Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi5.2.2024

Lapin parhaassa työpaikassa arki on enemmän kuin työtä - se on täynnä elämää

Ihmisten hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat asioita, joihin LähiTapiola Lapissa panostetaan, jopa niin intohimoisesti, että tavoitteena on olla Lapin paras työpaikka vuoteen 2026 mennessä.

Työkaverit tutkivat yhdessä vakuutusesitettä.
LähiTapiola Lapissa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, joka näkyy päivittäin esimerkiksi työkaverin auttamisena ja kannustuksena.

LähiTapiola Lapissa on tunnistettu nykyajan työelämän haasteet. Työelämä on murroksessa - digitalisaation tuomat jatkuvat muutokset, asiantuntijatyön kognitiivinen kuormitus ja työn hektisyys sekä finanssialan erityispiirteenä tiukentuva sääntely kysyvät työntekijöiltä ajoittain pitkää pinnaa ja hyvää stressinsietokykyä.

LähiTapiola Lapin henkilöstöpäällikkö Henna Nurminen näkee, että työn tekemisen lisäksi myös odotukset työnantajan ja työelämän osalta ovat muuttuneet, ja hyvä niin. Työelämä on muuttunut viime vuosina ihmislähtöisemmäksi - vanhat keinot johtaa kylmästi tulos edellä joutavat romukoppaan ja inhimillisyys nousee tehokkuuden rinnalle tuoden tasapainoa työelämään.

LähiTapiola-ryhmässä on vastattu tähän työelämän muutokseen luomalla yhteiset johtamislupaukset, joiden mukaan jokainen esihenkilö on sitoutunut johtamaan aktiivisesti, arvostavasti ja tavoitteellisesti.

- Työelämän täytyy muuttua inhimillisemmäksi, jotta jaksamme tehdä työtä eläkeikään saakka. Vietämme työpaikalla noin kolmanneksen elämästä. Jos kaikki tuo aika menee tuskaillessa, on selvää, että se vaikuttaa elämänlaatuun. Huomiota tulee kiinnittää niin omaan, kuin koko työyhteisönkin hyvinvointiin, Nurminen kiteyttää.

LähiTapiola Lapin tahtotila on olla läsnä työntekijöiden elämässä niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä - työelämän on hyvä joustaa ja huomioida yksilön tarpeet osana työyhteisöä.

- Kukaan meistä ei tiedä mitä elämä tuo tullessaan. Jotta sopeutuminen olisi helpompaa, olemme tehneet työntekijöiden kanssa monenlaisia ratkaisuja, joilla on tuettu työssä jaksamista eri elämäntilanteissa. Olen itsekin tehnyt välillä 80 % työaikaa, mikä on helpottanut omaa elämäntilannettani, Nurminen kertoo.

Huumorin ja hyväntahtoisuuden sävyttämää arkea

LähiTapiola Lapin henkilöstötiloista kantautuu iloista puheensorinaa, kun porukka on kokoontunut kahvittelemaan. Huumori on osa LähiTapiola Lapin arkea ja se näkyy kaikessa henkilöstön välisessä kanssakäymisessä.

- Töissä saa ja pitääkin olla mukavaa. Näin meillä ainakin on. Huumori on osa meidän ammattitaitoisten ihmisten työpäivää ja auttaa jaksamaan myös niitä ei niin mukavia työtehtäviä - niitäkin kun väistämättä jokaiseen työhön kuuluu, Nurminen kommentoi.

Usein ajatellaan, ja etenkin ehkä juuri finanssialasta, että työ on tylsää ja ihmiset siellä vielä tylsempiä. LähiTapiola Lapin markkinointiasiantuntija, varaluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Mirva Smeds naurahtaa ja tunnustaa itsekin tähän ajatukseen joskus langenneensa.

- Täytyy myöntää, että hain itsekin tänne kesätöihin aikanaan sillä näkökulmalla, että paikka on vain välietappi matkalla jonnekin. Muistan, kuinka yllätyin siitä, miten hauskoja ihmisiä täällä on töissä ja miten välittömiä kaikki olivat. Yksi asia johti toiseen ja ensimmäiset vuodet LähiTapiola Lapissa ovat olleet kyllä välietappi, mutta matka on jatkunut talon sisällä urapolun edetessä, Smeds kertoo.

Huumori on liimaa henkilöstön välillä, mutta LähiTapiola Lapissa on myös vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, joka nojaa LähiTapiola-ryhmän yhteisiin arvoihin - rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus. Arvot määrittävät vahvasti asiakaskohtaamisia, mutta myös yhtiön sisäistä vuoropuhelua. Etenkin hyväntahtoisuus näkyy henkilöstön päivittäisissä kohtaamisissa.

-Työkaverit ja työyhteisö ovat meillä aivan mahtavia, näen niiden olevan niitä pitovoimatekijöitä, jotka saavat työntekijän sitoutumaan työpaikkaan. Meillä kaikki ovat samalla viivalla titteleistä riippumatta ja apua saa - ja halauksenkin, jos sitä kaipaa, Smeds kiteyttää.

Työsuojeluvaltuutetun roolissa Smeds käy myös tarvittaessa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajan välillä. Myös sen osalta hänellä on hyviä kokemuksia.

- Työnantajan puolelta päätöksenteko pyritään tekemään mahdollisimman läpinäkyväksi ja koen, että meillä käsitellään asiat avoimesti, kunhan ne vain uskalletaan tuoda rohkeasti keskusteluun. Eri mieltäkin saa olla, ja sekin huomioidaan, Smeds kertoo.

Kahvihuoneessa ei erota, missä roolissa kukakin toimii - jokainen on yhtä tärkeä osa työyhteisöä.

Vain yksi voi olla paras - kaikki voivat siihen kuitenkin pyrkiä

LähiTapiola Lappi haluaa myös haastaa alueensa yrityksiä pohtimaan, miten omaa toimintaa ja työyhteisön hyvinvointia voisi parantaa nyt ja tulevaisuudessa.

- Olisi mahtavaa, jos useampi lappilainen työpaikka pyrkisi olemaan se Lapin paras ja voisi sanoa sen rohkeasti ääneen. Sehän tarkoittaisi sitä, että yhä useammassa työpaikassa työhyvinvointiin panostettaisiin, Nurminen toteaa.

Asiassa on myös laajempi näkökulma, sillä Lapin maakuntaan tulee koko ajan enemmän työntekijöitä eri puolilta Suomea ja maailmaa, kun esimerkiksi matkailu ja teollisuus työllistävät yhä enemmän ihmisiä.

- Jokainen työnantaja voi omilla toimillaan vaikuttaa oman yrityksensä kulttuuriin ja henkilöstönsä hyvinvointiin, mutta isossa kuvassa myös Lapin alueen työnantajamielikuvaan ja työelämäpuheen sävyihin, Nurminen kiteyttää.

Miltä arki maailman ainoassa lappilaisessa vakuutusyhtiössä näyttää? Katso video