltaan maatilojen suuri määrä, mutta myös stokeriteollisuuden sijoittuminen Etelä-Pohjanmaalle. Etelä-Pohjanmaa on alan kotimarkkina-alue, kertoo Välimaa.

Miten ennaltaehkäistä tulipalo? Uudesta oppaasta neuvoja kiinteän polttoaineen lämpökeskusten käyttöön ja huoltoon

Rakennuspalojen yhteydessä pelastustoiminnan johtaja joutuu täyttämään rakennusselosteelle omat huomionsa paloturvallisuuden parantamiseksi. Tutkimusjoukossa oli 251 rakennuspaloa, joista peräti 204:ään (81 %) oli kirjattu havainto juuri kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuuden parantamiseksi, kertoo Välimaa.

– Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan ovat nyt yhteistyössä toteuttaneet kiinteän polttoaineen lämpökeskuksille turvallisuusoppaan, jossa annetaan ihan käytännön tasolla neuvoja siitä, miten toimimalla paloriski pienenee, kertoo Välimaa.

Turvallisuusopas kiinteän polttoaineen lämpökeskuksille valmistui 10.4.2024. Opasta on saatavilla jo nyt sähköisenä ja sitä tullaan myös painattamaan vihkosina. Painettuja oppaita tulee lähiaikoina saataville LähiTapiolan Etelä-Pohjanmaan toimipisteisiin ja tapahtumiin, sekä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle, kertoo LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen.

Linkki sähköiseen oppaaseen (PDF)

Tulipalojen ennaltaehkäisyyn on syytä panostaa jatkuvasti

Maatilojen palovahinkojen yleisimmät syyt löytyvät sähkölaitteista, työkoneista ja lämpökeskuksista. Haastavat olosuhteet, kuten kosteus, pöly, syövyttävät kaasut tai mekaaninen kuluminen aiheuttavat sähkölaitteille häiriöitä. Lämpökeskukset ovat paikka, joista jopa kolmannes palovahingoista saa alkunsa, kertoo LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan kehitysjohtaja Pekka Puotinen.

– LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on korvannut vuosien 2017–2023 aikana lähes 300 maatilapalovahinkoa. Suurvahingoilta on viime vuosina pääosin vältytty. Nopea ja onnistunut alkusammutus maatilayrittäjän toimesta, sekä palokunnan nopea saapuminen paikalle ovat monessa tapauksessa rajoittaneet vahingon määrää, kertoo Puotinen.

­– Kiinteää polttoainetta käyttävien lämpökeskusten turvallisuudessa on tapahtunut parannusta, mutta edelleen silti lämpökeskukset palavat, Puotinen harmittelee.

– Olemme lämpökeskuspalojen ennaltaehkäisyn osalta tehneet jo pidempään hyvää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. He ovat muun muassa käyneet kouluttamassa meidän maatilaerikoistuneita myyntipäälliköitämme tunnistamaan riskejä maatiloilla. Uusin yhteistyön tulos on tämä kiinteän polttoaineen lämpökeskusten paloturvallisuus -opas, toteaa LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan maatilatiimin esihenkilö Sini Ritamäki.

– Olemme panostaneet merkittävästi maatilojen paloturvallisuutta lisääviin asiakasetuihin ja koulutuksiin. Tulemme kevään aikana myös lisäämään yhden henkilöresurssin nimenomaan maatilojen riskienhallinnan tueksi. Olemme esimerkiksi tarjonneet asiakkaillemme palokatkomerkkejä, turvasytyttimiä, mekaanisia päävirtakytkimiä, sekä järjestäneet tulityökorttikoulutuksia. Yksi merkittävä paloturvallisuutta edistävä etu asiakkaillemme on maksuttomat sammutintarkastukset, jotka ovat käynnissä juuri nyt Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Ritamäki.