Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa10.1.2024

Kysely: Eteläpohjalaiset ennakoivat ja varautuvat talviajan liukkaisiin keleihin muuta maata paremmin - liukastumisilta ei silti täysin vältytä

Talvikauden vaihtelevat sääolot tuovat mukanaan myös vaarallisen liukkaita kelejä. Kun lämpötilat sahaavat nollan molemmin puolin, kulkuväylät voivat muuttua nopeastikin luistinradoiksi. Ennakoimalla ja varautumalla kaatumisonnettomuuksilta voi pyrkiä välttymään.

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) vuonna 2022 julkaisemassa tutkimuksessa arvioitiin liukastumis- ja kaatumistapaturmia tapahtuvan Suomessa noin 125 000 vuosittain. Talven liukkaat kelit aiheuttivat niistä noin 60 prosenttia. Talven liukastumisiin liittyy noin. 75 000 tapaturmaa ja ne aiheuttavat arviolta 1,42 Mrd. euron kustannukset. Suurin osa liukastumis- ja kaatumistapaturmista tapahtuu 20–54-vuotiaille, ja tapaturmien yleisyys vähenee iän myötä, mutta silti liukastumiset ovat ongelma myös vanhimmille ikäluokille. Naisten osuus liukastumis- ja kaatumistapaturmista on kaikissa ikäryhmissä miehiä suurempi. Kaikista liukastumis- ja kaatumistapaturmista noin puolet vaatii kotihoitoa ja loput terveydenhoitoa. Noin 4 % liukastumis- ja kaatumistapaturmista johtaa vakavaan loukkaantumiseen, kerrotaan LVM:n tutkimuksessa.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus kyselyn* mukaan 55 prosenttia eteläpohjalaisista on kaatunut liukkaalla kelillä kävellessään, 22 prosenttia pyöräillessä ja 11 prosenttia juoksulenkillä tai kuntoillessa. Kaatumisesta selvisi ilman vammoja reilu kolmasosa, 36 prosenttia. Ruhjeilla tai mustelmilla kaatumisesta selvisi reilu kolmannes ja hieman pahempia vammoja, kuten nilkan nyrjähdys tai useita päiviä jatkunut kipu, sai joka kymmenes. Eteläpohjalaisista vastaajista 16 prosenttia tarvitsi kaatumisesta aiheutuneiden vammojen vuoksi hoitoa.

Kyselyn tuloksista selviää, että eteläpohjalaiset ovat muuta maata aktiivisempia ennakoimaan ja varautumaan liukkaisiin keleihin. Eteläpohjalaisista puolet kertoi varaavansa matkoihin enemmän aikaa liukkaalla kelillä, kun kaikista kyselyyn vastanneista näin toimi 41 prosenttia. Nasta- tai kitkakengät, tai liukuesteet kenkiin on hankkinut eteläpohjalaisista 45 prosenttia, kun kaikista kyselyyn vastanneista niitä oli 38 prosentilla. Pitävät kengät liukkaaseen keliin kertoi aina valitsevansa 45 prosenttia eteläpohjalaista, kun kaikista kyselyyn vastanneista näin teki 40 prosenttia.

-Liukastumistapaturmien määrä talven liukkailla keleillä näkyy meillä LähiTapiola Etelä-Pohjanmaallakin piikkeinä tapaturmavahinkoilmoituksissa, kertoo kehitysjohtaja Pekka Puotinen LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalta. Vaikka kyselyn mukaan Etelä-Pohjanmaalla osataankin hyvin varautua liukkaisiin keleihin, niin vahingoilta ei silti voi täysin välttyä. Valppaana kannattaa olla arjen askareissa kotonakin, sillä liukastumisia sattuu usein ihan kotipihassa vaikkapa postia hakiessa, tai autoon noustessa. Erityisen petollista on jään päälle tuiskuttanut ohut puuterilumi, silloin liukkaus tulee usein ihan yllätyksenä, varoittaa Puotinen.

-Liukastumisiin, kuten tapaturmiin yleisestikin, voi varautua myös ottamalla tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman hoitokuluja. Useat työnantajat ovat myös laajentaneet lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kattamaan vapaa-ajan vahinkoja, kertoo Puotinen.

Seitsemän vinkkiä liukastumisen ehkäisemiseksi

 1. 1.

  Valitse kengät kelin mukaan

 2. 2.

  Käytä liukuesteitä

 3. 3.

  Varaa aikaa lähtöön ja matkoihin

 4. 4.

  Tarkista keli jo kotona

 5. 5.

  Anna palautetta katujen ja pihojen kunnossapidosta

 6. 6.

  Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi

 7. 7.

  Keskity kävelemiseen

Lähde: Punainen Risti, Pysy pystyssä talvella

Jo 18 vuoden ajan käynnissä ollut Pysy pystyssä -kampanja muistuttaa, että liukastumisia voi vähentää omilla toimilla ja valinnoilla. Ennakoimalla ja varautumisella talven liikkumisetkin sujuvat turvallisesti. Pysy pystyssä -kampanjaa vietetään 11.–18.1.2024. LähiTapiola on mukana kampanjassa muiden tahojen kanssa.

*LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely on Kantar Publicin teettämä ja siihen vastasi 11. – 26.5.2023 välisenä aikana Suomessa yhteensä 5 227 henkilöä ja Etelä-Pohjanmaalla 200 henkilöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla + 1,4 ja Etelä-Pohjanmaalla + 6,9 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja: Pekka Puotinen, kehitysjohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, puhelin 0400 664 156

Lähteet:

VM 2022: Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Pysy pystyssä

Punainen Risti, Pysy pystyssä talvella

Liitteenä grafiikkaa LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä