Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Savo-Karjala 26.2.2024

LähiTapiola Savo-Karjalan vuosi 2023: Asiakkaille maksetut korvaukset kasvoivat yli 20,6 %

LähiTapiola Savo-Karjala korvasi vuonna 2023 yli 18 000 vahinkoa. Ilmoitettujen vahinkojen määrä kasvoi kappaleissa lähes 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yli 95 % korvaushakemuksista korvattiin ja yli 76 % sai ratkaisun vuorokauden kuluessa.

LähiTapiola Savo-Karjalan avainluvut

LähiTapiola Savo-Karjalan vakuutusmaksutulo kasvoi viime vuonna 6,3 prosenttia edeltävästä vuodesta ja oli yhteensä 37,1 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuussuhde vuonna 2023 oli 267 prosenttia. Ajoneuvovakuuttamisen markkinaosuus kohosi 46,4 prosenttiin. Yhtiön liiketulos oli 11,0 miljoonaa euroa ja kokonaistulos 14,1 miljoonaa euroa.

– Vakuutusliiketoimintamme kasvoi poikkeuksellisen kannattavasti. Poikkeuksellisen hyvä tulos johtuu laskuperustekoron muutoksesta ja loppuvuodesta vahvasti parantuneesta sijoitustoiminnan tuloksesta. Hyvä maksutulon kehitys johtuu kohonneesta markkinaosuudesta. Esimerkiksi liikennevakuutuksen markkinaosuudella mitattuna lähestymme 50 prosentin rajaa. Vahva vakavaraisuutemme luo turvaa omistaja-asiakkaillemme sekä yhtiöllemme, kertoo LähiTapiola Savo-Karjalan toimitusjohtaja Asko Lammela .

Ilmoitettujen vahinkojen määrä kasvoi kappaleissa lähes 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna

Vuonna 2023 LähiTapiola Savo-Karjalan asiakkaille sattui 18 000 vahinkoa. Näistä yhtiö maksoi korvauksia noin 25,5 miljoonaa euroa. Suuria vahinkoja (yli 300 000 euroa) tapahtui 3 kappaletta.

– Vahinkovuosi oli varsin normaali, suuria vahinkoja osui kohdalle markkinaosuuttamme vastaava määrä. Yleisen kustannustason nousu näkyy myös maksettujen korvausten määrässä kertoo LähiTapiola Savo-Karjalan hallintojohtaja Ari Poutanen .

Hyvä asiakaskokemus ja palvelun sujuvuus asiakkaan valitsemassa palvelukanavassa on toimintamme kivijalka. Haluamme palvella monikanavaisesti, olipa asiakkaan valitsema palvelumuoto toimistolla asioiminen, puhelin tai verkko. Haluamme tehdä asiakkaan asioinnista mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.

Onnistumistamme mitataan monin eri tavoin, muun muassa asiakkaan päivittäiseen asiointiin perustuvalla asiakaskokemuksen mittaamisella. Yli 90 % vakuutus- ja korvauspuheluista vastattiin alle minuutissa. Verkkoasiointimme kasvoi 10 % ja tulevaisuudessa panostamme vahvasti verkkoasioinnin sujuvoittamiseen.

Hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen on koko yhtiömme henkilöstölle tärkein asia ja LähiTapiola Savo-Karjala onkin ollut jo vuosia asiakaskokemuksen mittauksessa toimialamme huippua. Meille on tärkeää kuunnella asiakkaitamme, kehittää ja parantaa palveluitamme asiakasomistajiemme tarpeita vastaavaksi.

–Huolimatta ympärillä olevista haasteista, asiakkaamme voivat luottaa, että heillä on asiantuntevaa palvelua aina saatavilla. Paikallista läsnäoloa ja omaa yhteyshenkilöä arvostivat etenkin yritysasiakkaat, joiden maksutulo kasvoi viime vuonna selvästi muita ryhmiä nopeammin, toimitusjohtaja Lammela sanoo.

Merkittävimmät panostukset toimialueellemme

Vuonna 2023 LähiTapiola Savo-Karjala teki vastikkeettomia käyttörahastolahjoituksia 105 000 eurolla. Summa sisältää muun muassa paikallisia lahjoituksia ruoka-apuun, vähävaraisten perheiden lasten harrastamisen tukemiseen, luonnon ja vesistöjen puhtaanapitoon. Yhtiö teki paikallisille toimijoille sponsorointilahjoituksia 130 000 eurolla. Sponsorointilahjoituksissa keskiössä oli lasten ja nuorten liikunnan tukeminen.

Yhtiön asiakkaille kertyi 3,3 miljoonaa euroa keskittämisetuja ja 1,3 miljoonaa euroa S-ryhmän Bonusta. LähiTapiola Savo-Karjala maksoi erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.

– LähiTapiola Savo-Karjalalle on tärkeää paikallisen elinvoimaisuuden lisääminen ja siihen panostaminen. Meidät omistavat 52 434 asiakastamme, eivät ulkopuoliset sijoittajat. Siksi tuloksemme pitääkin näkyä erityisesti asiakkaillemme, toimitusjohtaja Lammela sanoo.

Alkaneen vuoden aikana yhtiö kehittää ydinliiketoimintaansa ja satsaa alueen hyvinvointiin.

– Vuosi 2024 sisältää jälleen paljon lasten ja nuorten eteen tehtäviä lahjoituksia sekä turvallisuuteen liittyviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja lahjoituksia. Näihin kuuluvat muun muassa järjestämämme Sankarikoulutukset, defibrillaattorilahjoitukset, heijastinliivilahjoitukset ja uusimpana liikenneturvallisuuden parantaminen Välkky- suojatievaroittimilla. Järjestämme myös sammutintarkastuskiertueen. Kiertueen paikkakunnat ovat Juva, Rantasalmi ja Parikkala. Teoillamme haluamme näkyä konkreettisesti Suomen ennakoivimpana vakuutusyhtiönä, Lammela päättää.