<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 17.12.2023

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa lahjoitti 40 000 € MIELI Lakeuden mielenterveys ry:lle

Lahjoitus mahdollistaa eri ikäryhmien ryhmätoimintojen toteuttamisen Etelä-Pohjanmaalla. Eritoten nuoret ovat kohderyhmä, joihin halutaan panostaa ryhmätoiminnoilla mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Lisäksi ikäihmisille ja työikäisille suunnataan ryhmiä aiheisiin, jotka haastavat elämän eri vaiheissa. Tärkeää on myös nykyisten vapaaehtoisten täydennyskoulutusten, ohjauksen ja tuen lisääminen, sekä uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa lahjoitti 25.11.2023 tehdyllä hallituksen päätöksellä 40.000 euroa mielenterveystyöhön MIELI Lakeuden mielenterveys ry:lle. Lahjoitus tehdään vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin varatusta käyttörahastosta. Rahaston tarkoituksena on edistää toimialueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Lahjoituksen julkistamistilaisuus pidettiin MIELI Kriisikeskus Seinäjoen tiloissa 15.12.2023.

MIELI Lakeuden mielenterveys ry on Etelä-Pohjanmaalla toimiva MIELI Suomen Mielenterveys ry:n paikallinen jäsenyhdistys, jonka tavoitteena on edistää mielenterveyttä ja toteuttaa ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys tarjoaa monipuolista toimintaa kuten koulutuksia sekä ryhmä-, tukihenkilö- sekä vapaaehtoistoimintaa. MIELI Lakeuden mielenterveys ry:n alaisuudessa toimii Seinäjoen Kriisikeskus.

-Pitkittyneen koronapandemian vaikutukset suomalaisiin lapsiin ja nuoriin, vanhuksiin ja erityisryhmiin ovat olleet vakavia. Ne näkyvät mm. lisääntyneenä pahoinvointina, syrjäytymisenä ja mielenterveysongelmina. Jopa 100 000 lasta ja nuorta kärsii Suomessa ahdistuneisuudesta. Tänä syksynä julkaistun THL:n kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että ahdistuneisuus, kiusaamisen lisääntyminen ja kasvava yksinäisyys kuormittavat nuoria jopa aiempaa enemmän. Nämä ovat taustalla sille, että haluamme paikallisena elämänturvayhtiönä painottaa mielenterveystoimijaa vastuullisuustyössämme, taustoittaa LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen .

- Mielenterveyshaasteet koskettavat laajasti yhteiskuntaamme. Erityisen huolissamme olemme nuorten jaksamisesta. Vahvana alueellisena toimijana haluamme lahjoituksellamme pitää toimialueemme ihmisistä huolta ja auttaa tarjoamaan matalan kynnyksen tukea mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle, Hakala-Ostensen kertoo.

-MIELI Lakeuden mielenterveys ry, Kriisikeskus Seinäjoki on kiitollinen ja yllättynyt LähiTapiolalta saadusta lahjoituksesta. Tämä vuosi on ollut hyvin haasteellinen talouden suhteen, koska kustannusten nousu on ollut yli suunnitellun budjetin. Monia toimintoja ei olla pystytty toteuttamaan suunnitellusti, toteaa MIELI Lakeuden mielenterveys ry – MIELI Kriisikeskus Seinäjoki toiminnanjohtaja Elina Anttila-Varpula .

-Kyseinen lahjoitus mahdollistaa muun muassa eteläpohjalaisten eri ikäryhmien ryhmätoimintoihin vastaamisen, kysyntään ja tarpeisiin. Eritoten nuoret ovat kohderyhmä, joihin halutaan panostaa ryhmätoiminnoilla esim. mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Tärkeää on myös jalkautuminen nuorten keskuuteen. Tukihenkilötoiminta on suunnittelun alla ja toiveina, että vapaaehtoistyön verkkoa saisimme vahvistettua tähän toimintamuodon toteuttamiseen. Lisäksi ikäihmisille ja työikäisille suunnataan ryhmiä aiheisiin, jotka haastavat elämän eri vaiheissa. Lisäksi tärkeänä näemme nykyisten vapaaehtoisten täydennyskoulutusten ja ohjauksen sekä tuen lisäämisen sekä uusien vapaaehtoisten rekrytoimisen, kertoo Anttila-Varpula

-MIELI Kriisikeskus Seinäjoki tarjoaa maksutonta tukea eri kriisitilanteisiin. Meille asiakas voi olla suoraan yhteydessä tai sopien oman hoitotahon kanssa yhteydenotosta. Meille ei tarvita lähetettä. Kriisikeskukseen kuka tahansa voi olla yhteydessä, kenenkään ei tarvitse eikä pidä olla yksin! Puhuminen on ensimmäinen askel helpotukseen haastavissa tilanteissa, lupaa Anttila-Varpula.

MIELI Kriisikeskus Seinäjoen työ on järjestölähtöistä kriisiauttamista, jossa palvelulupauksena on vastata asiakkaiden kriisiin 1–3 päivän aikana. Asiakasvastaanottomuotoina ovat tapaamiset kriisitoimistolla, puhelimella tai Teamsilla toteutetut tapaamiset. Lisäksi toimintamuotoina Solmussa chat suunnattuna aikuisille, Sekasin chat suunnattuna nuorille, ryhmätoiminnot, esittelyt eri verkostoissa ja tapahtumissa, koulutukset eri tahoille ja vahva yhteistyö hyvinvointialueen ja alueen eri järjestöjen ja tahojen kanssa.

-Tämä vuosi on osoittanut jo tilastoinnin osalta, että vastaanotot, kriisipuhelinpäivystykset ja Sekasin ja Solmussa chatit ovat lisääntyneet yhteydenottojen myötä. Ja tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Asiakkaina ovat kaikki ikäryhmät; nuoret, työikäiset ja ikäihmiset, summaa Anttila-Varpula

”Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, jaettu murhe helpottaa omaa taakkaa”, kiteyttää Anttila-Varpula.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa oli jo vuonna 2021 mukana ennätyslaajassa Pidä huolta -kampanjassa nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteisen Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaasteen avulla kerättiin rahaa nuorten mielenterveystyöhön yli 70 suomalaisen artistin voimin. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa oli 20.000 euron lahjoituksella mukana osana LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä puolen miljoonan euron kokonaislahjoitusta.

Lisätietoja:

Sirpa Hakala-Ostensen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, puh 050 304 2040, sirpa.hakala-ostensen@lahitapiola.fi

Elina Anttila-Varpula, toiminnanjohtaja, MIELI Lakeuden mielenterveys ry – MIELI Kriisikeskus Seinäjoki, puh 044 701 1444, elina.anttila-varpula@kriisikeskussjk.fi

Kuvassa: Sirpa Hakala-Ostensen, Elina Anttila-Varpula ja Kari Niemelä, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan liiketoimintajohtaja