Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Itä13.2.2024

LähiTapiola Idän vuosi 2023: Erinomainen sijoitusvuosi ja asiakasmäärän kasvu nostivat tulosta

LähiTapiola Itä korvasi vuonna 2023 lähes 29 000 vahinkoa. Yhtiön markkinaosuus alueella nousi 40 prosenttiin.

LähiTapiola Idän vakuutusmaksutulo kasvoi viime vuonna 5,2 prosenttia edeltävästä vuodesta ja oli yhteensä 52 miljoonaa euroa. Yhtiön asiakasmäärä kasvoi sekä henkilö- että yritysasiakkaissa. Henkilöasiakkaiden liikennevakuutuksissa markkinaosuus kohosi 40 prosenttiin. Vakavaraisuussuhde pysyi yhä korkealla tasolla ollen 344 prosenttia. Yhtiön tilikauden voitto oli 11,3 miljoonaa euroa. LähiTapiola päätti korottaa laskuperustekorkoa viime vuonna, mikä vaikuttaa edellisen tilikauden vertailukelpoisuuteen.

– Vakuutusliiketoimintamme kasvoi uusien asiakkaiden myötä ja asiakaspoistuman pysyessä yhä varsin alhaisena. Vahva vakavaraisuutemme luo turvaa sekä meille että omistaja-asiakkaillemme. Sijoitustoiminnan osalta tapahtui käänne parempaan, mikä nosti viime vuoden tuloksen vahvasti plussalle vahinkomäärien kasvusta huolimatta, kertoo LähiTapiola Idän toimitusjohtaja Ilkka Herva.

Vahinkojen määrä kasvanut

Vuonna 2023 LähiTapiola Idän omistaja-asiakkaille sattui noin 29 000 vahinkoa. Näistä yhtiö maksoi korvauksia 31,1 miljoonaa euroa.

-Korvaushakemusten määrä kasvoi viime vuonna. Erityisesti sairauskuluvahingoista maksettiin korvauksia edellisvuotta enemmän. Myrskyvahinkoja sattui viime vuonna edellisvuotta vähemmän, mutta palovahingoissa puolestaan nähtiin piikki keväällä, kertoo LähiTapiola Idän korvausjohtaja Marjaana Niskanen. -Asiakkailla on pääsääntöisesti hyvä käsitys omien vakuutustensa kattavuudesta. 92,5 prosenttia ilmoitetuista vahingoista korvattiin.

Noin 70 prosentissa LähiTapiola Idälle ilmoitetuista vahinkotilanteista hakija sai ratkaisun korvaushakemukseensa samana tai seuraavana päivänä. - Verkossa tehtyjen korvaushakemusten määrä on kasvanut, mikä näkyy siinä, että korvaukset saadaan yksinkertaisimmissa tilanteissa käsiteltyä hyvin nopeasti, Niskanen taustoittaa.

Satsauksia itäisen Suomen turvallisuuteen ja hyvinvointiin

Vuosi 2023 oli LähiTapiola Idän yhteiskuntavastuutoiminnassa vahinkojen ennaltaehkäisyn ja arjen turvallisuuden teemavuosi. Yhtiö lahjoitti yhteensä 141 000 euroa eri toimijoille tukemaan näiden työtä alueen ihmisten elämän turvaamiseksi. Vuoden aikana järjestettiin myös sammutintarkastuksia, joissa tarkastettiin yli tuhat käsisammutinta sekä heijastintempauksia, joissa jaettiin reilut 2 000 heijastinta.

Yhtiön asiakkaille kertyi 4,5 miljoonaa euroa keskittämisetuja ja 1,8 miljoonaa euroa S-ryhmän Bonusta. LähiTapiola Itä maksoi erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 17,7 miljoonaa euroa.

– Meidät omistavat asiakkaamme, eivät ulkopuoliset sijoittajat. Siksi tuloksemme pitääkin näkyä erityisesti asiakkaille sekä rahallisena hyötynä että jatkuvasti parantuvina palveluina, toimitusjohtaja Herva sanoo.

Alkaneen vuoden aikana yhtiö kehittää paikallisen palvelun ohella digitaalista liiketoimintaansa ja satsaa alueen hyvinvointiin.

– Vuosi 2024 on ennen kaikkea hyvinvoinnin teemavuosi. Panostamme tänä vuonna yhteiskuntavastuulahjoituksissamme liikkumiseen ja hyvinvointiin. Jatkamme myös tietojärjestelmien ja digitaalisten palvelujemme kehittämistä erinomaista paikallista palvelua unohtamatta, Herva päättää.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Ilkka Herva, p. 040 587 7467, ilkka.herva@lahitapiola.fi
Viestintä- ja sidosryhmäpäällikkö Hanna Plosila, p. 040 591 7746, hanna.plosila@lahitapiola.fi

LähiTapiola Itä on asiakkaidensa omistama yhtiö. Yhtiön toimialue käsittää Pohjois-Karjalan sekä Ylä- ja Koillis-Savon.