Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi16.5.2024

Nyt on viimeiset hetket varautua tulevaan tulvahuippuun

Lapin kevättulvan huippua, jonka ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi, odotellaan ensi viikolle. Kokosimme neuvot tulvavahinkoihin varautumisesta ja toiminnasta tulvatilanteessa.

Vesi.fi tulvatilannekatsauksen tietojen mukaan Lapin tulvahuippua odotellaan saapuvaksi lähipäivien ja ehkä jo viikonlopun aikana. Ivalojoelle ja Ounasjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvaa ja Ounasjoella Kittilässä vesi voi nousta viemäreihin ja ylittää tulvavahinkorajan. Tornionjoen vedenpinta on nousussa ja ennusteen mukaan Ylitornion Poikkilahdentie tulee jäämään veden alle viikonlopun aikana.

Viimevuotinen suurtulva on tietojen mukaan myös mahdollinen, mikäli ennustettua sään viilenemistä ensi viikon alussa ei tulekaan ja lisäksi tulee vesisateita.

LähiTapiolasta neuvotaan tarkistamaan oman kiinteistön tulvariski Tulvakeskuksen karttapalvelusta. Sen lisäksi kannattaa seurata ajantasaista viranomaistiedotusta tulvavesistä.

- Vahinkoja on tärkeää ehkäistä kaikin keinoin ja omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Omaisuuden tuhoutuminen osittain tai jopa kokonaan on valitettava takaisku lompakolle etenkin, jos vahingot olisi olleet ehkäistävissä, LähiTapiola Lapin korvausjohtaja Janne Koskela kertoo.

Pienilläkin teoilla on merkitystä

Tulviin varautumisessa korostuvat toimenpiteet, joilla suojataan omaisuutta ja vähennetään tulvavesien aiheuttamia vahinkoja.

- Jo niinkin pienillä teoilla voi suojata omaisuuttaan, kuin säilyttää aina kellarivarastoissa tavarat lattiatasojen sijasta hyllyillä tai vastaavilla tasoilla. Kaikki arvokas omaisuus ja haitalliset aineet tulee siirtää kokonaan pois kellareista, Koskela vinkkaa.

- Kellarin tulvimisen varalta kannattaa varmistaa myös viemärin takaiskuventtiilin kunto ja varata sen lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino, Koskela jatkaa.

Jos tiedossa on tavanomaista isompi kevättulva, tontin muodoista riippuen rakennusta voi pyrkiä suojaamaan pengertämällä tai hiekkasäkein ja avata pintavesien kulkureitit pois tontilta. Vahvalla rakennusmuovilla voidaan suojata rakennuksia tukemalla se paikoilleen hiekan avulla.

- Oman tontin salaojien ja rumpuaukkojen tukkimisen mahdollisuudet kannattaa myös selvittää ennakoivasti. Tarpeen tullen voidaan estää tulvaveden pääseminen rumpuaukkojen, esimerkiksi tienpenkereen ali tontille, Koskela kertoo.

Ennaltaehkäise vahinkoja näin:

 • Tarkkaile ajantasaista viranomaistiedottamista tulvatilanteesta.

 • Siirrä kellarivarastoissa säilytettävä tavara pois lattioilta hyllyille, vähintään 10 cm korkeuteen.

 • Tee etukäteen suunnitelma, miten voisit suojata kiinteistöjä mahdolliselta tulvavedeltä pengertämällä, hiekkasäkein ja muovittamalla.

 • Selvitä ennakoivasti oman tontin salaojien ja rumpuaukkojen tukkimisen mahdollisuudet.

 • Siirrä auto turvaan tulvan alta.

 • Vältä autoilua veden valtaamilla alueilla.

Jos tulvavesi pääsee rakennuksiin:

 • Jos rakennuksiin nousee vesi, tärkeintä on estää lisävahinkojen syntyminen. Katkaise pääkatkaisimesta sähköt ja pyri rajaamaan mahdollisuuksien mukaan veden leviäminen. Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit. Seuraa viranomaisten ohjeita.

 • Vesi- ja vuotovahinkojen korjaaminen on aloitettava mahdollisimman pian vahingon havaitsemisesta. Näin voidaan estää ja rajoittaa lisävahinkoja sekä pelastaa vahingoittumatonta omaisuutta. Vaurioitunut omaisuus kannattaa kuvata ennen korjaustöiden aloittamista.

 • Vahinkojen minimointiin ja lisävahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat omaisuuden omistajan ja haltijan vastuulla. Taloyhtiössä ilmoita vahingosta heti isännöitsijälle ja huoltoliikkeelle.

Ilmoita vakuutusyhtiölle:

 • Kaikkien asiakkaiden kannattaa tarvittaessa tehdä vahinkoilmoitus tulvan aiheuttamista omaisuusvahingoista. Vahingoittunut omaisuus kannattaa kuvata. Älä hävitä vahingoittunutta omaisuutta ilman vakuutusyhtiön lupaa.

 • Kun veden pinta on kääntynyt laskuun, tilaamme kosteutuskartoituksen. Kartoituksen perusteella saadaan tieto, miten jatkotoimenpiteiden osalta edetään.

 • Kotivakuutusten ehtojen mukaan vain poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. Siksi tulvavahinkojen korvattavuus selviää aina vasta viiveellä.

 • Ilmoita vahingosta verkkopalvelussa tai puhelimitse 016 554 3600.

Lisätietoja:

Janne Koskela, korvausjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 563 5051, janne.koskela@lahitapiola.fi