Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Länsi-Suomi 13.5.2024

LähiTapiola satakuntalaisten yritysten tueksi ilmastotyöhön – ”Saattaa jopa ratkaista tarjouskilpailuja”

LähiTapiolan ja Keskuskauppakamarin yhteistyön myötä yli kymmenen satakuntalaista yritystä pääsee tekemään ilmastotyötään näkyväksi maksuttoman ilmasto-ohjelman kautta. Hyödyt nähdään merkittävinä niin vakuutusyhtiössä, kauppakamareissa kuin yrityksissäkin.

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan haki noin 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan alkuvuodesta 2024. Satakunnasta ohjelmaan pääsi kymmenkunta yritystä lukuisilta eri toimialoilta.

LähiTapiola Länsi-Suomen yritys- ja maatila-asiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Elina Väinölä-Mäki pitää alueelta valittujen yritysten määrää hienona sitoutumisena vastuullisuustyöhön. Hän painottaa erityisesti konkreettisia hyötyjä.

– Valtaosa alueemme yrityksistä toimii vastuullisesti jo nyt, mutta riittävää osaamista toimien raportoimiseen ei välttämättä vielä ole. Muun muassa tämän osaamisen kartuttamista haluamme ilmastolahjoituksellamme mahdollistaa, sillä erityisesti pienten yritysten kohdalla vastuullisuustoimenpiteiden asianmukainen raportoiminen saattaa jopa ratkaista tarjouskilpailun yrityksen eduksi.

Vastuullisuustyön merkitys tulee Väinölä-Mäen mukaan lähivuosina kasvamaan ennennäkemättömäksi.

– Yhdenkään yrityksen toiminta ei olisi mahdollista ilman vakuutusyhtiötä, joka kantaa merkittävän osan yritystoimintaan liittyvistä riskeistä. Tulevaisuudessa ilmastotoimien rooli voi olla lähes yhtä merkittävä, ja siksi haluamme auttaa yrityksiä tarttumaan asiaan nopeasti.

Vastuullisuus on elinehto yhä pienemmille yrityksille – ”Tähtitieteestä ei ole kyse”

Myös alueelliset kauppakamarit näkevät ilmasto-ohjelman hyödyt merkittävinä.

– Ensi vuoden alussa voimaan tuleva EU-direktiivi vaikuttaa isojen yritysten alihankintaketjuun, joten raportointivelvollisuus ulottuu myös pk-yrityksiin. Tämä on hyvin jo tiedossa ja valmistautuminen on alkanut, kertovat Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore ja Rauman kauppakamarin vs. toimitusjohtaja Janne Ussa .

Keskuskauppakamarin toteuttaman kyselyn mukaan noin 90 prosenttia suomalaisyrityksistä kertoo jo tehneensä ilmastotoimia. Niiden taustalla vaikuttavat muun muassa toimien taloudellinen kannattavuus ja mainehyöty.

Ilmastotyön merkitys liiketoiminnalle on tunnistettu myös mukaan lähteneissä paikallisissa yrityksissä.

– Asiakkaiden toimittaja-arvioinneissa hiilijalanjäljen laskennan merkitys on viime aikoina korostunut. Siksi on erityisen hienoa, että ohjelman myötä laskelmamme ovat nyt valmiina ja olemme päässeet laajentamaan osaamistamme vastuullisuudesta. Parhaillaan haemme virallista Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeutta, kertoo raumalaisen metalliteollisuudessa toimivan Aslemetals Oy:n toimitusjohtaja Iiro Lehtinen .

– Toimimme alalla, jolla esimerkiksi päästöluokituksiin liittyvän tiedon ja muun vastuullisuusraportoinnin merkitys on muuttunut asiakkaiden näkökulmasta entistä olennaisemmaksi. Ohjelman myötä olemme saaneet paitsi selkeyttä, myös konkreettista apua ja työkaluja ilmastotyömme näkyväksi tekemiseksi. Suurin oivallus on ollut se, että eihän tässä mistään tähtitieteestä suinkaan ole kyse. Riittää, että toimii vastuullisesti ja osaa kertoa siitä, summaa porilaisen Kuljetus Transpori Oy:n toimitusjohtaja Nina Aalto .

Mikä ilmasto-ohjelma?

  • Keskuskauppakamarin tarjoama ja LähiTapiolan ilmastolahjoituksen mahdollistama maksuton koulutuskokonaisuus pk-yrityksille.

  • Tarjoaa yrityksille käytännönläheistä koulutusta, työkaluja ja asiantuntijatukea hiilijalanjäljen laskentaansa, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.

  • Keskuskauppakamari myöntää sadalle ensimmäiselle ohjelman opastuksella hiilijalanjälkensä laskeneelle yritykselle Hiilijalanjälki laskettu -merkin.

  • Ohjelmaan haki noin 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Lisätietoja ohjelmasta ja mukaan valituista yrityksistä löytyy Keskuskauppakamarin verkkosivuilta .