Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola VarainhoitoTalous13.6.2024

LähiTapiola Velkasijoitus III -rahaston koko kasvoi viimeisessä suljennassa 310 miljoonaan euroon

Eurooppalaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin velkapääomarahastoihin sijoittavan LähiTapiola Velkasijoitus III Ky -rahaston viimeinen suljenta pidettiin kesäkuussa.Lue lisää sijoittamisesta

LähiTapiola Velkasijoitus III Ky -rahaston koko kasvoi 310 miljoonaan euroon viimeisessä suljennassa. LähiTapiola avasi pääoma- ja velkapääomasijoitusrahastonsa myös ulkopuolisille sijoittajille keväällä 2020. Velkasijoitus III -rahasto on nyt toinen vuosikerta velkapääomarahastoja, joihin sijoittajat voivat sijoittaa yhdessä LähiTapiola-ryhmän kanssa. Sitoumusten määrä kolmannen vuosikerran rahastossa kasvoi edeltäjärahastoon verrattuna noin 7 %.

LähiTapiola Velkasijoitus III -rahasto tekee sijoituksia eurooppalaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin velkapääomarahastoihin. Rahasto sijoittaa eri alastrategioiden ja kokoluokkien parhaisiin rahastoihin ottaen huomioon markkinoilla tapahtuvat muutokset ja mahdolliset vaihtelut pääoman kysynnässä eri strategioiden välillä. Rahastovalintaa ohjaava punainen lanka on kohderahaston strategian ja sen kokoluokan sopiminen vallitsevaan sijoitusympäristöön sekä kyseisen strategian suhteellinen houkuttelevuus vallitsevassa toimintaympäristössä.

Velkasijoitus III -rahasto on viimeisen suljennan hetkellä antanut viisi sitoumusta kohderahastoihin ja käyttänyt noin 45 % rahaston kokonaissitoumuksista. Hankevirta kohderahastojen osalta jatkuu erittäin vahvana ja velkapääoman kysyntä markkinoilla on aktiivista.

- Vaihtoehtoisen velkasijoittamisen toimintaympäristö elää jatkuvasti. Inflaation esiinmarssista seurannut ennätyksellisen nopea korkojen nousu on nostanut velkasijoittamisen kiinnostavuutta. Samalla pankkien rooli velkarahan lähteenä kutistuu entisestään niiden pyrkiessä vahvistamaan taseitaan sekä omaehtoisesti että regulaation pakottamana. Nämä kehityskulut ovat omiaan kasvattamaan vaihtoehtoisen velkasijoittamisen kysyntää. Laajasti eri strategioihin hajautettu ja aktiivisesti ”pääomatyhjiöitä” etsivä vaihtoehtoinen velkarahasto on omiaan hyötymään uudesta toimintaympäristöstä, toteaa LähiTapiola Varainhoidon pääomasijoituksista vastaava johtaja Tero Pesonen.

LähiTapiola Varainhoito hallinnoi yhteensä 2,1 miljardin euron pääoma- ja velkapääomasijoituksia. Pääoma- ja velkapääomasijoitustoiminta on ohjelmallista, eli rahastoja tuodaan markkinoille säännöllisin väliajoin.

Vuoroltaan pääomasijoituksissa LähiTapiola Pääomasijoitus VI -rahasto piti ensimmäisen suljennan toukokuussa. Sitoumusten määrä ensimmäisessä suljennassa oli 238 miljoonaa euroa. Rahaston sijoitustoiminta on käynnistynyt vahvasti ja ensimmäinen kohderahastosijoitus on jo päätetty.