Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi 1.5.2024

Kesätyöntekijät tulevat – oletko työnantaja valmis?

Kesän lähestyessä kesätyöntekijöiden rekrytointi on yrityksissä taas ajankohtaista. Vastuullinen työnantaja ennakoi kesätyöntekijän perehdyttämiseen, työturvallisuuteen, työterveyteen ja vakuutuksiin liittyviä asioita. Kesätyöpaikka on nuoren ensikosketus työelämään, joten varmistetaan, että kokemus on erinomainen.

Vuodenvaihteen jälkeen useissa yrityksissä on herätty pohtimaan, tarvitaanko tulevana kesänä apukäsiä. Usein kesätyöntekijöiden rekrytointipäätös tehdään jo alkuvuodesta, ja kesätöiden hakeminen aloitetaankin usein jo helmikuussa. Kiivain aika kesätyösopimusten allekirjoittamisessa on kuitenkin huhti-toukokuussa.

Ensimmäinen kesätyöpaikka on useimmalle nuorelle ensikosketus työn tekemiseen, ja pohja työelämälle rakennetaan heti alkumetreiltä lähtien. Ei ole siis yhdentekevää, millainen kokemus nuorelle työelämästä syntyy, sillä se voi joko kannustaa tai lannistaa nuorta työuralla etenemisessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että syntynyt kokemus olisi nuorelle mahdollisimman hyvä ja totuudenmukainen.

- Esimerkiksi meillä jokainen työntekijä otetaan mukaan työyhteisöön ja kaikki ovat yhtä arvokkaita työuran pituudesta riippumatta, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela kommentoi.

Perehdyttäminen on välittämistä

Kun päätös uuden työntekijän rekrytoinnista on tehty, seuraavaksi on hyvä laatia perehdytyssuunnitelma, joka käydään yhdessä uuden työntekijän kanssa lävitse. Perehdytyksen muistilistalle voi viedä jo myös työsopimuksen huolellisen läpikäymisen allekirjoitustilanteessa.

Perehdyttäminen on tärkeässä roolissa onnistuneen työelämäkokemuksen syntymisessä. Sen avulla henkilö pääsee tutustumaan mm. työyhteisöön ja työtehtäviin kattavasti. On tärkeää huolehtia, että työntekijällä on aina mahdollisuus kysyä, sillä näin varmistetaan se, että hän oppii toimimaan tilanteissa oikein. Olettamukset asioiden osaamisesta kannattaa unohtaa.

- Perehdytys mielletään usein työtehtävien läpikäymiseksi, mutta sen on hyvä sisältää myös muita työyhteisöön ja työntekijään yksilönä liittyviä asioita, jolloin työntekijästä huolehditaan kokonaisvaltaisesti, LähiTapiola Lapin henkilöstöpäällikkö Henna Nurminen kertoo.

Sen lisäksi, että perehdyttämisessä nuori tutustuu työhön ja organisaatioon, jossa työskentelee, sen avulla ehkäistään tehokkaasti myös tapaturmia ja poissaoloja.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan hyvä perehdyttäminen on tärkeä tekijä sen suhteen, miten nuori suhtautuu työturvallisuuteen myöhemmin työurallaan. Työpaikkatapaturmia sattuu eniten nuorille alle 25-vuotiaille ja tavanomaisin tapaturma on satuttaa kätensä, jalkansa, selkänsä tai silmänsä. Tämän saman vahvistaa myös LähiTapiolan oma vahinkokuvausdata vuosilta 2020-2023.

- Meillä perehdytykseen sisältyy erikseen turvallisuusasioiden käynti yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa ja oma aika on myös varattu sille, miten huolehdimme omasta hyvinvoinnista työelämässä, Nurminen lisää.

Entä jos jotain sattuukin?

Jos jotain pääsikin perehdyttämisestä ja ennakoimisesta huolimatta sattumaan, on tärkeää, että kesätyöntekijän tai harjoittelijan vakuutukset ovat kunnossa asianmukaisesti. Useimmalla työllistävällä yrityksellä on lähtökohtaisesti vakuutukset jo valmiina ympärivuotisten työntekijöiden myötä, mutta tilannetarkastus ei ole haitaksi.

Kesätyöntekijä on vakuutettava lain mukaisesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella ja on huolehdittava, että sopimus työterveyshuollosta on voimassa.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tarvitsee, mikäli työnantajan maksamaksi sovitut palkat ylittävät 1500 euroa. Raja on työnantajakohtainen, joten kaikki työnantajan saman kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen. Vakuutus on otettava kaikkeen Suomessa tehtävään työhön kaikenikäisille työntekijöille ennen vakuutettavan työntekijän työn alkamista.

Vakuutus on jatkuva eikä sitä voi ottaa takautuvasti. Työtapaturmavakuutukseen liitetään työehtosopimusten edellyttämä työntekijäin ryhmähenkivakuutus.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon mukaan nuori työntekijä tulee työeläkevakuuttaa, jos kuukausipalkka ylittää 65,26 eur, hän on täyttänyt 17 vuotta ja on alle 68-vuotias. TyEL-vakuutus kannattaa ottaa heti, kun työsuhteen alkamispäivä on tiedossa. TyEL-vakuutus on oltava kunnossa viimeistään silloin, kun ensimmäinen palkka tulee maksuun, jolloin myös työntekijän ansiot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Lisätietoja:

Kari Salmela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi
Henna Nurminen, henkilöstöpäällikkö, LähiTapiola Lappi, puh. 040 835 4114, henna.nurminen@lahitapiola.fi