Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pohjanmaa17.12.2023

LähiTapiola Pohjanmaalta 50 000 euron joululahja alueen lasten henkisen hyvinvoinnin tukemiseen

LähiTapiola Pohjanmaa lahjoittaa 50 000 euroa lasten henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lahjoituksen avulla MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry kykenee palkkaamaan yhden henkilöresurssin, jonka tehtäviin kuuluu tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä jalkauttaa hyvinvointitaitoja kehittäviä että ylläpitäviä menetelmiä yksikö- ja ryhmätasolla.

Pohjanmaan hyvinvointialueen vuonna 2022 julkaistussa ”Miten Pohjanmaa voi?” -raportissa nousee vahvasti esille huoli lasten ja nuorten henkisestä hyvinvoinnista alueellamme. Huolestuttavia merkkejä on ollut näkyvissä jo usean vuoden ajan ja koronapandemian aikana tilanne on heikentynyt entisestään. Raportissa todetaan, että yhä useampi ilmoittaa kokevansa terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, ja ahdistuneiden osuus lisääntyy. Lisääntynyt yksinäisyys, kiusaaminen, sosiaaliset paineet, poissaolot kouluista, päihteiden käyttö ja perheen sisäinen fyysinen sekä henkinen väkivalta ovat esimerkkejä muista esille nousevia huolenaiheista. Tarve mielenterveyttä edistäville, mielenterveyshäiriöitä ja kiusaamista ehkäiseville ja vähentäville, kustannustehokkaille, monelle soveltuville, helppokäyttöisille ja siirrettäville työkaluille on täten suuri.


LähiTapiola Pohjanmaalla ja MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry:n ovat jo usean vuoden ajan tehneet vahvaa yhteistyötä henkisen hyvinvoinnin edistämisen parissa. LähiTapiola Pohjanmaan edellisen lahjoituksen avulla yhdistys on kyennyt palkkaamaan henkilön, joka on etenkin keskittynyt mielenterveystyöhön ammattiin opiskelevien opiskelijoiden parissa.
Jatkumona yhteistyölle LähiTapiola Pohjanmaa lahjoittaa tänä vuonna 50 000 euroa, joka kohdistuu etenkin lasten henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lahjoituksen avulla MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry kykenee palkkaamaan yhden henkilöresurssin, jonka tehtäviin kuuluu tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä jalkauttaa hyvinvointitaitoja kehittäviä että ylläpitäviä menetelmiä yksikö- ja ryhmätasolla.


Henkilöresurssin avulla pystytään myös jalkauttamaan alakouluihin tutkimusperusteiset hyväksymis- ja arvopohjaiset toimintamallit, Magis -mobiilipelin ja Oma juttu -pienryhmät, sekä tarjota kouluille mahdollisuus juurruttaa ne osaksi omia opetussuunnitelmiaan. Lisäksi lahjoituksen avulla on mahdollista tarjota syventävää koulututusta nuori mieli urheilussa -toimintamallin käyttöönottoon konkreettisella tasolla.


- Tämän äärimmäisen tärkeän yhteistyökumppanimme lahjoituksen avulla voimme konkreettisesti tukea satoja lapsia ja nuoria Pohjanmaalla, kertoo MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry:n johtaja Anne Salovaara-Kero.


Ensi vuonna LähiTapiola Pohjanmaa tulee myös avaamaan uuden lahjoitushaun, jonka kautta tuetaan lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia urheilun parissa. Tarkoituksena on, että joukkueiden valmentajat ja muut toimihenkilöt suorittavat MIELI ry:n tarjoaman ”Nuori mieli urheilussa” -valmennuskurssin saadakseen lahjoituksen omalle joukkueelleen. Lahjoituksen suuruus määräytyy joukkueen koon mukaan.


- Jaamme huolen lasten ja nuorten henkisestä hyvinvoinnista ja haluamme olla aktiivisesti mukana tukemassa sekä luomassa konkreettisia ratkaisuja, joilla tilannetta voidaan edistää alueellamme. Yhteistyö MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry:n kanssa on ollut hyvin antoisaa ja olemme iloisia, että se jatkuu edelleen, toteaa LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Joel Sunabacka.