Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi21.3.2024

Lappilainen arvostaa etätyön mahdollisuutta - Se myös nähdään tärkeänä tekijänä oman kotiseudun elinvoimaisuuden kannalta

Digitalisaation mahdollistama ja korona-ajan vauhdittama etätyöskentely on yleistynyt huimasti luoden uusia mahdollisuuksia muun muassa asuinpaikan valinnan suhteen. Valtaosa lappilaisista LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista näkee, että etätyöllä on merkittävä rooli oman kotiseudun elinvoimaisuuden kannalta.

Työtehtävät ovat viimevuosien aikana roolin mukaan irtautuneet paikkasidonnaisesta tekemisestä, etenkin asiantuntijatyöstä puhuttaessa. Etätyön yleistymisen myötä yhä useampi lappilainenkin tekee työtä kotoa käsin työnantajansa lukuun.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyyn* vastanneista lappilaisista 81 % pitää etätyön mahdollisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä, kun katsotaan asiaa oman kotiseudun elinvoimaisuuden kannalta. Luku on 7 %-yksikköä suurempi verrattaessa muuhun Suomeen.

LähiTapiola Lapin toimitusjohtajaa Kari Salmelaa tulos ei oikeastaan yllätä.

- Lapissa on hyvä tehdä töitä, mutta etäisyydet ovat suuret ja monella työmatka on pitkä. Maakunnan elinvoiman kannalta etätyön yleistyminen voi olla hyödyksi, koska se mahdollistaa asumisen ja elannon hankkimisen Lapissa, vaikka työnantaja olisikin muualla. Tällöin käytämme oman alueemme palveluita, maksamme veromme tänne ja osallistumme monin tavoin paikalliseen elämään.

Myös LähiTapiola Lapissa on käytössä hybridityöskentelyn malli, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä voi sopia esihenkilönsä kanssa etätyön tekemisestä.

- Itse työskentelen paljon etänä ja koen, että se tuo joustavuutta arkeen ja näin ollen vaikuttaa myös työhyvinvointiin positiivisesti. Päivittäisten työmatkojen jäädessä pois säästyy myös aikaa, polttoainetta ja luontoakin, LähiTapiola Lapin markkinointiasiantuntija Mirva Smeds summaa.

Ei vain me lappilaiset

Koululaisten talvilomaviikot ovat tämän kevään osalta takanapäin ja Etelä-Suomesta saapuneet lomailijat ovat palanneet perheineen takaisin arjen pariin. Kaikki eivät ole kuitenkaan lähteneet sillä osa vierailijoista on tullut Lappiin pidemmäksikin aikaa kuin vain viikon lomalle.

Sen lisäksi, että etätyö mahdollistaa vapaamman valinnan asuinpaikan suhteen, se mahdollistaa myös pidempiaikaisen oleskelun tai asumisen muualla kuin juuri sillä paikkakunnalla, missä oma työpaikka konkreettisesti sijaitsee. Myös useat Lapin koulut ottavat vastaan ”sesonkikoululaisia” muista kunnista ja mahdollistavat opintosuunnitelman mukaisen koulunkäynnin myös Lapissa oleskelun ajan.

- Lapista löytyy suuri loma-asuntokanta, joka osaltaan mahdollistaa etätyöskentelyn muualle Suomeen, kunhan puitteet ja tekniset valmiudet ovat kunnossa, Salmela lisää.

Lapissa matkailuala on iso ja merkittävä työllistäjä. Tämä näkyy niin ikään alueen elinkeinoelämässä ja kotiseudun elinvoimaisuudessa. Ja mitä pidempään matkailija aikaansa alueella viettää, sen suurempi vaikutus sillä luonnollisesti on.

- Talvikausille painottuvan matkailualan myötä meillä on myös paljon sesonkityöläisiä. Voisiko etätyö auttaa työvoimapulassa, jos saisimme sesonkityöläisiä jäämään Lappiin myös sesongin ulkopuolella tekemään muuta työtä etänä, Salmela pohtii.

*Arjen Katsaus kyselyyn vastasi 11.1. – 13.2.2024 välisenä aikana yhteensä 5470 henkilöä Suomessa (pl. Ahvenanmaa) ja LähiTapiola Lapin alueella 166 henkilöä. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla + 1,3 ja alueella Lappi + 7,5 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:
Kari Salmela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi
Mirva Smeds, markkinointiasiantuntija, LähiTapiola Lappi, puh. 041 730 2572, mirva.smeds@lahitapiola.fi